Orijentacijski klub VIHOR
   Hrvatski orijentacijski savez

ZG - sutra


DHMZ
Gdje se nalazimo

Prika�i OK Vihor na ve�oj karti
Ribnjak 2 - dvori�te,
Sastanci su �etvrtkom od
19.30 do 21.30 sati
<
 
Najava treninga, doga�anja i utrka 2014.
SEZONA 2014.
sije�anj/velja�a - mala �kola orijentacije
22.-23.02. - Kvarner bay challenge - Cres - nova O-destinacija poziv
08.-09.03. - Lipica open
22.-23.03. - Slavonija i Baranja open
10.-16.04. - EOC i ETOC - Portugal
03.-04.05. - MTBO Slovenj Gradec
11.05. - Memorijal Stipice Mesi�a + dje�ja utrka - Kalnik


ulaz

Treninzi:

- srijedom od 18.00 sati Bundek
- subotom od 14.00 sati Maksimir
- nedjeljom - prema dogovoru

Ponosni smo na na�e najve�e uspjehe
Svjetsko prvenstvo precizna orijentacija 2008. - �e�ka - srebro - Zdenko Horjan
Svjetsko prvenstvo precizna orijentacija 2009.- Ma�arska - srebro -Zdenko Horjan
Europsko prvenstvo precizna orijentacija 2010.- �vedska - srebro - Zdenko Horjan, Ivica Bertol
Svjetsko prvenstvo precizna orijentacija 2010.- Norve�ka - ekipna bronca - Zdenko Horjan, Ivica Bertol
Svjetsko prvenstvo precizna orijentacija 2012. - �kotska - ekipna bronca - Zdenko Horjan, Ivica Bertol
Svjetsko prvenstvo precizna orijentacija 2013. - Finska - ekipno srebro - Zdenko Horjan, Ivica Bertol
  Prvenstvo jugoisto�ne Europe 2012. - Turska -
M40 srednje staze - zlato - Damir Gobec
  Prvenstvo jugoisto�ne Europe 2012. - Turska -
sprint - srebro - Ivana Gobec �35, Damir Gobec M40
  Prvenstvo jugoisto�ne Europe 2012. - Turska -
duge staze - bronca - Ivana Gobec �35
  Prvenstvo jugoisto�ne Europe 2013. - Rumunjska -
M35 sprint - srebro - Tomislav Varnica
  Prvenstvo jugoisto�ne Europe 2013. - Rumunjska -
M40 srednje staze - zlato - Damir Gobec


POBJEDNICI
KUPA HRVATSKE
1988. 1989. 1990. 1991. 1995. 2007.
 
2008. 2009. 2010. 2011. 2012.  

Kategorizirani natjecatelji Hrvatskog Olimpijskog odbora
Zdenko Horjan
1. kategorija
VRHUNSKI SPORTA�
Ivica Bertol
2. kategorija
VRSNI SPORTA�
Ivana Gobec
3. kategorija
VRHUNSKI SPORTA�
Iva Lovrec
6. kategorija
DAROVITI SPORTA�
Dora Te�ak
6. kategorija
DAROVITI SPORTA�
Luka Mihaljevi�
6. kategorija
DAROVITI SPORTA�
Lea Katarina Gobec
6. kategorija
DAROVITI SPORTA�

Karlo Borisavljevi�
6. kategorija
DAROVITI SPORTA�Rezultati Kupova 2011
Rezultati Kupova 2010
Rezultati Kupova 2009
MTBO kup Hrvatske i Slovenije

�LANOVI VIHORA REPREZENTATIVCI
Horjan Zdenko
viceprvak Svijeta u preciznoj orijentaciji 2008. i 2009., ekipni viceprvak Europe 2010., svjetska bronca ekipno na Svjetskom prvenstvu 2010. i 2012.i svjetsko srebro ekipno 2013.
Ivana Gobec
prvakinja Hrvatske na duge staze 2008., srednje staze 2010. i 2011., u �tafeti 2009. i 2011. i u preciznoj orijentaciji 2010.
Ivica Bertol
16. na Svjetskom prvenstu u preciznoj orijentaciji 2009., peti na prvenstvu Europe 2010., ekipni viceprvak Europe 2010., svjetska bronca ekipno na Svjetskom prvenstvu 2010., 2012. i svjetsko srebro ekipno 2013.
Vihorova
foto galerija
Vihorova
natjecanja
Vihor sprint kup - 17.10.2010.
Memorijal Stipice Mesi�a-A�ka, 09.05.2010.
Crvenkapica,07.03.2010.
9. otv.prv.Zagreba - 18.10.2009.
Vihor sprint kup - 13.09.2009.
Memorijal Stipice Mesi�a - A�ka
09. i 10.05.2009.

Crvenkapica, 01.03.2009.
Dje�ja utrke sv. Nikole, 06.12.2008.
Vihor Challenge day - Sprint kup, Pre-O adventure, Zagreb open
18.-19.10.2008.

31. A�kov kup
12.-13.04.2008.

Crvenkapica
02.03.2008.

7. otv. prv. Zagreba
21.10.2007.

Dje�ja trka Zgb open
21.10.2007.

Vihor Pre-O Adventure
23.09.2007.

Vihor challenge day
10.06.2007.

A�kov kup
28.04.2007.

6. Zagreb Open - WRE
15.10.2006.

Dje�ja trka Zagreb Open
15.10.2006.

Vihor Pre-O Adventure
03.09.2006.

Vihor MTBO-Cup 06.05.2006.
A�kov Kup
22-23.04.2006.

Vihor Trail-O Challenge
09.04.2006.

Te�aj orijentacije
od 01.03.2006.
srijedom u 19.30h
Vihor novi web
Crvenkapica 2014


�to je Pre-O

<% Const NUMBER_OF_IMAGES = 1 Randomize Dim intImageNumber ' A var to store our randomn number intImageNumber = Int((NUMBER_OF_IMAGES * Rnd) + 1) Const IMGS_DIR = "content_files/images_cover/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> Orijentacijska

O-International
O-Hrvatska
MTB orijentacija
Tech
HumorNovosti
06/2012


Hrvatski O-kalendar za 2012. godinu
preliminarni kalendar za 2013.


Mala �kola orijentacije
Draga djeco, po�tovani roditelji,
i ove godine organizirat �emo �kolu orijentacije za u�enike od 5. do 8. razreda (a mogu i mla�i prema dogovoru).
Dobro do�li su svi oni koji �ele nau�iti i uvje�bati �itanje karte i snala�enje u novom prostoru, oni koji �ele vikende provoditi na otvorenom, oni koji �ele u�iti kroz igru i tr�anje (�etnju) i redovito �e dolaziti na predavanja i treninge. Na predavanja mogu slobodno do�i i bra�a, sestre, prijatelji, a na treninge neka navrate i roditelji, ne�e im biti niti zima niti dosadno.
Predavanja �e se odr�avati u O� �Ivana Gorana Kova�i�a� , Mesi�eva 35, u�ionica 28, �etvrtkom od 19.15 do 20.15 sati.

Program male �kole:

23.01.2014. � Upoznavanje s orijentacijom i orijentacijskom kartom
30.01.2014. � Simboli na karti
06.02.2014. � Slojnice I
13.02.2014. � Slojnice II
20.02.2014. � Tehnika orijentacije
27.02.2014. � Opis kontrola
06.03.2014. � Kori�tenje kompasa I
13.03.2014. � Kori�tenje kompasa II
20.03.2014. � Orijentacija na brdskom biciklu
27.03.2014. � Provjera teorijskog znanja ?
03.04.2014. � Dodjela priznanja za polo�enu �kolu orijentacije i zabava

Ako imate pitanja i trebate jo� informacija, slobodno se obratite na:
e-mail: sanja.zuzic@gmail.com
ili mobitel: 091 4680 799

Poziv
FB stranica male �kole

Sri.31.12.2013. (dg)
Utrke Svetog Nikole

M10 progla�enje

U nedjelju je u parku Vladimira Nazora u Tu�kancu u Zagrebu odr�ana tradicionalna dje�ja utrka Svetog Nikole te sprint natjecanje Svetog Nikole. Ukupno je nastupilo 137 natjecatelja, a od toga 111 na dje�joj utrci i 26 na sprint utrci. Natjecanje je odr�ano po ne prehladnom i suhom vremenu. Svi mali natjecatelji su na cilju dobili medalje i mali prigodni poklon Svetog Nikole koji je zlo�esti Krampus htio uzeti. Tako�er je na raspolaganju bio i besplatni �aj.
Organizaciju natjecanja sproveli su �lanovi OK "Vihor".

Po�etkom drugog �kolskog polugodi�ta krenuti �e opet i mala �kola orijentacije u organizaciji kluba sa treninzima za najmla�e (i odrasle) te predavanjima. Sva djeca �e biti dobrodo�la, a i njihovi roditelji. za detaljnije informacije pratite na�e stranice.

Rezultati
Foto-galerija

Pon.09.12.2013. (dg)
Utrke Svetog Nikole
Za dje�ju utrku Svetog Nikole i sprint utrku naziva "�to dalje od krampusa" do sada je prijavljeno 139 natjecatelja. Natjecanje �e se odr�ati u parku Vladimira Nazora i park �umi Tu�kanac. Prvi start je u 10:00 sati, a okupljanje je kod spomenika na ulazu u park.

Startne liste

Pet. 06.12.2013. (dg)
Budim sprint i Sparacus kup

U petak 01. studenog u Budimpe�ti je odr�ano produ�eno sprint natjecanje. Natjecanje je odr�ano u starom dijelu Budimpe�te, Budimu. Nastupilo je oko 250 natjecatelja, a Vihor je bio jedan od najmasovnijih klubova sa preko 20 natjecatelja.
Natjecanje je odr�ano po lijepom sun�anom vremenu, a stara povijesna jezgra Budima bila je lijepa kulisa za tr�anje. Iako smo u ovo doba navikli na venecijanske uske uli�ice i kanale, Budim je bio sasvim dostojna zamjena natjecanju u Veneciji.

Najbolji rezultat od �lanova Vihora ostvarila je Neda Punek Gobec osvajanjem drugog mjesta u �40. Bron�ane medalje osvojili su Iva Lovrec (�18), Maja Cvitkovi� (�50) i Damir Gobec (M40). Od Hrvata odli�ja su jo� osvajali Roberta Orehoci (2. u �18) i Robert Orehoci (3. u M40 zajedno sa Damirom Gobecom).

Nakon natjecanja u Budimpe�ti svi natjecatelji preselili su se u okolicu mjesta Oroszlany sedamdesetak kilometara zapadnije gdje se odr�avalo dvodnevno me�unarodno natjecanje "61. Spartacus kup".

Na natjecanju je nastupilo ne�to vi�e od 500 natjecatelja. Na lijepim, vrlo tr�ljivim terenima bila je prava u�ivancija tr�ati unato� prohladnom i vjetrovitom vremenu. Drugog dana natjecanja dijelu natjecatelja koji je kasno startao �ak je i ki�a padala. Klub je nastupio sa skoro trideset natjecatelja u raznim kategorijama.
Izme�u dva natjecanja u ve�ernjim satima odr�ana je i analiza staza sa svim zainteresiranima te se i na taj na�in dalo puno nau�iti.

Ovoga puta najbolje rezultate u zbroju oba dana ostvarile su Matea Sr�en (3. u �21Br) i Maja Cvitkovi� (3. u �50). Vesele i nastupi na�eg podmlatka pa su tako u kategoriji �10 nastupile Kira i Leire Delgado, Kimi Maria Gobec i Marta Kukec, a u kategoriji M12 nastupili su Jura Kukec i Jan Gobec. U internoj borbi na�ih kadetkinja najbolja je bila Lea Katarina Gobec ispred Ive Lovrec i Dore Te�ak. Od na�ih mla�ih �lanova nastupili su jo� Mia Lovrec i Luka Mihaljevi�.

Rezultati Budim
Prolazna vremena Budim
Rezultati Spartacus kup
Prolazna vremena Spartacus kup - 1. dan
Prolazna vremena Spartacus kup - 2. dan
Rezultati Spartacus kup - 1. dan
Rezultati Spartacus kup - 2. dan

Fotogalerija 1 - Budim i Spartacus kup - Damir i Allwinger
Fotogalerija 2 - Budim i Spartacus kup - Karlo
Fotogalerija 3 - Budim i Spartacus kup - Varnica

�et. 07.11.2013. (dg)
Halloween O-party

U srijedu 30. listopada 2013. na terenu Dotr�cine u Zagrebu odr�ana je no�na trening utrka u organizaciji orijentacijskog kluba �Vihor�. Natjecanje je odr�ano po sistemu SCORE orijentacije, a zadatak je bio sakupiti �to vi�e kontrolnih to�aka unutar 60 minuta. Za svakih daljnjih 5 minuta prijestupa "skidao" se jedan bod od postignutog rezultata. Na terenu je bilo postavljeno 20 kontrolnih to�aka razli�itih bodovnih vrijednosti. Najte�e i najudaljenije kontrolne to�ke nosile su najve�i broj bodova.
Uz kontrolne to�ke na terenu se nalazila i hodaju�a vje�tica koja je sa sobom nosila slatki�e, a vrednovala se posebno u ukupnom zbroju bodova. Svi natjecatelji dobili su svjetle�e narukvice, a i kontrolne tocke su bile dodatno ozna�ene svjetle�im �tapi�ima.

Osim slatkih iznenadenja na stazi, na cilju je sve natjecatelje do�ekao topli �aj i mala zakuska.

Od 142 primljene prijave na kraju je startalo 123 natjecatelja u dvije kategorije. U dje�joj kategoriji nastupilo je 98 natjecatelja, a u kategoriji odraslih 25 natjecatelja.

Rezultati
Fotogalerija

�et. 07.11.2013. (dg)
Sprint kup u Bjelovaru
U nedjelju 27.10. u Bjelovaru je odr�ano finale ovogodi�njeg sprint kupa Hrvatske. Natjecanje je odr�ano na karti centra Bjelovara koja je vidno popravljena u odnosu na pro�lu godinu. Staze su bile zanimljivije i bolje koncepirane, a i preglednost karte je bila bolja. Nadamo se da �e idu�e godine i startne liste biti napravljene tako da razmaci me�u natjecateljima budu ve�i, pogotovo kod mla�ih dobnih skupina gdje je to izuzetno bitno.

Od �lanova Vihora pobjede su u svojim kategorijama ostvarili Jan Gobec (M12), Iva Lovrec (�16), Neda Punek Gobec (�35) i Nenad Lovrec (M50). Srebrne medalje osvojili su Dora Te�ak (�16), Lea Katarina Gobec (�20), Jura Kukec (M12), Bojana Nikoli� (�35) i Luka Mihaljevi� (M20) dok je broncu osvojila Mia Lovrec (�16).

Natjecanje je po lijepom i sun�anom vremenu korektno organizirao OK "Bjelovar".

Rezultati
Fotogalerija OK "Sova"

Pon.28.10.2013. (dg)
No�no prvenstvo Hrvatske
No�no prvenstvo Hrvatske odr�ano je 26. listopada na terenima Branje Vrha u blizini Rakovog potoka. Na natjecanju je sudjelovalo �esdesetak natjecatelja, a organizator natjecanja bio je OK "Maksimir" iz Zagreba.

Vihora�i su slavili u kategorijama kadetkinja i veteranki. kod kadetkinja je pobijedila Lea KAtarina Gobec, a u veterankama Neda Punek Gobec. U najja�oj �enskoj kategoriji drugo mjesto osvojila je Ivana Gobec, a tre�e Kristina Krznar. Pobijedila je Sonja Lesjak (OK "Japeti�"). Medalju je tako�er osvojio i Luka Mihaljevi� koji je bio tre�i u juniorima, dok je Maja Cvitkovi� bila tre�a kod veteranki od registriranih natjecatelja.

U najja�oj mu�koj konkurenciji slavio je o�ekivano Matja� �tanfel (OK "Ris") ispred Matije Razuma (OK "Japeti�") i Frane Markovi�a (OK "Japeti�"). Najbolji Vihora� bio je Goran Marovi� na �etvrtom mjestu.

Natjecanje je za razliku od pro�le godine odr�ano po ugodnom i toplom vremenu.

Rezultati
Prolazna vremena
Pon.28.10.2013. (dg)

13. Otvoreno prvenstvo Zagreba

Trinaesto izadnje "Otvorenog prvenstva Zagreba" odr�ano je 20. listopada na novoj karti "Malo Sljeme" u okolici planinarskog doma Grafi�ar na Medvednici. Natjecanje je organizirao OK "Vihor", a glavni organizatori bili su Maja Cvitkovi� i Tomislav Vuk koji su ujedno sudjelovali i u tehni�kom dijelu organizacije uz Nedu Punek Gobec. Ivica Bertol je kontrolirao staze. Bilo je ovo finalno natjecanje ovogodi�njeg kupa Hrvatske.

Po izrazito lijepom jesenskom danu na zagreba�koj gori sakupilo se gotovo 300 sudionika natjecanja i veliki broj roditelja koji su bili aktivni navija�i.
Pobjede u najja�im seniorskim kategorijama odnijeli su Matja� �tanfel (OK "Ris") te Vinka Kvo�i� (OK "Kapela"). �umska dje�ja utrka bila je pravi izazov za najmla�e natjecatelje i svi su se sa smje�kom vratili u cilj.
Osim natjecanja u orijentacijskom tr�anju organizirana je i prezentacija Tempo discipine iz precizne orijentacije. Organizator je bio Ivica Bertol uz pomo� Sanje �u�i�.

Sezona natjecanja u Hrvatskoj zavr�ava ovaj vikend kada su na rasporedu "No�no prvenstvo Hrvatske" i zadnje natjecanje za sprint kup koje se odr�ava u Bjelovaru.


Rezultati dje�je utrke - objavljeno
Rezultati precizne orijentacije - TempO
Rezultati "Zagreb open"
Prolazna vremena "Zagreb open"
Splitbrowser
Winsplits

Fotogalerija - Borna Lav Skra�i�
Fotogalerija - Damir Gobec i Bo�ko Opali�
Fotogalerija - Matija Mesi�

Pon.21.10.2013. (dg)
�kolska utrka u sklopu dana otvorenih vrata

U sklopu "Dana otvorenih vrata gradske �etvrti Medve��ak i Gornji Grad" u subotu 19.10.2013. organizirana je i orijentacijska utrka za �kole na tom podru�ju.
Prekrasno prijepodne bilo je napeto do zadnjeg trenutka, a pobjednik se odlu�ivao tek u zadnjim dijelovima natjecanja. Medalje su dijeljene u tri kategorije.

Prva kategorija bili su korisnici Centra za rehabilitaciju, nakon toga i�le su �kole ekipno i na samom kraju individualno tj. u�enici osnovnih �kola koji nisu imali svoju ekipu.
Djeca su se posebno radovali sendvi�ima koji su ih do�ekali na cilju kao nagrada za uspje�no pro�enu stazu.
Posebno hvala svim �lanovima kluba "Vihor" koji su omogu�ili da djeca provedu jedno ispunjeno prijepodne.

Rezultati
Fotogalerija - Borna Lav Skra�i�

Sri.23.10.2013. (it+dg)
Kup Feuda

05. i 06. listopada na Plitvi�kim jezerima odr�an je Kup Feuda u preciznoj orijentaciji. Natjecanje se ujedno bodovalo i za neslu�beni europski kup. Sudjelovalo je 63 natjecatelja, a po konkurenciji mo�emo zasigurno re�i da je ovo bilo najja�e natjecanje ikada odr�ano u Hrvatskoj. Dobra je to najava za Svjetsko prvenstvo koje �e se odr�ati 2015. godina na terenima u Zagrebu i okolici. Natjecanje je nakon silnih pro�logodi�njih gre�aka ove godine bilo puno bolje organizirano uz nekoliko manjih gre�aka i poni�tenje jedne kontrolne to�ke.

Ukupnu pobjedu ostvario je Martin Julum iz Norve�ke ispred Williama Rexa iz �vedske te Lars Jakoba Waalera iz Norve�ke koji je ujedno bio i ukupni pobjednik neslu�benog europskog kupa za 2013. godinu.

Vihora�i su sudjelovali sa �etrnaest natjecatelja, a dobar plasman ostvarila je Maja Ku�t u A kategoriji koja je nakon prvog mjesta prvoga dana, na kraju u ukupnom poretku oba dana bila tre�a. U istoj Kategoriji Jan Gobec bio je �etvrti, Bernardica Stipeti� peta, a Jura Kukec sedmi.

U najja�oj elitnoj kategoriji na�i �lanovi Zdenko Horjan i Tomislav Varnica ostvarili su izvrsne ukupne rezultate plasirav�i se me�u prvih deset natjecatelja. Zdenko je bio ukupno �esti, a Tomislav osmi. Ivica Bertol osvojio je ukupno deventaesto mjesto, no ujedno i prvo mjesto u kategoriji paralympic. Ivana Gobec bila je 22., Damir Gobec 25.
U drugoj polovici rang liste na 32. mjestu bio je Dalibor Perkovi� (OK "Me�imurje"), Jasminka Cindri� Perkovi� bila je 40. (OK "Me�imurje"), Sanja �u�i� 43., Bo�ko Opali� 44., Boris Kukec 54. te Goran Marovi� 55.

Rezultati
Karte i rje�enja

Fotogalerija
Pon.21.10.2013. (dg)
MTBO Croatia 2013
Jura Kukec i Timo Vilim Gobec (M14)

Protekli vikend na novoj karti Solarskih �uma odr�ano je dvodnevno MTB orijentacijsko natjecanje koje se bodovalo za Kup Hrvatske i MTBO kup Slovenije i Hrvatske. Drugog dana natjecanja ujedno se odr�alo i prvenstvo Hrvatske na srednje staze.
Natjecanje je organizirao OK "Vihor", a glavni organizatori bili su Sanja �u�i� i Ivica Bertol koji su ujedno i zamislili staze.
Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 38 natjecatelja iz Austrije, Rusije, Slovenije, Nizozemske i Hrvatske. Na�alost drugog dana natjecanja uvjeti za vo�nju su bili izuzetno ote�ani zbog jake ki�e koja je padala cijelo vrijeme trke, no ve�ina natjecatelja je unato� tome pro�la stazu i bila zadovoljna pomalo ekstremnim uvjetima.

Ukupni pobjednici u seniorskim kategorijama su Neda Punek Gobec - OK "Vihor" u �21 i Iztok Vidovi� OK "Slovenj Gradec" u M21, a prvaci Hrvatske u tim kategorijama su Neda Punek Gobec i Nenad Lovrec (OK "Vihor") koji je u ukupnom poretku drugoplasiran.

Rezultati ukupno - Overall results
Rezultati prvi dan - sprint - Results day 1
Rezultati drugi dan - srednje staze - Results day 2
Prolazna vremena - prvi dan - Split times day 1
Prolazna vremena - drugi dan - Split times day 2

Fotogalerija - Bernardica - 1. dan / day 1 - photos
Fotogalerija - Bernardica - 2. dan / day 2 - photos
Fotogalerija - Damir - 2. dan / day 2- photos
Fotogalerija - Neda i Karlo Gobec - 2.dan / day 2 - photos

Pon. 30.09.2013.(it+dg)
MTBO Croatia 2013
Rok za prijave je pro�ao i trenuta�no se na listi nalazi gotovo pedeset imena iz Slovenije, Austrije i Hrvatske. U danima koji slijede objaviti �emo i dodatne informacije vezane za natjecanje:

Du�ine staza / Course lenght
Startne liste sprint / start list sprint
Startne liste srednje staze - PH / start list middle distance
Startne liste ukupno / start list both days
Obavijesti sprint
Last Information - sprint
Obavijesti srednje staze - PH
Last Information - midddle distance

Uto. 24.09.2013.(ib+dg)

13. Otvoreno prvenstvo Zagreba
"Otvoreno prvenstvo Zagreba" ove godine odr�ati �e se na Medvednici 20. listopada. Natjecateljski centar biti �e kod planinarskog doma "Grafi�ar". Za natjecanje �e se koristiti nova orijentacijska karta "Malo Sljeme" koju je crtao Valentin Garkov.
Uz natjecanje za Kup Hrvatske (srednje staze) biti �e organizirana i dje�ja utrka.

Poziv
Pon.23.09.2013.(dg)

Kadetkinje Vihora srebrne na seniorskom �tafetnom prvenstvu

U nedjelju 22. rujna na terenima u okolici Prapor�ana u Me�imurju odr�ano je �tafetno prvenstvo Hrvatske u organizaciji OK "Me�imurje". Prvenstvo je organizirano u sklopu niza natjecanja "Me�imurje opena" koja su se odvijala vikend prije 14. i 15. rujna.

Na �tafetnom prvenstvu Hrvatske OK "Vihor" je nastupio sa devet �tafeta. Najugodnije iznena�enje priredile su kadetkinje Vihora (Lovrec I., Gobec L. i Te�ak D.) koje su u seniorskoj konkurenciji osvojile izvrsno drugo mjesto iza favorita OK "Japeti�a". Na�a druga �tafeta u �enskoj konkurenciji (Gobec N., Krznar K., Gobec I.) tako�er se okitila medaljom na tre�em mjestu.

U mu�koj seniorskoj konkurenciji �tafeta Vihora u sastavu Gobec Damir, Lovrec Nenad i Tomislav Varnica tako�er je osvojila srebro. Nakon prve izmjene �ak je bila i u vodstvu ispred izuzetnih favorita OK "Japeti�a" koji su kasnije i pobijedili. Tre�e mjesto osvojio je OK "Ivan Merz" u sastavu Mario, Dario i Matej �tambuk.

U konkurenciji kadeta klub je nastupio sa tri �tafete, a najbolje se sna�la najmla�a �tafeta u sastavu Kukec Jura i Gobec Jan koji su osvojili tre�e mjesto sa svega nekoliko sekundi zaostatka za pobjednicima iz OK " Ivan Merza" i OK "Japeti�a".

U ekipnoj konkurenciji za koju su se zbrajali rezultati �etiri natjecanja OK "Vihor" je pobijedio ispred OK "Japeti�a" �ime se prelazni pehar opet vratio u klupske vitrine.

Sezona natjecanja u Hrvatskoj nastavlja se dvodnevnom MTBO utrkom 28. i 29.09. na terenima Solarskih �uma. Nakon toga slijedi dvodnevno natjecanje za Europski kup u preciznoj orijentaciji na Plitvicama 05. i 06.10., te dvodnevno natjecanje u orijentacijskom tr�anju (sprint kup i kup Hrvatske) u Rijeci 12. i 13. listopada. Zavr�nica Kupa Hrvatske odr�ati �e se 20.10.2013. na Medvednici u sklopu natjecanja "Otvoreno prvenstvo Zagreba", a zavr�nica sprint kupa Hrvatske 27. listopada u Bjelovaru.


Rezultati
Fotogalerija
Pon.23.09.2013.(dg)
Hrvatskoj Svjetsko prvenstvo u preciznoj orijentaciji
Ju�er je iz IOF-a stigla i slu�bena potvrda. Hrvatska je dobila organizaciju Svjetskog prvenstva u preciznoj orijentaciji 2015. godine. Natjecanje �e se odr�ati u Zagrebu i okolici, a glavni organizator je OK "Vihor". Me�unarodni kontrolori dolaze iz Danske i Finske, a prvi posjet o�ekuje se prije kraja godine kada �e se definirati to�na satnica doga�anja i odrediti �e se tereni na kojima �e se natjecanje odr�ati.

Za manje od mjesec dana veliki broj vrhunskih natjecatelja do�i �e i na neslu�beni europski kup koji se odr�ava u organizaciji OK "Oriona" na Plitvicama. Ve� sada je svoje sudjelovanje najavilo vi�e od �etrdeset natjecatelja iz Finske, �vedske, Norve�ke, �e�ke, Italije, Slovenije, Rusije, Hrvatske...Prilika je to da vidite svjetski vrh na natjecanju i da se oprobate u sportskoj borbi sa njima. Prijave su preko OOnline servisa.

Sri. 18.09.2013.(dg)
CROATIA MTBO 2013
28. i 29. rujna na terenima Solarskih �uma odr�ati �e se dvodnevno orijentacijsko natjecanje u MTB orijentaciji. Karta je reambulirama za MTB orijentaciju i pretvorena u ISSOMTBO standard.
Glavni organizatori su Ivica Bertol i Sanja �u�i�. Natjecanje se boduje za prvenstvo Hrvatske na srednje staze, kup Hrvatske i hrvatsko-slovenski kup.


Poziv
Pet. 30.08.2013. (ib+dg)

SEEOC, SEEMOC i Romania grand prix - medalje za Vihora�e
M35 - sprint - Tomislav Varnica 3. mjesto

Na tre�em prvenstvu jugoisto�ne Europe u orijentacijskom tr�anju koje se odr�avalo od 03.-08. rujna u mjestu Ramnicu-Valcea u Rumunjskoj na�i �lanovi osvojili su ukupno pet medalji.

Na pripremnoj sprint utrci u kategoriji OPEN M Damir Gobec i Tomislav Varnica su zauzeli prva dva mjesta. Jan Gobec bio je deveti u M12, a Ivica Bertol 4. u M21A. Ostali �lanovi su kao dio juniorske reprezentacije odradili pripremni trening.

Prvog slu�benog dana natjecanja u sprint disciplini najbolji rezultat ostvario je Tomislav Varnica osvojiv�i srebro u kategoriji M35 te je time stekao i titulu viceprvaka jugoisto�ne Europe u toj kategoriji.
U kategorijama juniora i juniorki najbolji plasman ostvarila je Iva Lovrec osvojiv�i �esto mjesto u �18. U istoj kategoriji Dora Te�ak osvojila je 17. mjesto. Luka Mihaljevi� bio je 18. u kategoriji M18. Damir Gobec bio je 8. u kategoriji M40, dok su Jan Gobec u M12 i Ivica Bertol u M21A bili 9. odnosno 4.

Od ostalih �lanova reprezentacije ostvareni su slijede�i rezultati: M16 - Luka Ivkovi� 16. mjesto, M20 Matija Razum 12. mjesto, �18 Roberta Orehoci 16. mjesto, �21 Antonija Orli� 8. mjesto te Lino Legac 18. mjesto u M21 i Darko Merunka 6. mjesto u M50.

Drugi dan natjecanja odr�ane su duge staze po izuzetno strmim padinama terena u okolici Baile Govore. Najbolje rezultate od Hrvata ostvarili su Matija Razum (M20) i Tomislav Varnica (M35) osvojiv�i �etvrta mjesta te Damir Gobec koji je osvoji peto mjesto u M40.

Tre�a disciplina SEEOC-a bila su srednje staze. Teren srednjih staza bio je ne�to zeleniji i tehni�ki zahtijevniji u nekim kategorijama od prethodnih dana. Najbolje se na takvom terenu sna�ao Damir Gobec koji je obranio titulu prvaka jugoisto�ne Europe iz Turske pobijediv�i u kategoriji M40.

M40 - srednje staze - Damir Gobec 1. mjesto

Z
adnjega dana natjecanja na programu je bilo �tafetno natjecanje. Hrvatska je nastupila sa tri �tafete, dvije u mu�koj konkurenciji (M21 i M20) te jednom u �enskoj konkurenciji (�18). Ostali na�i natjecatelji nastupali su na srednjim stazama �estodnevnog natjecanja (Romania grand prix). Od na�ih �tafeta najuspje�nije su bile djevojke osvojiv�i �etvrto mjesto sa zaostatkom manjim od 4 minute za tre�eplasiranom Srbijom. Obje mu�ke �tafte osvojile su �esto mjesto, no treba naglasiti da je na�a juniorska �tafeta zahvaljuju�i Matiji Razumu nakon prve izmjene bila vode�a.

U zbroju pet najboljih rezultata "Romania grand prixa" najbolji plasman ostvario je Ivica Bertol koji je ukupno bio tre�i u kategoriji M21A. Jan Gobec osvojio je ukupno 10. mjesto u kategoriji dje�aka do dvanaest godina.

Slijede�e prvenstvo jugoisto�ne Europe (SEEOC i SEEMOC) odr�ati �e se u okolici Novog Sada u Srbiji na obroncima Fru�ke gore idu�e godine krajem kolovoza, a u koovozu 2015. natjecanje �e se odr�ati u Bugarskoj u poznatom zimskom sredi�tu Bansko.


Rezultati
Fotogalerija
Uto.10.09.2013. (dg)

Sljemenski maraton 2013
Ivana Gobec - 4.mj. (1.mj u veterankama)

U organizaciji AK "Sljeme" u nedjelju je na Medvednici odr�an 14. GARMIN Sljemenski maraton". U sklopu maratona odr�an je cijeli niz trka razli�itih du�ina: 4km, 14km, �tafete 3x14km i maraton na 42km. Sljemenski maraton svakako je jedan od najte�ih maratona zbog svoje specifi�ne konfiguracije sa startom i ciljom na 1035 metara ispod samog tornja. Najni�i dio staze se nalazi na dnu Horvatovih stupa na 629 metara nakon kojih se staza strmo uspinje do Hunjke.

Mala, ali odabrana grupa koja je zastupala boje kluba na startu se na�la u sastavu Ivana Gobec, Matija Mesi� i Damir Gobec. Svi troje tr�ali su pojedina�nu utrku na 14 km (12,4km :) Najbolji rezultat ostvarila je IVana Gobec koja je u ukupnom plasmanu �ena zauzela 4. mjesto od 22 natjecateljice, a u veteranskoj kategoriji prvo mjesto.
U mu�koj konkurenciji Damir Gobec je zauzeo 15. mjesto (5. mj. u veteranima), dok je Matija Mesi� bio 29. (20. mj. u seniorima).

Rezultati
Fotogalerija

Pon.15.07.2013. (dg)
Vratili se reprezentativci iz Finske
do�ek reprezentativaca u zra�noj luci Pleso

U subotu nave�er oko 22:30 sati u zra�nu luku Pleso letom preko Helsinkija i Munchena vratila se reprezentacija Hrvatske u preciznoj orijentaciji (Zdenko Horjan, Tomislav Varnica, Ivica Bertol, Ivo Ti�ljar) i orijentacijskom tr�anju (Matja� �tanfel).

Sve�ani do�ek na aerodromu za sve �lanove reprezentacije priredili su �lanovi OK "Vihor" �iji su �lanovi Zdenko Horjan i Ivica Bertol nositelji srebrnih medalja iz ekipnog plasmana Hrvatske. Dobra doma�a hrana, torta, �ampanjac i vino uz �a�icu razgovora produ�ilo je povratak ku�ama do iza pono�i.

Fotogalerija

Pon.15.07.2013. (dg)
Nastavljaju se dobri rezultati u Finskoj
Na jutro�njim kvalifikacijama u disciplini tempo precizne orijentacije u borbu za medalje tj. u A finale plasirali su se Ivica Bertol kao 18. i Ivo Ti�ljar kao 22. Poslijepodne u A-finalu nastupaju 24 najbolja iz jutarnjih kvalifikacija.

Disciplina "Tempo" precizne orijentacije ove godine po prvi puta je uvr�tena u slu�beni program Svjetskog prvenstva i u Finskoj �e se dodijeliti prve povijesne slu�bene medalje i titule prvaka Svijeta u ovoj disciplini.

Pet, 12.07.2013.(dg)
Hrvatska viceprak svijeta u preciznoj orijentaciji!!!
Na Svjetskom prvenstvu u preciznoj orijentaciji drugog dana natjecanja dobiveni su i ekipni rezultati. Hrvatska je pro�logodi�nju bron�anu medalju oplemenila i ekipa je postala viceprvak Svijeta. Stepenicu iznad na�e reprezentacije nalazi se opet �vedska. Na�ima je nedostajao samo jedan bod za zlatnu medalju dok su na vremenskim kontrolama bili �ak i br�i od �ve�ana. Bron�anu medalju sa istim brojem bodova, ali slabijim vremenskim kontrolama osvojila je Danska ispred doma�ina Finaca. Slijede na petom mjstu Norve�ani, pa Litvanici, �esi...

Za Hrvatsku ekipu nastupio je provjereni sastav Bertol, Horjan, Ti�ljar. Ovo je sada ve� �esto Svjetsko prvenstvo za redom sa kojeg se Hrvatska vra�a sa medaljom. Po�elo je 2008.u �e�koj sa srebrom Zdenka Horjana, pa 2009. u Ma�arskoj sa ponavljanjem srebra Zdenka Horjana. 2010. osvojena je ekipna bronca i pojedina�na bronca (Ti�ljar) u Norve�koj, a 2011. u Francuskoj Ti�ljar je obranio pojedina�nu broncu. Pro�le godine u �kotskoj ekipa je osvojila broncu. U me�uvremenu je osvojena i ekipna srebrna medalja na Europskom prvenstvu u �vedskoj 2010. u sastavu Bertol-Horjan. Jedino veliko natjecanje na kojem nije osvojena medalja bilo je europsko prvenstvo u �vedskoj 2012. kada je osvojeno �etvrto mjesto ekipno.

U pojedina�noj konkurenciji u disciplini precizne orijentacije slavio je doma�in. Finska je osvojila �ak dvije medalje u OPEN kategoriji i to zlato (Jari Turto) i broncu (Antti Rusanen). Srebro je osvoio Martin Fredholm iz �vedske sa kojim smo bili na zajedni�kim pripremama u Italiji po�etkom mjeseca.

U para kategoriji �e�ka je dominirala sa dvije medalje. Slavila je Jana Kostova koja je prvog dana natjecanja ostvarila veliku prednost ispred svog sunarodnjaka Pavela Dudika. Broncu je osvojio S�ren Saxtorph iz Danske. U ovoj kategoriji nam ostaje velika �al za propu�tenom prilikom Ivice Bertola koji je drugog dana natjecanja ostvario najbolji rezultat dana, no na�alost zaostatak prvog dana je bio preveliki za osvajanje medalje.

Ukupni zbrojeni rezultati jo� nisu objavljeni, no prenosimo rezultate prvih �est po kategorijama.
OPEN
1. Jari Turto FIN 44 / 110
2. Martin Fredholm SWE 44/164.5
3. Antti Rusanen FIN 43 / 52.5
4. Lauri Kontkanen FIN 43 / 66
5. Stig Gerdtman SWE 43 / 123.5
6. Tomas Lestinsky CZE 42 / 60.5

PARA
1. Jana Kostova CZE 42 points / 111 seconds
2. Pavel Dudik CZE 39 / 116.5
3. S�ren Saxtorph DEN 39 / 211.5
4. Yegor Surkov UKR 38 / 96
5. Matti M�ntyniemi FIN 38 / 205
6. Pavel Shmatov RUS 38 / 235

Ovim putem jo� jednom �estitamo osvaja�ima medalja na jo� jednom izuzetnom uspjehu i potvrdi hrvatske kvalitete u svjetskim okvirima. Sa pravom je IOF prepoznao ovu kvalitetu i ponudio nam organizaciju Svjetskog prvenstva 2015.

Mala fotogalerija

Pet, 12.07.2013.(dg)

WOC 2013. - Vuokatti, Finska
Na Svjetskom prvenstvu u orijentacijskom tr�anju od predstavnika Hrvatske nastupio je samo Matja� �tanfel u pojedina�nim kvalifikacijama. Matja� je nastupio u kvalifikacijskim natjecanjima u sprintu, na dugim stazama i na srednjim stazama. Na�alost niti u jednoj disciplini nije se uspio plasirati u A-finale.

Najbli�e plasmanu u A-finale bio je na kvalifikacijama dugih staza na kojima je osvojio 18. mjesto u svojoj kvalifikacijskoj grupi (prvih 15 se plasiralo u finale - zaostatak 3'14'' za plasmanom u finale). Na srednjim stazama osvojio je 19. mjesto sa 20 sekundi zaostatka za petnaestoplasiranim, dok je na srednjim stazama ostvario ne�to slabiji rezultat te je bio tek 27. sa 12'50'' zaostatka za 15. mjestom.

Pet, 12.07.2013.(dg)

Sljeme trail kru�ok - Risnjak


�lanovi "Vihora" vikend su iskoristili za cijeli niz aktivnosti. I dok su jedni u Finskoj, drugi na MTBO-u u Bjelovaru, tre�i su na Medvednici. U organizaciji na�eg �lana Vanje Suhine i njegove ekipe u okolici planinarskog doma Risnjak organiziran je "Sljeme trail kru�ok". Radi se o atletskoj utrci sa primjesima orijentacijskih izazova tr�anja po uskim stazicama, mokrim kanjonima i gudurama te strmim nizbrdicama i uzbrdicama. Nastupilo je pet �lanova kluba: Matija Mesi�, Borislav Simon, Kristina Krznar, Ivana Gobec i Damir Gobec.

Unato� prohladnom i povremeno ki�ovitom vremenu uvjeti su bili idealni za tr�anje, a staza zanimljiva i izazovna (cca. 7km sa 350m uspona). U ukupnom poretku najbolji rezultat je ostvario Damir Gobec na 14. mjestu (42'25). Slijede Matija Mesi� na 30. mjestu (48'18), Borislav Simon na 47. mjestu (52'51''), Ivana Gobec na 49. mjestu (55'00) i Kristina Krznar na 56. mjestu (61'58'').
Po kategorijama najbolji plasman je ostvarila Ivana Gobec osvajanjem prvog mjesta u �40, Kristina Krznar bila je deseta u seniorkama, Matija Mesi� sedmi u seniorima, Borislav Simon prvi u M60, a Damir Gobec bio je peti u M40.

Ukupni rezultati
Pon.08.07.2013. (dg)
�lanovi kluba dominirali i na MTBO prvenstvu Hrvatske

U dvije najja�e kategorije seniora i seniorki OK "Vihor" ima dva dr�avna prvaka u grani MTBO orijentacije. Titulama najboljih seniora na duge staze okitili su se Sanja �u�i� u �enskoj konkurenciji i Nenad Lovrec u mu�koj konkurenciji. Prvenstvo Hrvatske odr�alo se na Kamenitovcu pored Bjelovara.

I Sanja i Nenad su svoje pobjede napravili vrlo uvjerljivima tako je Sanja napravila prednost od �ak dvanaest mnuta ispred Smiljane Jan�ek, dok je Nenad ostvario prednost od �etiri minute ispred Line Legca. U �enskoj konkurenciji Neda Gobec je jo� osvojila bron�anu medalju za Vihor.

Od ostalih rezultata izdavajmo medalje na�ih �lanova u kategoriji M45: Karlo Gobec (2.) i Josip Matija�i� (3.). U ostalim kategorijama je na�alost konkurencija bila slaba pa su tako na PH sami nastupali u svojim kategorijama Luka Mihaljevi�, Mia Lovrec i Timo Vilim Gobec. U �18 nastupile su samo na�e dvije natjecateljice te je Iva Lovrec pobijedila Leu Katarinu Gobec.

Natjecanje se odvijalo u sklopu dvodnevnog natjecanja MTBO Picok 2013, a nastupilo je tridesetak natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije i Ma�arske.

Rezultati PH
Rezultati MTBO Picok 2013

Fotografije (Antonija Orli�)

Pon.08.07.2013. (dg)
Aktivnosti kluba u prvih �est mjeseci ove godine
U proteklih �est mjeseci klupske aktivnosti bile su zaista vrlo velike. Radilo se na cijelom nizu akcija u gotovo svim granama na�eg sporta. Ponajvi�e je pa�nje usmjereno u veliki broj radionica, seminara i predavanja koje smo odr�ali, a ni�ta manje va�na bila nam je i edukacija vlastitih �lanova. Uz naravno uobi�ajene aktivnosti sudjelovanja na natjecanjima provode se i opse�ne pripreme uz stru�no vodstvo trenera kroz cijeli ovaj period.

Popis odra�enih aktivnosti:

- Mala �kola orijentacije (O� "Ivana Gorana Kova�i�a" + Maksimir - 10 tjedana)
- SEEOWG sastanak - Ki�njev, Moldavija
-
Dje�ja Uskr�nja utrka + mikrosprint (Ribnjak)
- Velika �kola orijentacije (Ribnjak, Dotr��ina, Maksimir, Kalnik, Ponikve, �umberak...)
- Dje�ja prvomajska utrka + prologue sprint (Ribnjak)
- "Orijentacijski sport i orijentacija u prirodi" - pla
ninarska �kola "ZG-Matice" - Maksimir
- Memorijal Stipice Mesi�a - dvodnevno natjecanje u orijentacijskom tr�anju - Kalnik
- Memorijal Stipice Mesi�a - dje�ja utrka - Kalnik
- Microtrekk - mini treking utrka - Kalnik
- Vihor pre-O challenge - dvodnevno natjecanje u preciznoj orijentaciji
- Vihor pre-O challenge - temp-O natjecanje u preciznoj orijentaciji
- Me�unarodni razvojni seminar iz precizne orijentacije - Kalnik
- Predavanja - "Precizna orijentacija" (sudjelovanje, organizacija, pravila, kartiranje) - odr�ana predavanja - Izmir, Turska
- Primjena orijentacijskog sporta u sustavu �kolovanja i dje�je utrke - odr�ana predavanja - Sveu�ili�te u Izmiru, Turska
- Eurobike - me�unarodna MTBO utrka - Maksimir
- Paunovac 2013. - natjecanje za osobe sa posebnim potrebama
- D
je�ja utrka povodom kraja �kolske godine (Maksimir)
- Orijentacijska radionica za profesore i voditelje u�eni�kih domova - Kalnik
- �kolovanje �lanova za IOF savjetnike u grani precizne orijentacije - Folgarija, Italija
- Te�aj upotrebe ra�unalnih programa u kartiranju i koncepciji staza - �kolovanje �lanova
- Organizacija vi�e od 40 atletskih i orijentacijskih treninga u Zagrebu i okolici
- Sudjelovanje na doma�im i me�unarodnim natjecanjima u orijentacijskom tr�anju, preciznoj orijentaciji i MTBO orijentaciji (vi�e od 30 istr�anih utrka na�ih �lanova)


U jesenskom dijelu sezone planira se jo� niz aktivnosti �ime �emo nastaviti dosada�nji rad na promociji sporta, organizaciji natjecanja i edukaciji u sportu.

Pet.28.06.2013. (dg)
IOF seminar za savjetnike u preciznoj orijentaciji

Od 19.- 23.06.2013. u ju�nom Tirolu u mjestu Folgarija odr�avao se seminar za me�unarodne savjetnike za preciznu orijentaciju na kojem su sudjelovali i �lanovi kluba (Ivica Bertol, Ivana Gobec, Damir Gobec). Seminar su vodili Roberta Falda (�lanica IOF-ove potkomisije za preciznu orijentaciju) iz Italije i Owe Fredholm (�lan glavnog vije�a IOF-a) iz �vedske. Ovim te�ajem �lanovi su stekli i naziv "IOF event advisora" za preciznu orijentaciju.


U sklopu seminara odr�ano je i prvenstvo Italije u preciznoj orijetaciji te trening kamp za Svjetsko prvenstvo koje �e se odr�ati idu�e godine u neposrednoj blizini. Na samom natjecanju se Vihora�koj ekipi na �kolovanju pridru�io i Tomislav Varnica. Najbolji rezultat ostvario je od �lanova kluba Ivica Bertol osvojiv�i drugo mjesto u kategoriji para. U ukupnoj konkurenciji drugoga dana Ivica Bertol (16.) i Ivana Gobec (17.) osvojili su i bodove za neslu�beni europski kup. Nastupilo je ukupno 73 natjecatelja i gotovo sva svjetska elita po imenima.

Rezultati
Fotografije
Sri. 26.06.2013.(dg)
Prvenstvo Hrvatske u preciznoj orijentaciji - Vihora�i dominirali

U nedjelju 09.06. na Rogli u Sloveniji odr�ano je prvenstvo Hrvatske u preciznoj orijentaciji. Organizator je bio Kre�o Kereste� iz OK "Trzina". Osim �lanova Vihora na prvenstvu su sudjelovali i �lanovi OK "Me�imurja" i OK "Oriona" te natjecatelji iz Slovenije i Italije. U najja�oj kategoriji OPEN Elite nastupilo 22 natjecatelja.

Ukupni pobjednik otvorenog dijela natjecanja bio je Damir Gobec (OK "Vihor) ispred Nizozemke Feike Alewijnse koja nastupa za OK "Trzin" i Talijanke Susy De Piery. Izvrsna �etvrta bila je Sanja �u�i� (OK "Vihor), dok je peti bio Tomislav Varnica (OK "Vihor). Jedan od favorita za pobjedu Remo Madella iz Italije bio je tek �esti.

U poretku za prvenstvo Hrvatske poredak je bio slijede�i:
     
bodovi
vrijeme
1. Damir Gobec OK "VIHOR"
19
16
2. Sanja �u�i� OK "VIHOR"
18
20
3. Tomislav Varnica OK "VIHOR"
18
78
4. Ivica Bertol OK "VIHOR"
17
24
5. Jasminka Cindri� Perkovi� OK "Me�imurje"
16
19
6. Zdenko Horjan OK "VIHOR"
16
82
7. Ivana Gobec OK "VIHOR"
16
96
8. Ivo Ti�ljar OK "ORION"
15
80
9. Goran Marovi� OK "VIHOR"
14
20
10. Dalibor Perkovi� OK "Me�imurje"
13
49
11. Bo�ko Opali� OK "VIHOR"
10
27

Ukupni rezultati

Sri.12.06.2013.(dg)
Dje�ja utrka - Maksimir 08.06.2013.
U subotu 08.06.2013. u parku Maksimir odr�ati �e se dje�ja orijentacijska utrka povodom kraja nastavne godine. Ako se netko jo� �eli prijaviti neka to u�ini jo� danas (petak 07.06.) do 20:00 sati kako bi mu osigurali kartu.
Trka �e i�i u dva dijela. Prva �e nastupiti djeca iz vrti�a "Tatjane Marini�" (grupe p�elica i pu�i�a), a nakon njih �e startati svi ostali zainteresirani u 11:00 sati.

Istovremeno od 11:00 �e se odr�avati i orijentacijski trening za zainteresirane odrasle (5kn) i sve �lanove kluba- besplatno. Prijave za dje�ju utrku i trening mogu se slati na mail.

Poziv dje�ja utrka
Startne liste dje�ja utrka

Pet.07.06.2013.(dg)

progla�en te�aj orijentacije
Nakon gotovo dva mjeseca poha�anja orijentacijskog te�aja ju�er je u prostorijama kluba sve�ano progla�ena nova generacija "orijentacista".

Tijekom poha�anja te�aja na�i polaznici su osim velikog broja stru�nih predavanja odradili i veliki broj prakti�nih vje�bi i natjecanja pa su tako imali petaestak vje�bi na razli�itim terenima (Tu�kanac, Ribnjak, Maksimir, Kalnik, Runolist, Glavica, �umberak...).

Vje�bama su bile obuhva�ene tri grane orijentacijskog sporta, pa su svi polaznici imali prilike isprobati i manje poznate grane sporta kao �to su precizna orijentacija i MTBO orijentacija. Tako�er su svi polaznici upoznati i sa sve popularnijim "treking" utrkama.

Predava�i na te�aju bili su: Ivica Bertol, Sanja �u�i�, Nenad Mihaljevi�, Kre�imir Tu�ek, Vanja Suhina, Ivana Gobec i Damir Gobec.

Fotografije

Pet.07.06.2013.(dg)
12. otvoreno prvenstvo Samobora
U subotu 01.06. na karto Osovlje kod Budinjaka odr�ano je dvanaesto otvoreno prvenstvo Samobora. Natjecanje je odr�ano samo jedan dan umjesto planirana dva dana �to je rezultiralo i manjim odazivom natjecatelja iz udaljenijih dijelova Hrvatske. �teta jer su staze ovoga puta bile bolje nego prija�njih godina i teren na kojem se odr�alo natjecanje komotno je mogao poslu�iti za oba dana.
OK "Vihor" je nastupio sa �etrdeset svojih �lanova �ime je �inio gotovo polovicu svih prisutnih natjecatelja.
�lanovi kluba osvojili su ukupno 19 medalji, a od toga bilo je �est zlata, sedam srebra i �est bron�anih odli�ja.
Po prvi puta na kup utrci nastupili su i ozlje�eni Nenad Lovrec i Ivana Gobec koji su lagano tr�karaju�i i precizno se orijentiraju�i do�li do izvrsnih plasmana s obzirom na stanje povreda koje imaju (Lovrec pobjednik u M45, Ivana peta u �21 sa minimalnim zaostatkom od 3' za tre�im mjestom). Velike �estitke idu i na�em podmaltku koji je u kategoriji M12 osvojio sve tri medalje. Bra�a Tin I Vid Kodba zauzela su prvo i drugo mjesto, a Jan Gobec tre�e mjesto. Lea Gobec pobijedila je u �20, Dora Te�ak u �16, Karlo Borisavljevi� u M16. Luka Mihaljevi� bio je srebrni u M20, a Mia Lovrec bila je druga u �14. Nakon dugo vremena osvojili smo i dvije medalje u najja�oj seniorskoj mu�koj kategoriji M21 u kojoj je Damir Gobec bio drugi iza Edija Ocvirka, a Tomislav Varnica tre�i. Pregr�t medalja osvojeno je i u veteranskim i B kategorijama.
�lanovi kluba zajedni�ko dru�enje nakon natjecanja nastavili su u mjestu Kostanjevec na pastrvama ;)

Rezultati
Mala fotogalerija sa progla�enja
Pon 03.06.2013.(dg)
Vihorov te�aj orijentacije
Zadnja dva vikenda na planinarskim domovima Runolist i Glavica nastavljen je program te�aja orijentacije. Na Runolistu je od 18. do 19. svibnja odr�an niz predavanja, a odr�ane su i prakti�ne vje�be na terenu. Osim uobi�ejenih orijentacijskih staza polaznici te�aja imali su i rad sa voditeljima na terenu. Tako�er je u blizini doma postavljen i orijentacijski labirint kao jedna od vje�bi za usmjeravanje karte. Drugoga dana te�aja na Runolistu postavljena je i MTBO staza pa su svi zainteresirani mogli pro�i i tu stazu.

Od 25. do 26. svibnja te�aj je odr�avan na planinarskom domu Glavica. I taj vikend je odr�an cijeli niz predavanja, a postavljene su i tri prakti�ne vje�be iz orijentacijskog tr�anja te jedna iz precizne orijentacije.

Te�aj orijentacije ovime je do�ao do zavr�ne faze i slijedi nam jo� progla�enje te�aja koje �e se odr�ati u �etvrtak 06.06. u prostorijama kluba na adresi Ribnjak 2 u 20:00 sati.

Rezultati prakti�nih vje�bi na terenu.
Fotogalerija - vikend Runolist
Fotogalerija - vikend Ponikve

Uto. 28.05.2013.(dg)
Svibanjski susreti - Paunovac 2013
U �etvrtak 23.05. na Tu�kancu u Nazorovom parku organizirali smo malo natjecanje prilagodeno osobama sa intelektualnim te�ko�ama. Sudjelovalo je �esdesetak osoba. Ovo je bilo jo� jedno novo iskustvo u na�em radu. Do sada smo volontirali u radu i organizirali natjecanja i predavanja za osobe sa te�kocama u kretanju, organizirali smo predavanja i vje�be za gluhe, te za djecu sa posebnim potrebama. Iako orijentaciju ne mogu shvatiti na nacin kako je mi do�ivljavamo, ove osobe su sa velikim veseljem prolazile stazu i zadatke koje smo za njih pripremili na stazi.

Ne�to fotografija mo�ete na�i ovdje.

Uto. 28.05.2013.(dg)
Eurobike 2013. - MTBO natjecanje
OK "Vihor" i prirodoslovna �kola "Vladimira Preloga" iz Zagreba bili su organizatori me�unarodnog �kolskog Comenius projekta "Euro bike". U sklopu projekta je odr�ano i MTBO natjecanje u Maksimiru 16.05.2013. Na natjecanju su sudjelovali u�enici i profesori iz Austrije, Belgije, Nizozemske, Slova�ke, Slovenije, �vedske, Poljske i Hrvatske.

Natjecanje je odr�ano po obla�nom i ki�ovitom vremenu, a sudjelovalo je ne�to vi�e od pedeset biciklista.
Ne�to fotografija mo�e se na�i ovdje.

Uto. 28.05.2013.(dg)
Vihora�i predava�i u Turskoj

�lanovi kluba Ivana i Damir Gobec su na poziv orijentacijskih klubova iz Izmira te Turske orijentacijske federacije odr�ali u Izmiru niz predavanja u sklopu "Izmirskih dana orijentacije".

Prvi set predavanja odnosio se na granu precizne orijentacije i ona su odr�ana u predavaonici u centru grada. Drugi dio se odvijao na modernom novom Sveu�ili�tu Gediz, a teme su bile orijentacija u �kolama, dje�je utrke, crtanje karata...
Nakon dva dana predavanja uslijedila su i dva dana natjecanja sa tri utrke. Odr�ane su jedne srednje staze, jedan no�ni sprint u gradu Fo�i i jedan dnevni sprint u Izmiru. Na natjecanju je sudjelovalo ne�to vi�e od 600 natjecatelja.

Ivana je na sva tri natjecanja osvojila medalje, dva zlata i jedno srebro u kategoriji �35, a Damir je pobijedio na srednjim stazama u M35 dok je sprinteve tr�ao u M21E te se nije plasirao na postolje.

Na�i �lanovi ujedno su dodijeljivali i nagrade na progla�enju svake trke kao posebni gosti.
Fotografije
Uto.14.05.2013.(dg)
MEMORIJAL STIPICE MESI�A I MICROTREKK REZULTATI
Protekli vikend na Kalniku je odr�ano dvodnevno orijentacijsko natjecanje pod nazivom "36. Memorijal Stipice Mesi�a". Organizaciju su proveli �lanovi OK "Vihor".

U sklopu natjecanja odr�ana su dva natjecanja za kup Hrvatske u orijentacijskom tr�anju, dva natjecanja u preciznoj orijentaciji, jedno tempo natjecanje, dje�ja utrka i natjecanje "Microtrekk". Uz samo natjecanje odr�an je i trodnevni me�unarodni seminar o preciznoj orijentaciji na kojem su uz na�e predstavnike sudjelovali gosti iz Turske i Italije.

Prvoga dana natjecanja zabilje�eno je ukupno 237 startova na svim natjecanjima, a drugoga dana 163. Ukupno je na natjecanjima nastupilo kroz dva dana 246 osoba. Prvi dan natjecanja na terenu se nalazilo vi�e od 100 orijentacijskih zastavica, a drugi dan ne�to vi�e 80.

Sve rezultate te analize prolaznih vremena mo�ete vidjeti na web stranici natjecanja.

Fotogalerija prvi dan
Fotogalerija drugi dan
Sri.08.05.2012. (dg)
MEMORIJAL STIPICE MESI�A I MICROTREKK OBAVIJESTI
Na stranici sa vijestima objavljene su zadnje dodatne informacije vezane za natjecanje koje nam dolazi ovaj vikend. Tako�er tamo mo�ete na�i i obavijesti vezane za natjecanje u preciznoj orijentaciji.
Startne liste objaviti �e se sutra.

Rezultate i fotografije "Prvomajske utrke" mo�ete na�i u �lanku ispod.

�et.02.05.2013. (dg)
rezultati treninga
Rezultati treninga odr�anog na Tu�kancu u subotu 27.04.
Rezultati treninga odr�anog na Dotr��ini u nedjelju 28.04.
�et.02.05.2013. (dg)


Prvomajska SPRINT utrka i dje�ja utrka

Rezultati
Fotogalerija


Startne liste - dje�ja utrka
Startne liste - sprint utrka

U srijedu 01.05. prije samog natjecanja na Kalniku koje se odr�ava 04. i 05.05.2013. u parku Ribnjak u Zagrebu odr�ati �e se sprint utrka i dje�ja utrka. Utrka �e biti pravo zagrijavanje i uvje�bavanje za bogati vikend na Kalniku. Pozvani su svi zainteresirani, a prijave mo�ete slati putem OOnline serisa ili putem e-maila.

Nakon natjecanja, a prije progla�enja odr�ati �e se i bogata tombola, a glavne nagrade osigurao je autoservis Karlo 2000.

Progla�enje rezultata biti �e oko 11:30 sati, a nakon progla�enja slijedi tombola. Samo osobe koje su prisutne mogu dobiti nagradu.

Poziv dje�ja utrka
Poziv sprint utrka

Pet.19.04.2013.(dg)
Rezultati Uskr�nje dje�je utrke i mikrosprinta
U ponedjeljak ujutro ki�a je nakratko pre�la u snijeg da bi kao naru�eno sve padaline
stale taman prije dje�ja Uskr�nje utrke. Oni hrabriji su ve� znali da �e organizator biti na dogovorenom mjestu i ne�to vi�e od stotinu natjecatelja provelo je lijepi (pomalo blatni) dan u parku Ribnjak. Start prvih natjecatelja krenuo je u 10:00 sati. Za natjecanje je bilo prijavljeno 145 natjecatelja, a startalo je 104 natjecatelja. Od toga je na dje�joj utrci startalo 84 mala trka�a, a 20 natjecatelja startalo je na mikrosprint utrci. Na�alost vremenske prilikeprije natjecanja rezultirale su i ve�im brojem odustajanja od nastupa. Naro�ito u kategoriji djece do sedam godina u kojoj nije nastupilo �ak 45 prijavljenih, no bilo je i onih koji su se naknadno prijavili.

Kako je poznato da se natjecanja u organizaciji OK �Vihor� odr�avaju u svim vremenskim uvjetima zahvaljujemo se svima koji su do�li i nastupili te su i na ovaj na�in dali potporu organizatoru koji je ulo�io mnogo truda, vremena i financija u pripremu natjecanja.

Slijede�e natjecanje odr�ati ce se u subotu 04. svibnja na Kalniku, a velika je vjerojatnost da �e se u Zagrebu odr�ati i prvomajska utrka pa zato pratite obavijesti na na�im internet stranicama i FB stranicama.
Rezultati
Fotogalerija
Uto.02.04.2013.(dg)
Uskr�nja dje�ja utrka i mikrosprint
Za Vihorovu Uskr�nju utrku prijavljeno je 145 natjecatelja.

Startne liste mo�ete na�i ovdje.

Napomena: prvi start je u 10:00 sati. Pod kolonom starta je startno vrijeme dijeteta u odnosu na prvi start. npr: Luka Plasaj 0:04:00 �to zna�i da starta u 10:04 ili npr. Roko Bla�evi� 1:06:00 �to zna�i da starta u 11:06
Ponesite rezervnu obu�u za djecu u slu�aju blata i vode na stazi. Trenuta�no su putevi u dobrom stanju bez snijega i vode, a sam park je tako�er bez snijega.
Vremenska prognoza je za sada bez oborina. Natjecanje �e se odr�ati u svim vremenskim uvjetima.


�elimo Vam sretan Uskrs i dobru zabavnu na natjecanju
Pet. 29.03.2013.(dg)


treninzi u o�ujku
02.03. - Subota - 14:00 sati - Maksimir (nadstre�nica)
03.03. - Nedjelja - 10:30 sati - Bundek - rezultati
06.03. - Srijeda - 18:00 sati - Bundek
10.03. - Nedjelja - 10:30 sati - Maksimir - rezultati
13.03. - Srijeda - 18:00 sati - Bundek
17.03. - Nedjelja - 10:30 sati - Dotr��ina, spomen park - rezultati
20.03. - Srijeda - 18:00 sati - Bundek
23.03. - Subota - 14:00 sati - Maksimir (za one koji ne idu u Slavoniju na utrku)
27.03. - Srijeda - 18:00 sati - Bundek
30.03. - Subota - 14:00 sati - Maksimir (nadstre�nica)

Pet. 29.03.2013.(dg)
Vihora�i u Slavoniji - Jan Gobec, Iva lovrec i Neda Gobec prvaci
Po�etak orijentacijske sezone ove godine na�e je natjecatelje odveo u Osijek i Na�ice. Prva dva natjecanja za Kup Hrvatske odr�ana su na novim kartama �to je dodatno pove�alo interes za ovim natjecanjem.

Prvi dan natjecanja tr�ale su se srednje staze no u urbanom podru�ju Osijeka tako da se koristila karta mjerila 1: 5000, a vremena pobjednika su bila u nekim kategorijama i ispod 5 min/km.

Drugog dana natjecanja odr�avalo se prvenstvo Hrvatske na srednjim stazama, a kori�tena je nova karta �umskog terena u Na�icama. Natjecanje se bodovalo i za Svjetsku rang listu u najja�im seniorskim kategorijama u kojima su boje Vihora branili Nada Bilobrk, Sanja �u�i� i Kristina Krznar u �enskoj konkurenciji te Goran Marovi�, Damir Miljkovi�, Tomislav Varnica i Damir Gobec u mu�koj konkurenciji.

�lanovi kluba osvojili su dvanaest medalji na prvenstvu Hrvatske. Najbolji u svojim dobnim skupinama i titule prvaka Hrvatske ponijeli su Jan Gobec (M12), Iva Lovrec (�16) i Neda Gobec (�35). Srebrni su bili Jura Kukec (M12), Karlo Borisavljevi� (M16), Mia Lovrec (�14), Dora Te�ak (�16), Lea Gobec (�20) i Maja Cvitkovi� (�45). Bron�ane medalje osvojili su Nada Bilobrk (�21E), Karlo Te�ak (M14) i Karlo Gobec (M45).

U ukupnom plasmanu za koji su se zbrajali rezultati oba dana u me�unarodnoj konkurenciji ukupne pobjede odnijele su Iva Lovrec (�16) i Neda Gobec (�35). Srebra su osvojili Karlo Borisavljevi� (M16) i Dora Te�ak (�16), dok je broncu osvojio Jan Gobec (M12).

Natjecanje je uspje�no organizirao OK "Sova" uz veliku pomo� OK "Risa" i OK "Me�imurja", a sudjelovalo je ne�to manje od dvije stotine natjecatelja iz Austrije, Ma�arske, Srbije, Slovenije, Italije, Poljske, Latvije i Hrvatske.

Rezultati
Fotografije Vihor
Fotografije i ostale obavijesti - organizator

Uto. 26.03.2013.(dg)
Dje�ja utrka i mikrosprint
Tradicionalno za Uskrs orijentacijski klub "Vihor" organizirati �e Uskr�nju dje�ju utrku u parku Ribnjak. Uz dje�ju utrku odr�ati �e se i mikrosprint utrka za odrasle.

Oba natjecanja odr�ati �e se u ponedjeljak 01.04.2013. (nije prvo aprilska �ala) sa po�etkom u 10:00 sati, a prijave se primaju putem e-maila ili putem OOnline servisa.

V ijesti mo�ete pratiti i na FB stranici natjecanja ili FB stranici kluba.

Popis prijava

Poziv dje�ja utrka

Poziv Mikrosprint

Uto.19.03.2013.
Perpetuum Lo�inj Adventure Challenge
Udruga pustolovnih sportova Perpetuum Gelender koju dobrim dijelom �ine i na�i �lanovi organiziraju avanturisti�ku utrku 18.05.2013. na Lo�inju. Od disciplina koje Vas o�ekuju na utrci izdvajamo: treking, MTB, orijentacija, abseil, veslanje, MTB orijentacija, slobodno penjanje... Prijave pocinju 1. 4. 2013. i zavr�avaju 11. 5. 2013.

Detalje o natjecanju mo�ete pogledati na web stranici.
Pon.18.03.2013.(dg)
Seminar iz precizne orijentacije - Trail orienteering seminar
U sklopu natjecanja na Kalniku odr�ati �e se i po�etni seminar iz precizne orijentacije. Na seminaru �e se obraditi osnove natjecanja, organiziranja i razumijevanja ove discipline.

Seminar �e organizirati OK Vihor u suradnji sa SEEOW grupom i IOF-om, a voditelj seminara biti �e Zdenko Horjan.

Detalji seminara i prijavnica nalazi se u pdf. dokumentu.

Precizna orijentacija - seminar - HR jezik
Trail orienteering seminar - GB/USA language

Pet.08.03.2013.(dg)
Trening orijentacijskog tr�anja i MTB orijentacije - 10.03.2013.
Trening br.6 � nedjelja, 10.03.2013., Maksimir

Mjesto okupljanja: Park Maksimir, brezova ku�ica kod 4. jezera
Karta: Maksimir
Start: 10.30 sati

Du�ina staze: ~ 5 km FOOT i ~ 8 km MTBO

Prijave: na email: ivica.bertol@gmail.com, do petka 8.3. u 20 sati. Lijepo Vas molimo da kod prijave naglasite dolazite samo na tr�anje, MTB ili na oboje.

Startina: 5 kn po karti
Dolazak na trening - pogledajte na poveznici

Ostale informacije:
Na stazi �e biti postavljene plastificirane papirnate zastavice s perforatorima. Karte su isprintane na printeru u boji, za�ti�ene od vlage. Trening �e se odr�ati po bilo kakvom vremenu. Ako ima jo� nekih pitanja slobodno se javite na e-mail.
Uto.05.03.2013.(dg)

Hrvatskoj i Zagrebu organizacija SEEOC-a
Na jedanaestom zasjedanju orijentacijske grupe jugoisto�ne Europe odr�anom od 01.-03. o�ujka u glavnom gradu Moldavije Ki�njevu, donesena je preliminarna odluka kojom se Bugarskoj i Hrvatskoj dodijeljuju organizacije prvenstva jugoisto�ne Europe u orijentacijskom tr�anju (SEEOC i SEEMOC). Prvenstvo se odr�ava za seniorske, juniorske i kadetske kategorije (SEEOC) te zasebno za veterane (SEEMOC).

U slijede�em koraku ostaju jo� dogovori oko podijele termina izme�u Bugarske kandidature i Hrvatske kandidature. Prijedlog Hrvatske je da se prvenstvo odr�i 2015. u Zagrebu, a 2016. u Bugarskom mjestu Bansko. Odluka bi trebala biti poznata tijekom ovog mjeseca, a najkasnije do rujna ove godine.

Ovo natjecanje moglo bi privu�i ne�to vi�e od 300 natjecatelja u slu�benoj konkurenciji, a na popratnom natjecanju mo�e se o�ekivati jo� nekoliko stotina natjecatelja.

Hrvatsku kandidaturu u glavnom gradu Moldavije Ki�njevu iznijeli su Ivana Gobec, Tomislav Varnica i Damir Gobec. Kandidatura Hrvatske bila je samo jedna od tema 11tog sastanka grupe za jugoisto�nu Europu, a osim toga raspravljalo se o izmjenama i dopunama pravila za natjecanja, regionalnoj suradnji putem seminara za razvoj pojedinih grana orijentacijskog sporta i budu�im aktivnostima i doga�anjima u regiji.

OK "Vihor" je predstavio i po�etni seminar za preciznu orijentaciju koji �e se odr�ati na Kalniku u sklopu "Memorijala Stipice Mesi�a". Seminar u trajanju dva i pol dana ima u svom programu niz tema o preciznoj orijentaciji te popratna natjecanja u obje discipline te grane na�eg sporta. Vi�e o seminaru idu�ih dana, a seminar �e se odr�ati na engleskom jeziku. Seminar je besplatan za sudionike iz zemalja �lanica SEEOWG-a, a svi zainteresirani su dobrodo�li uz prethodnu prijavu na formularu. Broj osoba biti �e ograni�en ukoliko se prijavi ve�i broj sudionika.

Uto.05.03.2013.(dg)
treninzi u velja�i
02.02. - Subota - 14:00 sati - Bundek
03.02. - Nedjelja - 10:30 sati - park Maksimir
07.02. - �etvrtak - 18:00 sati - Bundek
09.02. - Subota - 14:00 sati - Svetice ili Maksimir
10.02. - Nedjelja - 10:30 sati - Maksimir - kod �etvrtog jezera - brezova ku�ica
13.02. - Srijeda - 18:00 sati - Bundek
16.02. - Subota - 14:00 sati - Maksimir (nadstre�nica)
17.02. - Nedjelja - 10:30 sati - Maksimir - kod �etvrtog jezera - brezova ku�ica
20.02. - Srijeda - 18:00 sati - Bundek
24.02. - Nedjelja - 10:30 sati - Maksimir - kod �etvrtog jezera - brezova ku�ica
27.02. - Srijeda - 18:00 sati - Bundek


Sri.27.02.2013. (dg)
Orijentacijski trening 03.03.2013. - BUNDEK
Djecji treninzi
Trening br.6 � nedjelja, 3.3.2013., Bundek
Mjesto okupljanja: Bundek, sjenica na sjeveroisto�noj strani velikog jezera

Karta: Bundek
Start: 10.30 sati. Trening traje do 12.30 sati
Du�ina staze: cca. 2km

Prijave: na email: sanja.zuzic@gmail.com, do petka 1.3. u 20 sati.
Startina: 5 kn po karti

Dolazak na trening - pogledajte na poveznici
Ostale informacije:
Na stazi �e biti postavljene plastificirane papirnate zastavice s perforatorima. Karte su isprintane na printeru u boji, za�ti�ene od vlage.

Trening �e se odr�ati po bilo kakvom vremenu.

Ako ima jo� nekih pitanja slobodno se javite na e-mail.
Sri.27.02.2013. (dg)
Orijentacijski trening 24.02.2013. - Maksimir
Trening orijentacije
Trening br.2 � nedjelja, 24.02.2013., Maksimir
Mjesto okupljanja: Park Maksimir, brezova ku�ica kod 4. jezera!
Karta: Maksimir
Start: 10.30 sati
Du�ina staze: kra�a i du�a

Prijave: na email: ivica.bertol@gmail.com, do petka 15.2. u 20 sati.

Dolazak na trening: pogledajte na poveznici

Molimo Vas da pratite upute o dolasku na trening, da ne vidite gdje su zastavice prije vremena.
Ostale informacije:
Na stazi �e biti postavljene plastificirane papirnate zastavice. Karte su isprintane na printeru u boji.
Trening ce se odr�ati po bilo kakvom vremenu.
Ako ima jo� nekih pitanja slobodno se javite na e-mail.
Za sva pitanja, sugestije i primjedbe, slobodno koristite e-mail.
Sri.20.02.2013. (dg)

Rezultati treninga
Maksimir - 16.02.2013. - rezultati
Maksimir - 17.02.2013. - rezultati
Pon.18.02.2013. (dg)

Orijentacijski trening 17.02.2013. - Maksimir
Trening orijentacije
Trening br.2 � nedjelja, 17.02.2013., Maksimir
Mjesto okupljanja: Park Maksimir, brezova ku�ica kod 4. jezera!
Karta: Maksimir
Start: 10.30 sati
Du�ina staze: kra�a i du�a

Prijave: na email: ivica.bertol@gmail.com, do petka 15.2. u 20 sati.

Dolazak na trening: pogledajte na poveznici

Molimo Vas da pratite upute o dolasku na trening, da ne vidite gdje su zastavice prije vremena.
Ostale informacije:
Na stazi �e biti postavljene plastificirane papirnate zastavice. Karte su isprintane na printeru u boji.
Trening ce se odr�ati po bilo kakvom vremenu.
Ako ima jo� nekih pitanja slobodno se javite na e-mail.
Za sva pitanja, sugestije i primjedbe, slobodno koristite e-mail.
�et.14.02.2013. (dg)

Orijentacijski trening 10.02.2013. - Maksimir
Trening orijentacije
Trening br.2 � nedjelja, 10.02.2013., Maksimir
Mjesto okupljanja: Park Maksimir, brezova ku�ica kod 4. jezera!
Karta: Maksimir
Start: 10.30 sati
Du�ina staze: kra�a i du�a

Prijave: na email: ivica.bertol@gmail.com, do petka 8.2. u 20 sati.

Dolazak na trening: pogledajte na poveznici

Molimo Vas da pratite upute o dolasku na trening, da ne vidite gdje su zastavice prije vremena.
Ostale informacije:
Na stazi �e biti postavljene plastificirane papirnate zastavice. Karte su isprintane na printeru u boji.
Trening ce se odr�ati po bilo kakvom vremenu.
Ako ima jo� nekih pitanja slobodno se javite na e-mail.
Za sva pitanja, sugestije i primjedbe, slobodno koristite e-mail.

Uto.05.02.2013. (dg)

Treninzi za vikend 02. i 03.02.2013.
Atletski trening u subotu 02.02. odr�ati ce se u 14:00 sati na Bundeku. Okupljanje je kao i srijedom ispod mosta sa zapadne strane Bundeka!!! Dakle Bundek NE Svetice!

Rezultati O-treninga

Trening orijentacije
Trening br.1 � nedjelja, 03.02.2013., Maksimir

Mjesto okupljanja: Park Maksimir, nadstre�nica
Karta: Maksimir
Start: 10.30 sati
Du�ina staze: kra�a i du�a
Prijave: na email: ivica.bertol@gmail.com, do petka 1.2. u 20 sati.
Startnina za ne�lanove kluba: 5kn

Dolazak na trening:
Nadstre�nica se nalazi lijevo od glavnog ulaza u Park Maksimir, iza restorana Maksimir.

Ostale informacije:
Na stazi �e biti postavljene plastificirane papirnate zastavice. Karte su isprintane na printeru u boji.
Trening �e se odr�ati po bilo kakvom vremenu.
Ako ima jo� nekih pitanja slobodno se javite na e-mail.
Za sva pitanja, sugestije i primjedbe, slobodno koristite e-mail.
�et.31.01.2013. (dg)
treninzi u prvom mjesecu 2013.
Klupski treninzi u 2013.
se nastavljaju:

02.01. - Srijeda - 18:00 sati - zapadna strana Bundeka kod mosta
05.01. - Subota - 14:00 sati - park Maksimir
17.01. - �etvrtak - 18:00 sati - zapadna strana Bundeka kod mosta
19.01. - Subota - 14:00 sati - atletski stadion Svetice
23.01. - Srijeda - 18:00 sati - zapadna strana Bundeka kod mosta
26.01. - Subota - 14:00 sati - atletski stadion Svetice
30.01. - Srijeda - 18:00 sati - zapadna strana Bundeka kod mosta

Obavijesti o treninzima mo�i �e se na�i na facebook stranicama kluba ili u komentarima na stranicama sa najavama treninga.

31.12.2012.(dg)
Mala �kola orijentacije
Po�etkom drugog polugodi�ta u �koli O� Ivana Gorana Kova�i�a i Orijentacijski klub Vihor organizirati �e malu �kolu orijentacije za sve zainteresirane. Svi su dobrodo�li, a detalji su ni�e navedeni:

kada: 17.1.2013. �etvrtak od 19.15. do 20.15.
gdje: O� Ivana Gorana Kova�i�a, Mesi�eva 35, u�ionica 28.
za koga:
- za djecu koja �ele nau�iti i uvje�bati �itanje karte i snala�enje u novom prostoru,
- za djecu koja �ele vikende provoditi na otvorenom,
- za djecu koja �e redovito dolaziti na predavanja i treninge,
- za djecu od 5 � 8 razreda, ali dobro do�li su i njihovi roditelji te mla�e i starije sestre i bra�a
�to:
17.1. � Upoznavanje s orijentacijom i orijentacijskom kartom
24.1. � Simboli na karti
31.1. � Slojnice I
07.2. � Slojnice II
14.2. � Tehnika orijentacije
21.2. � Opis kontrola
28.2. � Kori�tenje kompasa
07.3. � Orijentacija na brdskom biciklu
14.3. � Provjera teorijskog znanja
21.3. � Dodjela priznanja za polo�eni te�aj orijentacije Orijentacijskog kluba Vihor i zabava
Treninzi �e se odr�avati vikendom. Prete�no nedjeljom s po�etkom oko 10 -11 sati.

Nakon zavr�ene �kole orijentacije, pozvani ste priklju�iti se radu u Orijentacijskom klubu Vihor, te sudjelovati na njegovim treninzima i zajedni�kim odlasku na natjecanja.

cijena: besplatno
poziv - pdf.

Za vi�e informacija, slobodno se javite na:
e-mail: sanja.zuzic@gmail.com ili
mobitel: 091 5415 011

uto. 18.12.2012.(dg+s�)
Zimska pauza
Sastanci u klubu ne�e se odr�avati tijekom mjeseca prosinca, sije�nja i dijela velja�e. Umjesto sastanaka �etvrtkom biti �e organizirani atletski ili orijentacijski treninzi u zamjenskom terminu. Najvjerojatnije srijeda nave�er. Detaljne informacije �lanovi �e dobiti na e-mail.
Pet. 30.11.2012.(dg)
Skup�tina Hrvatskog orijentacijskog saveza
U petak 30. studenog u prostorijama Saveza na Ribnjaku 2 odr�ati �e se redovna izborna skup�tina Saveza. Na skup�tini �e se izabrati novo rukovodstvo saveza za slijede�i mandat od �etiri godine. Kandidat za predsjednika saveza je Karlo Gobec, a za dopredsjednika Tomislav Kani�ki.
Izvr�ni odbor sa�injava sedam osoba, a pristiglo je jedanaest kanidatura. Za izvr�ni odbor nominirani su Anton Paravi� (Torpedo), Vladimir Tkalec (Me�imurje), Darko Duhovi� (Me�imurje), Vedran Berkovi� (Kapela), Lino Legac (Japeti�), Frane Markovi� (Japeti�), Mladen Vukmanovi� (Kapela), Ivo Ti�ljar (Orion), Vedran Bijeli� (Bjelovar), Zdenko Horjan (Vihor) i Damir Gobec (Vihor).
Osim izbora novih radnih tijela predvi�eno je dnevnim redom i primanje OK "Sova" u punopravno �lanstvo saveza.
Skup�tina po�inje sa radom u 18:00 sati.
Pet. 30.11.2012.(dg)
33. trofej Venecije - Jan Gobec tre�i
�ak 45 natjecatelja Vihora bilo je prijavljeno za 33. izdanje trke u Veneciji koja je odr�ana 11.11. U autobusu koji je u organizaciji OK "Vihor" kretao iz Zagreba na�lo se mjesta za 85 putnika iz OK "Kapele", OK "Maksimira", OK "Ivan Merza", i OK "Bjelovara". Iz Hrvatske je put Venecije krenulo vi�e od 120 natjecatelja, a osim navedenih klubova sudjelovali su jo� natjecatelji iz OK "Sova" i OK "Torpedo".

Natjecanje je zbog izuzetno lo�ih vremenskih uvjeta i �este najvi�e poplave od 1872. godine pomaknuto za punih sat i pol. Nakon �to je do�lo zeleno svijetlo za start startalo je gotovo 2/3 svih natjecatelja da bi na kraju trka ipak bila prekinuta i to na intervenciju policije. Razlog prekidanja trke u tako kasnoj fazi jo� uvijek nije svima jasan jer je ve�ina natjecatelja ve� startala, a voda se odavno povukla sa ulica Venecije. Na�alost oni koji su ra�unali sa kasnijim startom i boljim uvjetima na terenu na kraju su ostali kratkih rukava i nisu mogli nastupiti. �teta jer je trka bila kao i uvijek dinami�na, zanimljiva i sa puno izbora varijanti.


Najbolji rezultat od �lanova kluba ostvario je Jan Gobec osvajanjem bron�ane medalje u kategoriji M10. Pobjednik te kategorije bio je Benjamin Way iz �vicarske, a drugoplasirani je bio Kolar Mathias iz �vicarske. Od ostalih rezultata unutar top 10 plasmana na�ih �lanova izdvajamo peto mjesto Ivane Gobec u kategoriji �35, deveto mjesto Sanje �u�i� u �21C, deseto mjesto Barabre Carevi� tako�er u �21C i deseto mjesto koje je osvojila Tea �urek u �35.

Hrvatski natjecatelji osvajali su jo� medalje u kategoriji M21C - Edi Grbac prvo mjesto te u kategoriji �35 Eva Ocvirk - 3. mjesto. Sasvim blizu medalje bili su Matija �tambuk iz OK "Oriona" (7. u M20), Edi Ocvirk iz OK "Japeti�a" (5. u M35), Rober Orehoci iz OK "Bjelovara" (7. u M40), Anton Paravi� iz OK "Torpeda" (7. u M21C).

U Hrvatskoj je na rasporedu jo� jedno natjecanje u preciznoj orijetaciji koje se odr�ava u organizaciji OK "Feuda" na lokaciji u okolici Rakovog potoka ovaj vikend 17. i 18. studenoga, a prijave su do utorka 13.11. putem OOnline servisa. To natjecanje je ujedno i prvenstvo Hrvatske u preciznoj orijentaciji.

Rezultati
Prolazna vremena
Fotografije
Osvrt
Video klip sa zadnje kontrole prije starta
13.11.2012.(dg)
60. Spartacus kup
U Ma�arskoj se za vikend 03. i 04.11.2012. odr�alo �esdeseto izdanje Spartacus kupa. Centar natjecanja bio je u blizini mjesta Oroszlany sjeverno od Szekesfehervara. Na natjecanju je nastupilo ne�to vi�e od �est stotina natjecatelja, a iz Hrvatske oko trideset. Najbolji plasman od Hrvata ostvarila je Ivana Gobec (OK "Vihor") ukupnom pobjedom u kategoriji �35. Ivana je drugog dana natjecanja nadoknadila zaostatak od �est minuta i pobjedom drugog dana preuzela i ukupnu pobjedu.

Medalje za Hrvatsku su jo� osvajali Edi Ocvirk (OK "Japeti�") kao drugi u M35 te Lino Legac (OK "Japeti�") kao drugi u M21B i Matija Razum (OK "Japeti�") kao tre�i u istoj kategoriji.
Od �lanova kluba nastupili su jo� Jan Gobec (M10 - osmo mjesto ukupno), Sanja �u�i� (�21BR - osmo mjesto), Matea Sr�en (�21BR - deveto mjesto), Francisco Delgado (M35BR - dvanaesto mjesto) i Damir Gobec (M40 - deveto mjesto).

Natjecanje je odr�ano po lijepom sun�anom i vjetrovitom vremenu. Me�unarodni dio sezone za ve�inu natjecatelja biti �e ovaj vikend u Veneciji. Za to natjecanje prijavljeno je ne�to vi�e od 120 natjecatelja iz Hrvatske, a Vihora�i nastupaju sa 45 natjecatelja. S obzirom na poplave koje trenuta�no vladaju nadamo se da �e se vremenske prilike u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i Austriji smiriti i da �emo svi zajedno imati jednu lijepu i ugodnu trku kao i svake godine.

Rezultati
Fotogalerija
Karte i osvrt

06.11.2012.(dg)
Zavr�nica sprint kupa Hrvatske

Jutro iza no�nog prvenstva Hrvatske osvanulo je pod snijegom �ime je zavr�nica sprint kupa Hrvatske odr�ana u hladnim i vrlo skliskim uvjetima. Odr�ana su dva natjecanja u jednom danu, prvo na karti Ple�ivica, a drugo u blzini Selnice u Me�imurju. Zavr�nica sprint kupa Hrvatske bila je izuzetno zanimljiva u gotovo svim kategorijama jer su upravo te zadnje dvije utrke odlu�ivale i o ukupnim pobjednicima po kategorijama.

U kategoriji M12 vodila se borba izme�u Time Vilima Gobeca i Jana Gobeca. Obojica su za vikend ostvarila po jednu pobjedu, a ukupnom plasmanu u kupu slavio je Jan ispred Time Gobeca i Mateja Jakopeca iz OK "Sova". U kategoriji kadeta pobjedu na prvoj utrci ostvario je Karlo Borisavljevi�, no u ukupnom plasmanu slavio je Partik Malnar ispred Luke Mihaljevi�a. Kod kadetkinja su se za ukupnu pobjedu borile Pia Ocvirk (OK "Japeti�") i Iva Lovrec (OK "Vihor"), a na kraju je slavila Pia dok su na�e cure ukupno druga i tre�a (Mia Lovrec).
U najja�oj seniorskoj kategoriji u obje utrke slavio je Matja� �tanfel �ime je i u ukupnom plasmanu preuzeo vodstvo. Damir Gobec bio je tre�i u drugoj utrci, no u ukupnom plasmanu je peti, a Tomislav Varnica �etvrti. Kod seniorki je dvije pobjede ostvarila Nikolina Stepan iz OK "Torpeda" te time i ukupnu pobjedu, a Ivana Gobec je bila druga na prvoj utrci.
U veteranskim kategorijama Neda Gobec je pobijedila u drugoj utrci i ostvarila je ukupnu pobjedu u sprint kupu ispred Darinke Lovrec i Maje Cvitkovi� (sve Vihor). Nenad Lovrec je jednim drugim i jednim �etvrtim mjestom do�ao i do drugog mjesta u sprint kupu iza Roberta Orehocija (OK Bjelovar).

U ekipnoj konkurenciji klubova za koju su se zbrajali postignuti rezultati na no�nom prvenstvu Hrvatske i na oba sprint natjecanja slavio je OK "Vihor".

Natjecanjima u sprintu zavr�ena je natjecateljska sezone u orijentacijskom tr�anju u Hrvtaskoj, a ostalo je jo� samo finalno natjecanje u preciznoj orijentaciji "Kup Feuda" koje �e se odr�ati 17. i 18. studenog.

Rezultati sprinteva
Rezultati sprint kupa Hrvatske
Fotografije
Karte i osvrt

06.11.2012.(dg)
No�no prvenstvo Hrvatske - Ivana Gobec prvakinja
Po izuzetno lo�em, ki�ovitom i hladnom vremenu u subotu 27. listopada u Svetom Jurju na bregu odr�ano je prvenstvo Hrvatske u no�noj orijentaciji u organizaciji OK "Me�imurje". Nastupilo je ne�to vi�e od sedamdeset natjecatelja, a �lanova Vihora je bilo petanestak.

U najja�oj �enskoj kategoriji �21 Ivana Gobec obranila je titulu te je tako tre�u godinu zaredom prvakinja Hrvatske u no�noj orijentaciji. Drugo mjesto osvojila je Linda �timac iz OK "Risa", a tre�e Antonija Orli� iz OK "Bjelovara". �esto mjesto u istoj konkurenciji zauzela je Kristina Krznar. U mu�koj seniorskoj konkurenciji slavio je Matja� �tanfel iz OK "Risa" ispred Line Legca i Edia Ocvirka iz OK "Japeti�a". Najbolji Vihora� bio je Damir Gobec na �etvrtom mjestu dok je Tomislav Varnica bio deveti.

U mla�im kategorijama Luka Mihaljevi� bio je drugi u M16 iza Patrika Malnara iz OK "Risa". Karlo Borisavljevi� je u istoj kategoriji osvojio peto mjesto. U �16 slavila je Iva Lovrec ispred Mie Lovrec, a kod veterana je Nenad Lovrec bio ukupno �etvrti, no u poretku za prvenstvo Hrvatske bio je tre�i (tre�e mjesto je ina�e osvojio Gunter Kradischnig iz Austrije). Kod veteranki je Maja Cvitkovi� bila druga, a Darinka Lovrec nije pro�la stazu.

Staza M21
Rezultati
06.11.2012.(dg)
Zagreb open - izvje��e i rezultati
Ove godine dirigentsku palicu "Zagreb opena" preuzeo je Ivica Bertol. Ivica je natjecanju dao jednu druga�iju dimenziju u kojoj su i vrhunski natjecatelji morali dobro gledati kartu i bili su prisiljeni u blizini kontrole na vrlo finu i preciznu orijentaciju. Jedan zanimljivi koncept realiziran je u potpunosti i slobodno mo�emo re�i sa uspjehom, jer su oni koji su probali bili zadovoljni. Ovakvo natjecanje uvijek nosi i svoje prednosti i mane, a najve�i nedostatak je broj kontrola koji treba postaviti na terenu. U nedjeljno jutro 21. listopada samo za veliku utrku "Zagreb opena" postavljeno je vi�e od 70 zastavica sa perforatorima.
Kako su Vihora�i bili najbrojniji po broju prijava i u rezultatima su bili najuspje�niji. U najja�oj konkurenciji M i �21 svih �est medalja oti�lo je u Vihor. Pobjednici su bili Ivana i Damir Gobec, drugoplasirani Neda Gobec i Tomislav Varnica, a tre�eplasirani Kristina Krznar i Nenad Lovrec. kod juniora je slavio Karlo Borisavljevi�, a u dje�joj kategoriji M14 Jan Gobec. Drugi je bio Karlo Te�ak, a tre�i Timo Gobec. Kod juniorki je slavila Iva Lovrec.
U veteranskim kategorijama kod djevojaka ;) je slavila Tea �urek koja se vratila nakon te�ke prometne nesre�e. Druga je bila Darinka Lovrec, a tre�a Maja Cvitkovi�. Zlato u veteranima osvojio je Francisko Delgado.

Ukupno je na natjecanju sudjelovalo 159 u�esnika iz slijede�ih klubova: OK Me�imurje, OK Kapela, OK Japeti�, OK Sova, OK Ivan Merz, OK Maksimir i OK Vihor.

Rezultati
Uto. 23.10.2012.(dg)
Zagreb open - dje�ja utrka
Dotr��ina je ju�er 21. listopada bila puna ozarenih lica malih (i velikih) trka�a. Na startu se na�lo 103 sudionika dje�je utrke. Start je trajao gotovo puna dva sata u kojima su se iz minute u minutu u startnom koridoru izmjenjivali nestrpljivi roditelji i djeca. Vrijedni organizatori svakom malom natjecatelju obja�njavali su startnu proceduru i pripremili ih da sa startnim signalom sigurno krenu u �umu gdje ih �ekaju poznati likovi iz animiranih filmova. Na cilj su dolazila sretna i razdragana lica najmla�ih i pomalo znojna i umoran lica roditelja no svi skupa zadovoljni prekrasnim vremenom i lijepom prirodom.

Ovih dana organizator �e poslo�iti svoje redove i mo�da napravimo mini no�nu utrku za djecu 31.10. na dan vje�tica ;). Pratite obavijesti na na�im stranicama.

Danas prenosimo rezultate i fotogaleriju sa dje�je utrke. Rezultate velike utrke objaviti �emo tijekom sutra�njeg dana.

Rezultati
Fotogalerija

Pon. 22.10.2012.(dg)
Zagreb open - obavijesti
Ju�er su zatvorene prijave za ovogodi�nji "Zagreb open" no ukoliko neko ima veliku �elju do�i neka se slobodno javi i na�i �e se koje slobodno mjesto na startnoj listi. Do dana�njeg dana ukupno je prijavljeno 140 sudionika �to je lijepa brojka. Dodu�e ve�ina je na dje�joj utrci no nema veze.
Glavni organizator Ivica Bertol poslao je obavijesti vezane uz glavnu utrku pa pro�itajte �to ka�e i pripremite se za izazove. Startne liste idu sutra.

obavijesti Zagreb open
startne liste dje�ja utrka
startne liste Zagreb open foot-O-trail

�et.18.10.2012.(dg)

Nova sprint destinacija - Bjelovar
Po lijepom i ugodnom vremenu u nedjelju 14. listopada u centru Bjelovara odr�ano je natjecanje za sprint kup Hrvatske.

Natjecanje je zamijenilo otkazanu utrku u Lokvama. Organizator OK "Bjelovar" si je dao truda i za ovu priliku je priredio novu kartu samog centra grada. Za one koji jo� nisu bili u Bjelovaru ovo je bila ujedno i prigoda za brzinsko razgledavanje. Za slijede�u godinu karta �e trebati doradu kako bi se prilagodila slu�benim standardima no trka se odr�ala i proveli smo jedan ugodan dan u idili�nom parku.

�lanovi Vihora ovoga puta nisu imali pobjednika, no osvojeno je osam medalja, �etiri srebra i �etiri bronce. Srebrne medalje osvojili su Iva Lovrec (�16), Luka Mihaljevi� (M16), Neda Gobec (�35) i Nenad Lovrec (M35), a bron�ane Mia Lovrec (�16), Darinka Lovrec (�35), Timo Gobec (M12) i Damir Gobec (M21). U najja�im kategorijama slavili su Matja� �tanfel iz OK "Risa" i Antonija Orli� iz OK "Bjelovara".

Sprint kup Hrvatske nastaviti �e se u Me�imurju krajem listopada sa dvije utrke u jednom danu i tada �e se znati i pobjednici kupa.

Rezultati
Prolazna vremena
Fotografije (Roberto Spudi�)

�et.18.10.2012.(dg)


tri medalje na prvenstvu Hrvatske na duge staze za Vihora�e
Na terenima Vukomeri�kih gorica u subotu 13. listopada odr�ano je prvenstvo Hrvatske na duge staze za seniore. Uz to natjecanje odr�ano je i popratno natjecanje u tri open kategorije.

Organizator natjecanja bio je OK "Ivan Merz" uz pomo� OK "Maksimira" i OK "Oriona". Iako je natjecanje bilo korektno organizirano i staze su bile zanimljive, na�alost nije se okupio ve�i broj natjecatelja, a jedan od razloga je vjerojatno i ki�a koja je padala cijeli dan.

Prema svemu sude�i �lanovi OK "Vihor" bili su najodva�niji i na prvenstvu u �enskoj i mu�koj najja�oj kategoriji je nastupilo sedam �lanova.

U �enskoj kategoriji na stazi du�ine 5,9km sa 17 kontrolnih to�aka slavila je pro�logodi�nja pobjednica Sonja Lesjak iz OK "Japeti�a". Na�e djevojke bile su druga, tre�a i peta. Drugo mjesto osvojila je Ivana Gobec, a tre�e Neda Gobec, dok je peta bila Kristina Krznar. �etvrta je bila �lanica OK "Bjelovara" Antonija Orli�.

U mu�koj konkurenciji nakon pro�logodi�njeg kiksa o�ekivano je slavio Matja� �tanfel uvjerljivo najbr�im vremenom. Drugo mjesto osvojio je Vedran Bijeli� iz OK "Bjelovara", a tre�e Damir Gobec iz Vihora. Od �etvrtog do �estog mjesta poredali su se Vihora�i. �etvrti je bio Nenad Lovrec, peti Damir Miljkovi�, a �esti Tomislav Varnica. De�ki su imali 11,1 km duga�ku stazu sa 28 kontrolnih to�aka.

Rezultati
Prolazna vremena
karta M21
karta �21
Fotografije sa progla�enja

�et.18.10.2012.(dg)

Vihora�i u Turskoj
U �etvrtak 04.10. u prostorijama kluba odr�ati �e se prezentacija fotografija sa putovanja u Tursku. Prvi dio prezentacije biti �e iz azijskog dijela Turske gdje se odr�avalo natjecanje na kojem se nastupalo, a drugi dio �e biti fotografije iz Istanbula.
Sri.03.10.2012. (dg)

Nenina utrka - sprint kup Hrvatske, Vihora�ima sedam medalja
U nedjelju 30. rujna je u Jastrebarskom odr�ana memorijalna "Nenina utrka". Natjecanje se bodovalo za sprint kup Hrvatske i prvo je u nizu u jesenskom dijelu kupa. Nastupilo je oko 110 natjeactelja,a od toga je bilo ne�to vi�e od 20 �lanova kluba.

Najbolje rezultate ostvarili su Jan Gobec u M12, Neda Punek Gobec u �35 i Luka Mihaljevi� u M16 koji su pobijedili u svojim kategorijama. Druga mjesta osvojili su Nenad Lovrec (M35) i Iva Lovrec (�16). U najja�oj �enskoj seniorskoj kategoriji �21 Matea Sr�en bila je bron�ana. Tako�er broncu osvojila je i Maja Cvitkovi� u kategoriji �35.

Trka se odr�ala na �umskom terenu odmah do grada Jastrebarskog i ve�im dijelom bila je vrlo zanimljiva zbog stalnih promjena smjerova, puno kontrola na terenu i naravno �umskog okru�enja. Jedino je zadnji dio staza bio mo�da malo prejednostavan jer se tr�alo po livadama no sve skupa dojam je vrlo dobar i organizacija je bila u redu.

Ovim natjecanjem sprint kup je krenuo ujedno i u svoju zavr�nu fazu. Do kraja sezone jo� su tri natjecanja (Bjelovar i Me�imurje x 2) i gotovo u svim kategorijama razlike me�u vode�ima su minimalne i postolja �e se odre�ivati tek nakon zadnje utrke 28. listopada.

rezultati
prolazna vremena
rezultati sprint kupa Hrvatske
fotografije sa progla�enja
Sri.03.10.2012. (dg)

Dani otvorenih vrata gradske �etvrti Medve��ak
Na "Danima otvorenih vrata gradske �etvrti Medve��ak" glavna aktivnost bit �e orijentacijsko tr�anje.
Organizirat �e ga �kolarci O� "Ivana Gorana Kova�i�a" uz veliku materijalnu pomo� orijentacijskog kluba Vihor.

Cijeli doga�aj odr�ava se u subotu 13.10. od 10 do 14 sati u parku Ribnjak.
U 10 sati po�inje natjecanje za �kolsku djecu organiziranu od strane �kola, a nakon toga, oko 12 sati, start se otvara za sve zainteresirane prolaznike. Svi su dobrodo�li.
Na info �tandu mo�i �e se saznati i pone�to o orijentacijskom sportu te �e mo�i vidjeti i fotografije sa proteklih natjecanja.
Sri.03.10.2012. (s�+dg)

Venecija 2012
Sti�e nam jo� jedno izdanje trke u Veneciji. OK Vihor �e kao i svake godine organizirati zajednicki autobus sa polaskom iz Zagreba. Cijena autobusa je 170kn, a polazak 10/11.11. u pono�.
Prijave su ve� krenule i do sada je rezervirano 27 mjesta. Autobus prvo punimo do 45 mjesta, nakon �ega ovisno o broju interesa eventualno kre�emo puniti ve�i autobus. Autobus se puni po principu tko prvi rezervira i uplati njegovo mjesto.


Evo ukratko i tehni�kih informacija:

Datum: 11.11.2012.
Gdje: Venecija
Okupljali�te za natjecatelje: dvorana Arsenale
Prvi start: 09:00 sati
Startnina: 10 eura za kategorije M�16 i starije, M� 10-14 i OPEN kategorije 5 eura
Progla�enje: 14:00 sati
Povratak za Zagreb: iz Venecije oko 18:00 sati

Novost: ove godine je broj prijava limitiran na 3800 pa treba prijavu napraviti �to prije. Vi�e informacija mo�ete naci na web stranicama organizatora.
Pon.24.09.2012. (dg)
Prvenstvo jugoisto�ne Europe i Bursa open
Od 06.-09. rujna u gradu Bursi u Turskoj su se odr�avala dva natjecanja na kojem su nastupali na�i �lanovi. Iz Zagreba preko Istanbula do Burske krenulo je deset �lanova kluba koji su nastupili na prvenstvu jugoisto�ne Europe za kadete, juniore, seniore i veterane te na natjecanju pod nazivom "Bursa open".

Ukupno je nastupilo ne�to vi�e od pet stotina natjecatelja iz regije i svijeta, a glavni organizator bila je turska orijentacijska federacija pod nadzorom IOF-a i SEEOWG-a (south east orienteering working group). Osim u natjecateljskom dijelu bili smo zastupljeni i u sudskom dijelu natjecanja kao �lanovi suda�kog vije�a cijelog natjecanja.
Za reprezentaciju Hrvatske u kadetskom dijelu nastupile su Iva Lovrec, Dora Te�ak te Karlo Borisavljevi�. Kod seniora je nastupio Tomislav Varnica, a kod veterana Ivana (�35) i Damir Gobec (M40). Na natjecanju Bursa open nastupili su Jan Gobec (M10), Mia Lovrec (�14), Kristina Krznar (�21B) i Bo�ko Opali� (M21B).

Najbolji rezultat cijelog tijeka natjecanja ostvario je Jan Gobec ostvariv�i ukupnu pobjedu u �etverodnevnom dijelu natjecanja sa dvije etapne pobjede. Etapne pobjede zabije�ili su i Kristina Krznar (2x) i Mia Lovrec (1x).
Na natjecanju veterana Ivana Gobec postala je viceprvakinja jugoisto�ne Europe u disciplini sprinta, a broncu je osvojila na dugim stazama. Damir Gobec postao je prvak jugoisto�ne Europe kod veterana u kategoriji M40 na srednjim stazama, a u disciplini sprinta osvojio je srebro.

Zadnjeg dana natjecanja odr�avala se �tafeta pa su Mia Lovrec, Ivana Gobec i Damir Gobec �rtvovali svoje rezultate u ukupnom plasmanu radi nastupa za �tafetu Hrvatske. U seniorskoj konkurenciji na�a �tafeta u sastavu Tomislav Varnica, Ivana Gobec i Damir Gobec osvojila je peto mjesto �to je pomak za jedno mjesto u odnosu na pro�lu godinu u Makedoniji. Kadetkinje su po prvi puta nastupale na ovom natjecanju i u sastavu Mia lovrec, Dora Te�ak i Iva Lovrec osvojile su peto mjesto u kategoriji �tafeta do �esnaest godina.

Rezultati
Fotografije

Uto.18.09.2012. (dg)
�tafete Vihora seniorki, kadeta i kadetkinja prvaci Hrvatske
Na novoj karti starog terena Stubi�kih toplica u nedjelju 16. rujna odr�ano je �tafetno prvenstvo Hrvatske. Okupilo se stotinjak natjecatelja �to je za �tafetu sasvim solidna brojka koja je obe�avala zanimljivu borbu za titule prvaka Hrvatske.
U �enskoj najja�oj konkurenciji �tafeta Vihora je branila titulu od pro�le godine s tom razlikom da je kona�no vra�em sustav sa tri izmjene. Bojazan da se ne�e sakupiti dovoljan broj �tafeta nestao je prilikom prijava kada se na startnoj listi na�lo sasvim dovoljno ekipa.
Prva izmjena protekla je u borbi tri �tafete. U razmaku manjem od jedne minute utr�ale su �tafete Vihora 1 (Sanja �u�i�) kao vode�e, a iza nje Kapela 1 (Monika Morgan) i Vihor 2 (Matea Sr�en). Tek na �etvrtom mjestu za deset minuta zaostatka utr�ala je �tafeta Bjelovara sa Antonijom Orli�. Istovremeno u mu�koj konkurenciji se odvijala borba izme�u Bjelovara (Orehoci) i Japeti�a (Ocvirk) jer je Bjelovar (Bijeli�) izmijenio prvi ispred Japeti�a (Razum) i Risa (Salopek).
No ve� nakon drugih izmjena stvari su se polako razjasnile i Japeti� je pre�ao u vodstvo koje o�ekivano nije ispustio do kraja natjecanja. Vihora�ice su pove�ale prednost na dvadesetak minuta (Gobec Neda) tako da na zadnjoj izmjeni (Ivana Gobec) nije bilo ve�ih uzbu�enja.
Borba kod seniora vodila se za drugu i tre�u poziciju na kojoj su na kraju zavr�ili Ris i Merz, a Bjelovar je zbog gre�ke perforiranja diskvalificiran. Vihora�i su u sastavu Tomislav Varnica, Nenad Lovrec i Damir Gobec osvojili �etvrto mjesto. Kod djevojaka je srebro na kraju osvojila �tafeta Lokvi, a broncu �tafeta Bjelovara. Druga �tafeta vihora bila je �etvrta �to je tako�er izvrstan rezultat za njih.

U kadetskoj konkurenciji kod djevojaka nije bilo konkurencije tako da je nastupila samo �tafeta Vihora u sastavu Iva i Mia Lovrec, no kako je staza bila ista kao sa mu�kom konkurencijom mogli smo pratiti njihov rezultat i u toj konkurenciji. Zanimljivo je da su cure bile na kraju ispred svojih mu�kih vr�njaka. U slu�benoj mu�koj konkurenciji kadeta slavila je na�a mje�ovita �tafeta u sastavu Lea Katarina Gobec i Karlo Borisavljevi� ispred �tafete Japeti�a (Roko Puhari� i Filip Cvetkovi�) te na�e druge �tafete (Jan i Timo Gobec).

U Veteranskoj konkurenciji slavio je Japeti� u sastavu Damir Suban i Franjo Budi ispred �tafete Vihora (Darko Ra�kaj i Karlo Gobec) te jo� jedne �tafete Japeti�a (Josip Leovac i Samo Puhari�). Kod starijih juniora slavila je �tafeta Risa (Ugljarevi�-Malnar).

Ovaj vikend u Hrvatskoj je stanka radi nastupa reprezentacije na Alpe Jadran kupu u Austriji, a zatim slijedi MTBO natjecanje u Bjelovaru (29.09.) te sprint natjecanje u Jastrebarskom (30.09.).

Seniorke (8)
1. OK Vihor 1 2:34:29
Sanja �u�i� 59:12
Neda Gobec 51:55
Ivana Gobec 43:22

2. OK Lokve 3:16:47
Rozmari Tusi� 1:23:57
Andrea Tusi� 53:07
Anamaria Tusi� 59:43

3. OK Bjelovar 3:19:35
Antonija Orli� 1:10:03
Roberta Orehoci 50:32
Hana Sokolovi� 1:19:00

Seniori (10)
1. OK Japeti� 1 1:32:52
Matija Razum 29:50
Edi Ocvirk 33:10
Lino Legac 29:52

2. OK Ris 1:53:09
Tihomir Salopek 33:24
Andrej �ubat 36:25
Toni Nikola 43:20

3. OK Merz Merz 1:56:18
Mario �tambuk 40:58
Dario �tambuk 42:41
Matej �tambuk 32:39

4. OK Vihor Vihor 1 1:59:22
Tomislav Varnica 43:02
Nenad Lovrec 44:13
Damir Gobec 32:07

Fotografije
Rezultati
Prolazna vremena

Uto.18.09.2012.(dg)
7. Vihor pre-o challenge
U subotu je na Jelenovcu odr�ano sedmo izdanje Vihor pre-O challenga, natjecanja u preciznoj orijentaciji koje se bodovalo za kup Hrvatske te za zajedni�ki hrvatko-talijansko-slovenski kup. Na natjecanju je sudjelovalo 32 natjecatelja iz Italije, Slovenije i Hrvatske.
Ukupnu pobjedu u elitnoj kategoriji ostvario je Renato Bettin iz Italije koji je ujedno jedini imao i sve to�ne odgovore, njih dvadeset i jedan. Drugo mjesto osvojio je Ivica Bertol sa dvadeset to�nih odgovora, a tre�e Tomislav Varnica sa tako�er dvadeset to�nih odgovora. U kategoriji A slavila je Iva Lovrec sa �esnaest to�nih odgovora od mogu�ih osamnaest. Drugo mjesto osvojila je Ana Ti�ljar, a tre�e Nikolina Reni�. Obje iz OK Oriona. U Kategoriji N slavila je Maja Ku�t iz Vihora. Drugi je bio Jan Gobec iz Vihora, a tre�a Iva Reni� iz Oriona.
Sljede�a natjecanja za kup Hrvatske te za zajedni�ki CRO-ITA-SLO kup odr�ati �e se po�etkom listopada u organizaciji OK Oriona.
Rezultati
Rezultati A - pdf
Rezultati E - pdf
Rezultati N - pdf
Staza A - rje�enja A
Staza E - rje�enja E
Staza N -
rje�enja N

Pon.17.09.2012.(dg)
Trening pred sezonu - nedjelja 02.09.2012. u 11:00 sati
TRENING ZA �LANOVE KLUBA
... I SVE OSTALE PUSTOLOVCE (ne-�lanovi kluba 10 kn)

Nedjelja, 2. 9. 2012. Solarske �ume, 11.00h

KARTA: ISOM, Solarske �ume, mj. 1:10 000, e=5m, stanje 1998. g. Lokacija

tip treninga * prijaviti za �to ste zainteresirani

1. FOOT*: ONE-MAN RELAY 1,2,3 ili 4 staze po covjeku (svaka du�ine 1,5 do 2,5 km) - mo�ete i tamo odabrati �to biste sve trcali
2. MTBO (orijentacija brdskim biciklima) *: middle (5,2 km)
3. TRAIL-O* (PRECIZNA): pokazno - molimo zainteresirane da se jave unaprijed

rok za prijave: O D M A H!
na mail vihor@vihor.hr

krajnji rok za prijave, ali samo za zaboravne - subota 20h
Damir 098 / 742 094 telefonom ili SMS porukom

Aute �emo ostaviti negdje na putu do lova�kog doma. Zatim, �emo se po glavnom putu uputiti oko 400 m isto�no u �umu, gdje �e biti masovni start. Tko zakasni imati �e pojedina�ni :) Vrijeme �ete si mo�da morati upisati sami. Imat �emo uklju�eni startni sat. Kada vidimo tko dolazi na trening, mogu�e je da �emo organizirati "pratnju" i analize za neiskusnije �lanove kluba.

"Specijalci" ce mo�i vje�bati i pam�enje.

Svi koji prvi puta �ele isprobati disciplinu MTB-O (orijentacija brdskim biciklima) mogu i to! Do�ite sa svojim biciklom.

Svi koji �ele, uz prethodnu najavu, mogu dobiti i obja�njenja oko precizne orijentacije (kad se postavljac MTB-oa vrati iz �ume :)
�et.30.08.2012.(dg)
Svjetsko prvenstvo MTBO - �tafeta, na�i 31.
N
ajzanimljiva disciplina svakog prvenstva je uvijek �tafetno natjecanje. Ma�ari su za ovu disciplinu izabrali aktualno vojni poligon NATO-a. Kako ka�e Tobias Breitschedel staze su bile jako zanimljive sa puno grananja i natjecatelji su ispadali na kontrole sa svih strana �to je dalo dodatnu dra� natjecanju.

Favoriti prije natjecanja, ekipa Finske nije se dala iznenaditi i pobijedila je u obje konkurencije dakle i u mu�koj i �enskoj. Za srebrne medalje u �enskoj konkurenciji izborile su se natjecateljice �vicarske, a za bron�ane medalje natjecateljice iz Slova�ke. U mu�koj konkurenciji srebrne medalje oti�le su u Rusiju, a bron�ane u Austriju.

Hrvatska je nastupala samo sa mu�kom ekipom, a cure su vozile mje�ovitu �tafetu sa jednom austrijskom natjecateljicom. Prvu izmjenu za Hrvatsku vozio je Vedran Berkovi� koji je izmjenio na 31. mjestu. Drugu izmjenu vozio je Nenad Lovrec koji je izmjenio 32. sa gotovo identi�nim vremenom kao Vedran. Zadnju izmjenu vozio je Igor Doroti� i prema neslu�benim rezultatima Hrvatska je nakon njegove vo�nje ostala na 31. mjestu. Na�alost Igor je utr�ao sa biciklom tako da su o�ito na stazi nastali tehni�ki problemi �to je �teta jer prema prolaznim vremenima Igor je krenuo jako dobro. S obzirom da je dio ekipa diskvalificiran mo�da do�e i do manjih promjena u slu�benim rezultatima kada pro�u rokovi za �albe i prigovore.

Na�i su ovim natjecanjem prakti�no zavr�ili svoje nastupe na prvenstvu. U programu je jo� finale dugih staza sutra za koje se nitko od na�ih nije kvalificirao. Vjerojatno �e ve�ina voziti B-finale, a mo�da Nenad Lovrec nastupi i u veteranskom dijelu prvenstva u svojoj dobnoj skupini.

Vi�e o tome kako se razvijala trka, sa kartom mu�ke staze i dva videa sa izmjenama na�ih reprezentativaca mo�ete pro�itati na We fly by stranici.

A kako je izgledala najava pro�itajte u Sanjinom dnevniku - tre�i dio

Bili smo danas na sastanku voditelja timova.

Prva informacija: teren je vojni poligon, odabran je jer na tom terenu nije bilo trka, tj. bila je prije nekoliko desetaka godine, ali karte su konfiscirane odmah nakon trke i uni�tene.
Teren je vojno vje�bali�te jos od Austrougaskog vremena, a sada je NATOvo vje�bali�te. Vojska mo�e do�i na taj teren u bilo kojem trenutku i bez najave. (imaju trenutno neki dogovor s njima da ba� ne do�u sutra :))


Upozorili su nas:
1. da ne diramo ni�ta �to nam nije poznato. (za biv�e i sada�nje vojnike, da ne diraju ni�ta �to im je poznato) :)
2. da ne fotografiramo ni�ta izvan ciljnog prostora. Vjerojatno nas netko gleda iako mi njih ne vidimo.
3. da se nikad vi�e ne vra�amo na ovaj teren.

i tak, sutra se idemo voziti :)

lp
Sanja
Pet.24.08.2012.(dg)
Svjetsko prvenstvo MTBO - odr�ane i srednje staze
Druga finalna disciplina prvenstva odr�ana je ju�er u Veszpremu. Na gotovo 40 stupnjeva temperature natjecatelji su vozili srednje staze. Bilo je zanimljivo pratiti razvoj doga�aja na terenu s obzirom da je ovoga puta unato� ne�to jednostavnijim stazama svejedno bilo puno obrata u plasmanima najboljih. Srednje staze ve�inom su bile u �umskim predjelima i nije bilo toliko mogu�nosti vo�nje poprijeko tako da su ve�inom dolazile do izra�aja odabiri puteva tj varijanti na kontrole. Finska je bila dominantna u obje konkurencije i samo je trenutak nepa�nje kriv �to nisu bili zlatni u obje konkurencije. Naime najbolja finska natjecateljica Sussana Laurila je gotovo pred samim ciljem perforirala mu�ku kontrolu koja je bila vrlo blizu njene 14. kontrole te je sa najboljim vremenom dana diskvalificirana. U mu�koj konkurenciji do�lo je do podijele bron�ane medalje za koju su se izborili Finac Samuel P�k�l� i Jan Svoboda iz �e�ke.

Na�i su imali puno manje tehni�kih problema na stazama iako je bilo pone�to padova i trenuta�no koliko znamo imamo jedno dobro natu�eno koljeno kod Paule koja se dobro oporavlja. Ostali su bez ikakvih ve�ih nezgoda zavr�ili svoj nastup najbolje �to su mogli. najbolji rezultat ostvario je Vedran Berkovi� osvojiv�i 87. mjesto.

ME (107) 14.4 km 240 m 21 KT

1. Samuli Saarela Finska 50:49
2. Anton Foliforov Rusija 51:42
3. Samuel P�k�l� Finska 51:46
3. Jan Svoboda �e�ka 51:46

87. Vedran Berkovi� Hrvatska 70:07
95. Igor Doroti� Hrvatska 81:45
96. Nenad Lovrec Hrvatska 84:59

WE (74) 11.7 km 205 m 17 KT


1. Ursina J�ggi �vicarska 46:40
2. Ingrid Stengard Finska 47:35
3. Nina Hoffmann Danska 48:42

61. Paula Vrdoljak Hrvatska 73:54
65. Sanja �u�i� Hrvatska 76:38

Rezultati

Video

Evo i Sanjinog dnevnika koji smo primili ju�er- drugi dio - sprint i srednje staze

Bok ekipa,
Problem s biciklom koji je nastao ju�er na drugoj polovici staze je rije�en. Mjenja� brzina za stra�nji prijenos se je od�arafio i lanac se je smjestio na najmanji lan�anik. Rezultat svega je nemogu�nost penjanja na brijegi�e.

I mala sam i pirsing na straznjoj gumi. (slika) Dobila sam ga na putu na predzadnju kontrolu. Malo je lupkalo po biciklu, ali sve je bila nizbrdica do kraja, a bicikl je bio u voznom stanju pa se nisam dala smesti. Tek kad sam do�la u cilj, de�ki su mi ga pokazali :)

Danas su bile srednje staze. Malo za promjenu do�la sam u start prije Nenada. :) Prvi dio je bio vo�njica, lijepi veliki �iroki putevi. Na drugom dijelu staze bilo je jedno brda�ce koje je trebalo odraditi dva puta, ali u principu jednostavna orijentacija. Niti jednom se nisam izgubila :) Na jednom mjestu na terenu je bio puti� koji je nestao na pola puta, i to me je ne�to zbunilo, ali kako je off road dozvoljen nije bilo panike, iza�la sam na drugi glavni put nekoliko 10aka metara dalje i nastavila, malo nesigurno jer nisam znala s koje sam strane kontroli, ali pretpostavke su bile to�ne i na�la sam tu 9tu kontrolu. Jo� jedna gre�ka je bila �to sam prvo oti�la na 15tu umjesto na 14tu kontrolu, ali kao pravi mali �treber provjeravala sam sve kodne brojeve redovito i ispravila se. Sre�om, kontrole su bile jako blizu.

Nakon ju�era�njeg baksuza danas sam se ne�to vi�e zaustavljala, ali u principu bilo je dobro. :)

S utra imamo sobodni dan, jo� ne znamo kuda �emo i �to �emo. Bero spominje servisiranje bicikala, ja predla�em servisiranje na pla�i Balatona, da se poslije mo�emo oprati :) Gdje �emo zavr�iti, tko to zna? :)


�et.23.08.2012.(dg)
Svjetsko prvenstvo MTBO - zlatne medalje idu u Austriju i �vicarsku
Ju�er je na svjetskom prvenstvu u mtb orijentaciji podijeljen prvi set medalji u disciplini sprinta. Tehni�ki zahtjevne staze pogodovale su vrsnim orijentacistima koji su znali iskoristiti svoju tehniku orijentiranja i prlagoditi je vo�nji na biciklu koja je dominirala "off road" vo�njom i kontrolama na pomalo neuobi�ajenim detaljima za mtb orijentaciju.

Zlato za Austriju osvojio je Tobias Breitsch�del, a u �enskoj konkurenciji za �vicarsku Christine Schaffner. Obitelj Breitsch�del godinama je u orijentacijskom sportu i Tobias je bio i �lan austrijske reprezentacije u orijentacijskom tr�anju. Zbog ozbiljnije povrede nije vi�e mogao tr�ati te se prebacio u mtb orijentaciju u kojoj je eto ostvario svoj najvredniji rezultat u karijeri. Sprint mu o�ito odgovara jer je jo� 2008. postao i europski prvak u toj disciplini, a ima i jednu broncu sa pro�logodi�njeg svjetskog prvenstva.

Hrvatska je opet nastupila sa svih svojih pet predstavnika koji su u Ma�arskoj, a najbolje rezultate ostvarili su Paula Vrdoljak osvojiv�i mjesto 53. mjesto od 74. natjecateljica te Igor Doroti� osvojiv�i 74. mjesto od 109. natjecatelja.

Natjecanja se danas nastavljaju finalnim natjecanjima na srednje staze. Startne liste

Rezultati

ME (109) 6.9 km 135 m 20 KT

1. Tobias Breitsch�del Austrija 24:45
2. Marek Pospisek �e�ka 24:47
3. Ruslan Gritsan Rusija 24:59

74. Igor Doroti� Hrvatska 39:56
77. Vedran Berkovic Hrvatska 40:17
84. Nenad Lovrec Hrvatska 44:49

WE (74) 5.1 km 105 m 17 KT

1. Christine Schaffner �vicarska 21:45
2. Emily Benham Velika Britanija 22:07
3. Anna Kaminska Poljska 22:33

53. Paula Vrdoljak Hrvatska 37:30
71. Sanja �u�i� Hrvatska 73:43

Sri.22.08.2012.(dg)

Svjetsko prvenstvo MTBO - rezultati kvalifikacija dugih staza
Zavr�ile su kvalifikacije dugih staza. Na�i se nisu uspijeli plasirati u A-finale koje je na rasporedu krajem tjedna. Najbli�a plasmanu u A-finale bila je Paula Vrdoljak kojoj je za plasman nedostajalo dva mjesta u poretku, odnosno ne�to manje od pet minuta zasotatka za 30. tim mjestom u svojoj grupi koje je vodilo u finale. Kod de�ki je najbolji plasman od na�ih ostvario Vedran Berkovi� sa najmnajim zasotatkom za pobjednikom svoje grupe. Dodatne informacije o Nenadu Lovrecu i Sanji �u�i� nemamo, ali za Sanju pouzdano znamo da je do�lo do tehni�kih problema sa biciklom jer utr�ala u cilj sa biciklom umjesto da ga vozi. Snimka na dnu �lanka.

Djevojke
1. grupa
1. Marika Hara Finska 55:45
2. Annick B�guin �vicarska 61:20
3. Melanie Simpson Australija 62:09
35. Sanja �u�i� Hrvatska 136:06

2. grupa
1. Cecilia Thomasson �vedska 55:15
2. Maja Rothweiler �vicarska 56:52
3. Ksenia Chernykh Rusija 57:13
32. Paula Vrdoljak Hrvatska 80:16

Mu�ki
1. grupa
1. Lauri Malsroos Estonija 72:00
2. Samuel P�k�l� Finska 72:04
3. Bjarke Refslund Danska 74:29
29. Nenad Lovrec Hrvatska 148:38

2. grupa
1. Samuli Saarela Finska 71:50
2. Anton Foliforov Rusija 74:06
3. Giaime Origgi Italija 74:39
30. Vedran Berkovi� Hrvatska 96:32

3. grupa
1. Ruslan Gritsan Rusija 63:51
2. Baptiste Fusch Francuska 65:21
3. Davide Machado Portugal 67:00
33. Igor Doroti� Hrvatska 109:08

Natjecanja se nastavljaju sutra finalnim trkama u sprintu.
Pon.20.08.2012. (dg)

Svjetsko prvenstvo MTBO - Veszprem, Ma�arska
Danas u Ma�arskoj u Veszpremu po�inje 10. Svjetsko prvenstvo u MTB orijentaciji. �lanovi Hrvatske reprezentacije otputovali su preko vikenda put Veszprema i odradili su ve� prve treninge, a danas voze i prvu kvalifikacijsku utrku na duge staze. Za reprezentaciju Hrvatske nastupaju Sanja �u�i�, Paula Vrdoljak, Igor Doroti�, Nenad Lovrec (svi OK Vihor) i Vedran Berkovi� (OK Kapela).

Startne liste za duge staze mo�ete vidjeti ovdje, a cijelo natjecanje mo�ete pratiti i putem kamere u �ivo koja je smje�tena dodu�e na cilju, ali mo�ete ste�i neki dojam �to se doga�a. De�ke �eka 20,8km sa 14KT i 280 metara uspona, a cure 14,9km sa 170 metara uspona i 10 kontrola. Poveznicu sa videa koji je sniman na model treningu od strane organizatora imate ovdje.
Nadamo se da �emo mo�i prenijeti i dio atmosfere i iz pera na�ih natjecatelja koji su tamo pa sada prenosimo Sanjine utiske prvog dana:

Sanjin dnevnik - prvi dio

Ju�er smo stigli popodne, sve s prijavama pro�lo ok i �ak smo i na dan dolaska odradili trening. :)

Danas smo kao �to ste vidjeli oko 11 i pol krenuli na jutarnji trening, ali bez brige, u 12 i pol smo jos uvijek bili na parkirali�tu. Jer dok smo rjesili karte za trening, i saznali gdje se on nalazi pro�lo je puno vremena. Zato sam si ja ponjela knjigu :) dok de�ki rje�avaju lokacijske probleme.

Lovrec me u�i da se ne vozim prebrzo jer treba stedjeti energiju, Bero me poti�e da se spu�tam niz putove za koje Damir kaze da nisu strmi, nego slobodni padovi, a organizator stavlja uskli�nike na kartu. :) Spustila sam se drugu polovicu spusta.

Model event je bio fora, dobro da sam na footu nau�ila opise kontrola jer ih ima i na MTBO karti. Bit �e 5 do 10% off road voznje. Kontrole su postavljene kao za klince 12 - 14 godina. Malo uz puti�, ali da nisu ba� na njemu, da se mora� malo orijentirati i po terenu, a ne samo po putovima. a najbolji detalji na karti su mi zakloni za tenkove. :)

To je sve kaj vam mogu pisati o slu�benom dijelu. A neslu�beni dio, onaj svakodnevni: ve�eras smo za ve�eru imali hladnu, slatku, rozu juhu od kupina. Meni je to bilo jaaaaako fino, i da je Ivek ovdje sigurno bih pojela i njegovu jer se njemu me bi svidjela, :) a ju�er sam uspijela na�icati da dobijem dva deserta, �okoladicu i jabuku. :)

Smjestaj je isto fora (sve mi je ne�to danas fora). Ulazi se u dnevni dio gdje je izdvojen prednji ulazni prostor sa sudoperom i umivaonikom. U straznjem dijelu je blagovaonski stol sa fri�iderom i mikrovalkom. Iz glavnig dijela ulazi se lijevo i desno u spava�e trokrevetne sobe. Krevet, stol i dovoljni veliki ormar za svaku osobu u sobi. Taman �to ti treba. Sve stane i sve je uredno poslo�eno.

u sobi nema kupaone, ali odmah nasuprot na�ih ulaznih vrata jer �enski tu� (mu�ki je u paralelnom hodniku s druge strane :)) Tu�evi su super, imas gumbi� koji se mora dr�ati pritisnut dok se tu�ira� ina�e ti prestaje dotok vode kroz 2-3 s nakon �to ga pritisne�. Moram priznati da ili nema djevojaka na katu ili smo sve jako uredne ili tete sprema�ice rade odli�an posao, ali ne vidim da itko zalazi u kupaonu osim mene. (�ak se svijetla u zajedni�kim prostorima pale na senzore)

Dakle, toliko od mene za danas.
lp
Sanja


Pon.20.08.2012. (dg+s�)
Stigli i prvi pozivi za jesenski dio sezone u Hrvatskoj
Iako ljeto jo� traje prvi pozivi za natjecanja u jesenskom dijelu sezonu su ve� stigli. Prva natjecanja za Kup Hrvatske po�inju 08. i 09.09. u Lu�cu i Trako��anu na "Memorijalu 7.gbr". Oba natjecanja se boduju za kup, a vi�e o svemu pogledajte u pozivu.

Odmah vikend iza kre�e i sezona jesenjskih natjecanja u preciznoj orijentaciji. u subotu 15.09. u park �umi Jelenovac odr�ati �e se 7. izdanje vihorovog izazova - Vihor pre-O challenge. Glavni organizator je Zdenko Horjan, vi�estruki osvaja� medalji na svjetskim i europskim prvenstvima u preciznoj orijentaciji. To �e ujedno biti i prilika da se svi zainteresirani za preciznu orijentaciju oprobaju i u ovoj najtrofejnijoj disciplini Hrvata. Poziv

�et.16.08.2012.(dg)
Vihora�i ovo ljeto

09.-12.08. - TYR OL - Innsbruck, Austrija

trodnevno natjecanje u Tirolu u blizini Innsbrucka privuklo je gotovo 800 natjecatelja. Osim uobi�ajenih natjecateljskih kategorija odr�avalo se i natjecanje pod nazivom Euromeeting koje je natjecanje reprezentacija. Mnoge svjetske orijentacijske velesile iskoristile su natjecanje za pripreme svojih B ekipa, a neki su do�li i sa najja�im sastavima pa je tako na startu bilo i svjetskih prvaka i prvakinja. Natjecanje je odr�ano u pravim Alpama i svojim vizurama sigurno je jedno od najljep�ih natjecanja u svijetu. Pomalo podsje�a na trke u �vicarskoj, tj. legendarnih pet dana u okolici Zermatta. Od vihora�a na natjecanju su sudjelovali Ivana Gobec, Jan Gobec i Damir Gobec, a najbolji rezultat ostvario je Jan Gobec osvajanjem �etvrtog mjesta u kategoriji M10 tre�eg dana natjecanja. Rezultati

04.08. - OOnline cup - Pre-O - CRO-SLO-ITA liga - Postojna, Slovenija
U sklopu petodnevnog natjecanja u orijentacijskom tr�anju OOnline kupa, odr�ano je i trodnevno natjecanje u preciznoj orijentaciji. Kako su se prva dva natjecanja odr�ala za vrijeme radnog tjedna Hrvati su do�li na zadnji dan tj. na natjecanje koje se bodovalo za zajedni�ku regionalnu ligu i za Kup Hrvatske. Taj dan je ujedno i konkurencija bila najja�a sa gotovo 50 natjecatelja u elitnoj kategoriji. Od Vihora�a su nastupili Zdenko Horjan, Ivica Bertol, Tomislav Varnica, Ivana Gobec, Jan Gobec, Dalibor Perkovi�, Jasminka Cindri� Perkovi� i Damir Gobec. Najbolji rezultat ostvario je Jan Gobec osvojiv�i drugo mjesto u kategoriji N, a u elitnoj kategoriji Zdenko Horjan osvojiv�i osmo mjesto. - Rezultati

01.-05.08. - OOnline cup - Postojna, Slovenija
Sa vi�e od 1600 natjecatelja OOnline cup je regionalni lider u organizaciji velikih natjecanja. Inovativno natjecanje sa puno dobrih ideja, karata i organizacijom na visokom nivou svake godine pru�a ne�to novo. Ve� sada organizator je za idu�u odinu predvidio dva petodnevna natjecanja sa dva dana pauze izme�u njih. Biti �e to prava poslastica za one koji �ele vi�e. Ove godine na natjecanju od Vihora�a su sudjelovali Matea Sr�en, Francisco Delgado, Jan Gobec, Ivana Gobec i Damir Gobec. Najbolji rezultat ostvarila je Matea Sr�en osvojiv�i 4. mjesto u OPEN2 kategoriji �etvrtog dana natjecanja - Rezultati

24.-29.07. - Croatia open - Delnice, Hrvatska
Najve�e natjecanje u Hrvatskoj ove godine privuklo je gotovo 1500 natjecatelja. Od Vihora�a na natjecanju su nastupili Matea Sr�en, Francisco Delgado, Maja Cvitkovi�, Josip Matija�i� i Sanja �u�i�. Najbolji rezultat ostvarila je Sanja koja je pobijedila u kategoriji open short u sprint etapi na Krku. - Rezultati

21.-22.07. - MTBO prvenstvo Ma�arske
Boje Vihora na dvodnevnom natjecanju u Ma�arskoj koje je obuhva�alo tri utrke branili su Paula Vrdoljak i Igor Doroti�. Uz njih na natjecanju je bio i �lan Kapele Berkovi� Vedran. Ovo natjecanje ujedno je poslu�ilo i kao dio priprema za Svjetsko prvenstvo u MTB orijentaciji koje se odr�ava u Ma�arskoj krajem kolovoza. Najbolji rezultat ostvario je Igor Doroti� osvajanjem �etrvtog mjesta u jednoj od etapa. - Rezultati

�et.16.08.2012.(dg)

po�elo Svjetsko juniorsko prvenstvo
U Slova�kom mjestu Ko�ice ju�er je po�elo svjetsko juniorsko prvenstvo u orijentacijskom tr�anju. Boje Hrvatske brane Matija Razum iz OK Japeti�a i Matej �tambuk iz OK Ivan Merza.

Prvi dan na programu je bilo prvenstvo u sprintu na kojem je slavio Tikhonov Gleb (14'05) iz Rusije, a kod djevojaka je slavila Tove Alexandersson iz �vedske. U obje konkurencije za pobjedu je trebalo tr�ati ispod 5min/km, a staze su bile du�ine 2,9km sa 20 kontrolnih to�aka kod de�ki i 2,3km sa 17 kontrolnih to�aka kod djevojaka.

Na�i de�ki zauzeli su 145. mjesto - Matija Razum (17'40) i 155. mjesto Matej �tambuk (18'14) od 175 natjecatelja. Iako zaostaci za pobjednicima nisu veliki, na�alost za plasman u prvoj polovici trebalo je tr�ati oko 2' br�e. Prvih 25 natjecatelja u mu�koj konkurenciji ima zaostatak manji od jedne minute za pobjednikom, a �ak 91. natjecatelj ima zaostatak manji od dvije minute.

Prvenstvo se nastavlja danas dugim stazama, a Matija i Matej startaju u drugoj polovici startne liste. Prolazna vremena na radio kontrolama mo�ete pratiti ovdje.

Stranice natjecanja
Rezultati sprinta
Pon.09.07.2012.(dg)

Afrika u mom sje�anju - 02.07.2012.
Po�etkom srpnja 02.07. u galeriji "U predvorju" na adresi Mihanovi�eva 12 u Zagrebu otvoriti �e se izlo�ba slika na�eg �lana Nenada Mihaljevi�a.

Dvanaest je godina pro�lo od kada su �lanovi Vihora napravili uspon na najvi�i vrh zapadne Afrike Mt. Cameroon. Nenad je kao �lan te male ekspedicije stekao poseban dojam o Africi, kulturi, muzici i svemu onome �to nas je tada okru�ivalo. Njegove utiske i dojmove mo�i �ete vidjeti i osjetiti na ovoj izlo�bi. Izlo�ba se otvara u 19:00 sati 02.07., a biti �e otvorena sve do 31. kolovoza. Vrijedi pogledati i do�i pa ne propustite ovu priliku da osjetite da�ak Afrike u ovo vru�e ljetno doba.

Dojam Afrike je te�ko prenijeti onima koji je nisu vidjeli i osjetili jer ona kao �arolija neprestano iska�e u svakodenvnim trenucima na�eg �ivota. Ostaje duboko urezana u nama i zove nas da se vratimo.

Kako je to izgledalo prije dvanaest godina mo�ete dijelom osjetiti i na fotografijama koje su tada snimljene, a mo�ete pro�itati i �lanak o samom usponu na vrh.

�et. 21.06.2012.(dg)
Ljetna pauza
Po�etkom ljeta do�lo je i vrijeme za ljetnu pauzu u klubu. Sastanci u prostorijama kluba ne�e se odr�avati do �etvrtka 30.08.2012., a o svim aktivnostima tijekom ljeta obavijestiti �emo Vas putem na�ih web stranica, facebook grupe i facebook stranica. Za dodatne informacije o ljetnim utrkama mo�ete nas kontaktirati i putem e-maila.

�et. 21.06.2012.(dg)

Dje�ja utrka - Zelendan 16.06.2012.

Rezultati
i karte sa natjecanja

Startna lista

U subotu 16.06. na Bundeku �e se odr�ati dje�ja orijentacijska utrka u suradnji sa Rodom, a povodom akcije Zelendan. S obzirom na kratak rok prijava, molimo Vas da prijave �aljete �to prije.

ZELENdan � Rodin dje�ji eko sajam okuplja isklju�ivo djeci i Zemlji prijateljske proizvoda�e i aktivnosti. Posebno podr�ava proizvoda�e platnenih pelena i proizvoda koji promi�u povezuju�e roditeljstvo, udruge koje se bave socijalnim poduzetni�tvom, i one izlaga�e �iji proizvodi, usluge ili aktivnosti doprinose kvalitetnijem su�ivotu s djecom i edukaciji djece o odr�ivom gospodarenju okoli�em. Na sajmu se �eli promicati cjelovite zdrave i sigurne na�ine �ivljenja � zdravu hranu, kretanje, svjesnu brigu o okoli�u, koji su nu�an dio kvalitetnog roditeljstva. Sajam �eli biti mjesto podr�ke i informacija za roditelje koji su trenutno pod pritiskom: �to br�e i �to jeftinije.

Detalji o natjecanju su u pozivu.
Uto-12.06.2012.(dg)
Hrvatska bron�ana na WTOC-u

Ivica Bertol, Zdenko Horjan, Ivo Ti�ljar
Protekli tjedan u �kotskoj pokraj mjesta Dundee odr�alo se prvenstvo Svijeta u disciplini precizne orijentacije, najmla�oj grani orijentacijskog sporta. Na natjecanju su nastupili predstavnici dvadeset i dvije dr�ave iz cijelog svijeta (Japana, SAD-a, Rusije, �e�ke, Danske, Norve�ke, Ukrajine, Njemacke, Slovenije, Madarske, Portugala, �panjolske, Litve, Latvije, Poljske, Velike Britanije, Italije, Irske, Hong Konga...). Natjecanje se sastojalo od pojedina�nog i ekipnog dijela, a za reprezentaciju Hrvatske nastupali su Zdenko Horjan (OK "Vihor"), Ivo Ti�ljar (OK "Orion"), Damir Gobec i Ivica Bertol (oba OK "Vihor").

U pojedina�noj konkurenciji nakon dva dana natjecanja slavio je Stig Gerdtman iz �vedske ispred Vitalija Kyrichenka iz Ukrajine i Sergija Stoyana takoder iz Ukrajine. Najbolji plasman Hrvata ostvario je Ivo Ti�ljar na ukpno 24. mjestu. U kategroji para slavio je �vedanin Ola Jansson, a na� Ivica Bertol bio je izvrstan peti. Na�alost prvi dan je zbog izuzetno slabe karte te zahtjevnih (preciznih) zadataka �to je prakti�no nespojivo doveo do toga da su mnogi favoriti podbacili, a me�u njima i na�i tako da smo izgubili mogu�nost borbe za medalje u open kategoriji.

Drugoga dana natjecanja zadaci su bili primjereniji karti, a i na�a reprezentacija je pregrupirala redove i dogovorila novu taktiku tako da su do�li i rezultati. Ivica Bertol je ostvario tre�i rezultat dana u para kategoriji i nedostajao mu je samo bod do medalje, Ivo Ti�ljar imao je deveti rezultat dana u open kategoriji, Damir Gobec �etvrto vrijeme dana na vremenskim kontrolama...

U ekipnoj konkurenciji slavila je Finska ispred �vedske i Hrvatske za koju su nastupili Ivo Ti�ljar, Zdenko Horjan i Ivica Bertol. Bron�ana medalja potvrda je kvalitete na�e reprezentacije koja se sa zadnjih pet Svjetskih prvenstava kao jedna od rijetkih vratila sa odli�jem (dva pojedina�na srebra � �e�ka i Ma�arska, dvije pojedina�ne bronce � Norve�ka i Francuska i dvije ekipne bronce � Norve�ka i �kotska). S obzirom na popularnost sporta, broj natjecatelja i broj natjecanja u Hrvatskoj ovi rezultati su prava mala senzacija.

Reprezentacija se ju�er vratila letom iz Bruxellesa za Zagreb u ve�ernjim satima, a na aerodromu je napravljen i mali do�ek potpore za ostvareni rezultat.


Pon.11.06.2012.(dg)
MTBO Croatia 2012- Rezultati
Rezultati
Prolazi
Pon. 04.06.2012.(kg)
MTBO Croatia 2012
Startne liste

Obavijesti organizatora

Vremenska prognoza za sutra, Accuweather

Svakako uzmite vodootporne flomastere za spajanje kontrola na karti !

Du�ine staza:
ME                      9100 m  19 KT
WE                      7100 m  18 KT
M 45                   5600 m  12 KT
M Short               7100 m  18 KT
M 15-18              5850 m  11 KT
MW 14                4700 m    9 KT
W short&OPEN    4250 m  12 KT
W 15-18             4300 m  12 KT


Pet.01.06.2012.(kg)

Ivica Bertol peti na Europskom prvenstvu u preciznoj orijentaciji
Po�etkom tjedna iz Faluna u �vedskoj vratila se reprezentacija Hrvatske u preciznoj orijentaciji. Reprezentacija je nastupila na Europskom prvenstvu te na "Euro-tempo trofeju", natjecanju koje �e uskoro biti i sastavni dio slu�benog programa svjetskih i europskih prvenstava.

Na "Tempo trofeju" je po prvi puta isprobana nova koncepcija natjecanja sa kvalifikacijama i finalom te je za ulaz u A finale trebalo zauzeti jedno od prvih pet mjesta u kvalifikacijskim grupama. Najbolji od Hrvata bio je Zdenko Horjan koji je zauzeo peto mjesto u svojoj grupi te se plasirao izravno u A-finale u kojem je na kraju zauzeo 20. mjesto. Na samom pragu ulaza u A-finale bili su Ivana Gobec zauzev�i �esto mjesto, te Ivo Ti�ljar na sedmom mjestu.

Najbolji pojedina�ni rezultat ostvario je Ivica Bertol koji je u kategoriji para osvojio izvrsno peto mjesto iza �etvero predstavnika doma�ina �vedske. Ivica je ujedno i najbolji ne-skandinavac u svojoj konkurenciji.

U otvorenoj kategoriji najbolji rezultat od Hrvata ostvario je Ivo Ti�ljar osvojiv�i 14. mjesto nakon dva dana natjecanja. Prvog dana natjecanja Ivo je zauzimao izvrsnu drugu poziciju, no ne�to slabijim nastupom drugog dana pokvario je plasman. Zdenko Horjan zauzeo je 23. mjesto, Damir Gobec 30. mjesto, Tomislav Varnica 35. mjesto, Dalibor Perkovi� 39. mjesto, a Ivana Gobec 64. mjesto.

U ekipnoj konkurenciji Hrvatska je zauzela izvrsno �etvrto mjesto iza doma�ina �ve�ana te Finaca i Danaca, a ispred �eha i Norve�ana. Sa dva mjesta na progla�enju Hrvatska reprezentacija je ostvarila cilj da poku�a napraviti dobre rezultate unato� malom broju pripremnih natjecanja ove sezone, a prije samog nastupa na svjetskom prvenstvu u �kotskoj.

Od �lanova kluba na popratnim natjecanjima sudjelovali su jo� Sanja �u�i� i Bo�ko Opali� koji su ujedno bili i pomo� na�oj reprezentaciji u situacijama kada je to trebalo. U konkurenciji 43 natjecatelja Sanja je zauzela 19. mjesto, a Bo�ko 29. mjesto.

Rezultati ETOC-a
Karte i rje�enja
Rezultati popratnih natjecanja
Fotogalerija

Sri.23.05.2012.(dg)
Europsko prvenstvo u preciznoj orijentaciji
U srijedu 15.05. na Europsko prvenstvo u preciznoj orijentaciji u �vedsku putuju i �lanovi Hrvatske reprezentacije. Od Vihora�a na listi putnika kao �lanovi reprezentacije su: Ivana Gobec, Ivica Bertol, Zdenko Horjan, Tomislav Varnica, Dalibor Perkovi� i Damir Gobec. Na popratnom natjecanju uz ETOC jo� �e nastupiti i Sanja �u�i� i Bo�ko Opali�.

Europsko prvenstvo se odr�ava u Falunu u sredi�njoj �vedskoj, a na istom mjestu je ju�er kvalifikacijama po�elo i europsko prvenstvo u orijentacijskom tr�anju. na�a reprezentacija nastupiti �e na dva slu�bena dana natjecanja u pojedina�noj i ekipnoj konkurenciji, a prije samog prvenstva nastupiti �e i na tempo natjecanju u preciznoj orijentaciji.
Rezultate i fotografije mo�ete pratiti na slu�benim stranicama natjecanja. ujedno ako imate vremena i mogu�nosti �ve�ani su omogu�ili izravne prijenose pa mo�ete slu�ati komentatora u izravnom preno�enju situacije na terenu, a istovremeno mo�ete putem GPS pra�enja natjecatelja gledati i njihovu putanju na karti. Trenuta�no su u tijeku kvalifikacije dugih staza pa bacite pogled (11:56h)
Uto. 14.05.2012.(dg)
Obavijesti za �lanove Vihora
U �etvrtak 17.05. iznimno se u prostorijama kluba ne�e odr�ati sastanak zbog putovanja na�ih reprezentativaca u �vedsku. Dje�ji trening odr�ao se u ponedjeljak 14.05. umjesto u srijedu 15.05. Sastanci se normalno nastavljaju u �etvrtak 24.05.

Prijave za natjecanja mo�ete i dalje slati putem e-maila na klupski
e-mail ili se izravno prijavite putem OOnline portala.
Uto. 14.05.2012.(dg)
MTBO Croatia 2012
Tek �to smo zavr�ili sa organizacijom natjecanja na Kalniku prelazimo u novi projekt. Za ne�to manje od mjesec dana na terenu Dotr��ine odr�ati �e se MTBO utrka. Glavni organizator i postavlja� je Karlo Gobec te sa sigurno��u mo�emo re�i da nas �eka jedna zanimljiva utrka kao i pro�le godine. Natjecanje se boduje za zajedni�ku hrvatsko-slovensku ligu.

Datum natjecanja: 02.06.2012. (subota)
Mjesto odr�avanja: Dotr��ina
Rok za prijave: 28.05.2012. (OOnline servis)

Vi�e detalja pogledajte u pozivu.
Pet.11.05.2012.(dg)
Zavr�en te�aj orijentacije
Ju�er je u prostorijama kluba zavr�en ovogodi�nji te�aj orijentacije u Vihoru. Ako nas pam�enje ne vara to je bila 28 generacija koja je uspije�no pro�la dvomjese�ni program �kolovanja i upoznavanja sa orijentacijskim sportom. Tijekom te�aja na�i polaznici slu�ali su cijeli niz predavanja po�ev�i od uvoda u sport do tehnike i taktike orijentiranja, mtbo orijentacije, precizne orijentacije, treking orijentacije... U svakom slu�aju bogati program predavanja upotpunjen je cijelim nizom treninga na terenu, a zavr�nica je bila na natjecanjima u Zapre�icu i na "A�kovom kupu" gdje su polaznici primjenjivali u praksi ono �to su nau�ili preko zime. �estitke jo� jednom svima.
Fotogalerija progla�enja te�aja.
Pet.11.05.2012.(dg)
Rezultati "35. Memorijala Stipice Mesi�a"
Svi rezultati dostupni su na stranicama natjecanja.

Rezultati dje�je utrke

Fotogalerija prvi dan (Ivana i Damir Gobec)
Fotogalerija drugi dan (Ivana i Damir Gobec)
Fotogalerija OK Bjelovar

Iz pera natjecatelja:

Kalnik - kava, stijene, koprive.... - Brooks running team - Simke
Kaj je Triglav, kaj Planica, Kalnik to je mala �vica - OK Bjelovar - Belaj
Grupa grupu mije - Brooks running team - Zhana
Pon.07.05.2012.(dg)

Startne liste i autobusni prijevoz

280 prijava je na kraju skupljeno za "35. A�kov kup". Staze su otisnute i spremen, vremenska prognoza je dobra. Svima �elimo sretan put i uspje�an nastup.

Ukoliko netko treba prijevoz u nedjelju na Kalnik Brooks running team nudi mjesta u svom autobusu. Za prijavu i informacije obratite se Janku na 091 503 27 34

Startne liste su na stranicama natjecanja, a pogledajte na istim stranicama i obavijesti.
Pet.04.05.2012.(dg)
Dje�ji trening i u subotu - sudjelovanje besplatno!
Dje�je utrke su stalna popratna natjecanja na�ih utrka pa je ove godine i na Kalniku u programu prava dje�ja utrka. Na�a nastojanja da dje�je utrke pomaknemo iz urbanih sredina urodila je plodom i svake godine van Zagreba uspijevamo privuci veci broj roditelja i djece koji nisu vezani uz glavnu orijentacijsku utrku.
Ove godine uvodimo i jednu novost. Prava dje�ja utrka na Kalniku odr�ati �e se u nedjelju sa ve� uobi�ajenim programom, kontrolama, startom i sve ono �to ide uz nju, a u subotu uvodimo dje�ji trening na kojem �e sva zainteresirana djeca tijekom cijelog dana mo�i pro�i nekoliko kontrola u blizini ciljnog prostora. Nisu potrebne nikakve prijave ve� je dovoljno da do�ete kada Vam to odgovara, uzmete kontrolni karton i pro�e�ete se po stazi i kontrolama.

Fotogalerija sa Kalnika sa fotografijama iz cijelog perioda reambulacije ove zime i do ju�er kada je bio zadnji obilazak terena
Sri.02.05.2012.

A�kov kup na kri�eva�kom radiju
Na radio postaji Kri�evci danas je napravljena promocija orijentacijskog natjecanja na Kalniku. Predstavljen je cjelokupni program oba dana natjecanja uz posebno predstavljanje disciplina i samoga sporta. Ispred organizatora na radiju je bio Damir Gobec, a podr�ku je dao i direktor turisti�e zajednice Kalnik Krunoslav �urec koji je ujedno prezentirao i ostali program koji �e se odvijati u tjednu prije natjecanja pod nazivom "Kalni�ke h(u)ncutarije".
�et.26.04.2012.(dg)
MTB orijentacija u Slovenj Gradecu
Jedno od najve�ih MTBO natjecanja u na�em okru�enju odr�alo se pro�li vikend u Slovenj Gradecu. I dok je ve�ina Vihora�a tr�ala sprint natjecanje u Zapre�i�u manji dio ekipe nastupio je i na tom natjecanju �to zna�i da je protekli vikend ukupno bilo gotovo pedeset Vihora�a u pogonu :)

Evo i njihovih dojmova iz pera Ivice Bertola:

Jo� jedan odli�an vikend u Slovenj Gradecu, odli�na karta, tehni�ko-fizi�ki dobre koncepcije staza i �to je jako bitno adekvatno poslo�ene po kategorijama. Na natjecanju je sudjelovalo 118 natjecatelja iz Austrije, Rusije, Italije, Slovenije i Hrvatske. Svojim dolaskom nas je po�astila i trenutna svjetska prvakinja Michaela Gigon, a Sanju je po�astila sa svojom karbonskom ramom i to naravno potpisanom?! Za OK Vihor je nastupilo 6 natjecatelja u sastavu: Elvis Forabosco (ME), Paola Vrdoljak (WE), Igor Doroti� (ME), Bo�ko Opali� (Mshort), Sanja �u�i� (WE) i Ivica Bertol (Mshort). Vrijeme nam je bilo dosta promjenjivo ali je ipak izdr�alo do samoga kraja bez ve�ih padalina. Na samom terenu mjestimi�no smo imali podosta blata i naravno sklizavo korijenje koje je karakteristi�no upravo za Slovenj Gradec tako da smo iz �ume izlazili malo blatnjavi, no zato zahvaljujemo organizatoru �to nam je osigurao crijevo sa vodom da isperemo svoje dvokota�ne ljubimce. Tehni�kih kvarova nije bilo, ali na �alost Elvis je prvi dan izgubio �ip pa nije zavr�io stazu �to je na kraju bila velika �teta jer gledaju�i po rezultatu drugog dana (4. vrijeme), imao bi velike �anse za plasman medu prvom trojicom u ME. Bo�ko je imao svoje prvo ve�e MTBO natjecanje na kojem je i pokazao dobru perspektivu s obzirom na svoje dosada�nje iskustvo tako da se veselim slijede�im natjecanjima i ja�oj konkurenciji. Ostatak ekipe je bio solidan na svom standardnom nivou, a ja sam imao eto dva dobra dana tako da sam sa dva tre�a rezultata i velikom predno�cu prvi dan pred ostatkom ekipe na kraju zauzeo drugo mjesto!
�et.26.04.2012.(ib+dg)
Promocija A�KOVOG KUPA i orijentacijskog sporta u City centru one

Sutra 25.04.2012. u City centru one - east odr�ati �e se dan orijentacije i promocija natjecanja na Kalniku. U sklopu promocije na�eg sporta te trke na Kalniku tijekom cijelog dana posjetitelji �e mo�i isprobati labirint orijentaciju. Svi koji �ele probati su dobrodo�li, a sudjelovanje je besplatno.

labirint je postavljen u sredi�njem dijelu centra, a osim Vihorovog labirinta svi posjetitelji �e na informativnom �tandu mo�i saznati vi�e o sportu i oriejntacijskim disciplinama. Na �tandu �e se ujedno predstaviti i turisti�ke zajednica Kalnika i Kri�evaca

Svi posjetitelji �e na izbor imati tri staze labirinta popularnih naziva: baby, srednju i genijalac.

Uto.24.04.2012. (dg)

Sprint prvenstvo Hrvatske - Vihora�ima osam medalja
U nedjelju 22.04. na novoj karti "Novi Dvori" pokraj Zapre�i�a odr�ano je prvenstvo Hrvatske u sprintu. Nastupilo je ne�to vi�e od 150 natjecatelja iz Hrvatske i Slovenije, a Vihor je bio najmasovniji klub sa preko 40 natjecatelja.
Organizaciju natjecanja sproveo je orijentacijski klub "Kapela". Vremenske prilike bile su vrlo promijenjive od sunca do ki�e, no bilo je vrlo ugodno za tr�anje.

Staze za natjecanje su bile tehni�ki vrlo dobro koncepirane i ve�ina natjecatelja je o�ekivala ne�to lak�e uvjete zbog najave o park �umi. �uma je bila, ali ona prava i bila je pravi izazov sa svojim gusti�ima i mo�varama za veliki broj polaznika te�aja, �kola i novoprido�lih natjecatelja. Jedina zamjerka se odnosi na ve�e koli�ine sme�a u pojedinim dijelovima �ume, no to je na�alost odraz na�e kulture i gospodarenja povijesnim objektima.

Prvaci Hrvatske u svojim kategorijama postali su Dora Te�ak (�16), Neda Gobec (�35) i Karlo Te�ak (M12). Viceprvaci Hrvatske postali su Jan Gobec (M12) i Luka Mihaljevi� (M16), a bron�ani su bili Darinka Lovrec (�35), Timo Gobec (M12) i Karlo Borisavljevi� (M16). Veseli nas �injenica da su na�i "klinci" u M12 osvojili sve tri medalje, a u M16 dvije medalje. Zimski treninzi pokazali su da je vrijedilo raditi sa mladima.

U najja�im seniorskim kategorijama osvaja�i zlatnih medalja su o�ekivano bili Vinka Vukmanovi� - OK "Kapela" (�21) i Matja� �tanfel - OK "Ris" (M21). Srebrni su bili Eva Ocvirk - OK "Japeti�" i Matija Razum OK "Japeti�", a bron�ani Nikolina Stepan - OK "Torpedo" i Lino Legac - OK "Japeti�". Najbolji Vihora�i u seniorskim kategorijama bili su Ana Beblek na sedmom mjestu i Damir Gobec na petom mjestu.

Sezona se nastavlja ve� ovaj vikend 28. i 29.04. u Slavoniji i Baranji natjecanjima za sprint kup Hrvatske i veliki kup Hrvatske. Prijave su do danas 23.04. pa se prijavite ako niste do sada. Organizacija natjecanja sigurno �e biti ponovno na visokom nivou pa se isplati potegnuti na put.

Rezultati - uskoro na Kapelinim stranicama
Fotogalerija
Pon.23.04.2012.(dg)
MTBO trening i Brooks utrka
U petak 13.04. u 17:00 sati u Maksimiru �e se odr�ati Brooks orijentacijska utrka za "Brooks running team", a istovremeno �e se odr�ati i trening za polaznike orijentacijskog te�aja i �lanove kluba, te trening MTB orijentacije. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na trening, a cijena karte je 5 kn za ne-�lanove kluba uz obaveznu prijavu na e-mail do petka 13.04. u 12:00 sati.

Trening �e se odr�ati bez obzira na vremenske uvjete.
11.04.2012.(dg)
Natjecanja u travnju i svibnju
Rokovi za prijave za prve utrke u Hrvatskoj su sve bli�e pa po�nite slati svoje prijave ako do sada niste . Informacije o natjecanjima u travnju i svibnju mo�ete na�i na poveznicama:
22.04. - sprint PH, Zapre�i� - prijave do 18.04. � sprint prvenstvo i sprint kup Hrvatske

28. i 29.04. Slavonija i Baranja open, Na�ice i Beli Manastir - prijave do 23.04. � dvije utrke za sprint kup Hrvatske i jedna za veliki Kup Hrvatske

05. i 06.05. - 35. A�kov kup, Kalnik - prijave do 29.04. � dvije utrke za veliki Kup Hrvatske, prvenstvo Hrvatske - klasika za sve kategorije osim za M�21

06.05. - MicrOtrekk, Kalnik - prijave do 29.04. - skra�ena verzija treking utrke du�ine cca. 8km sa pravim kontrolama i izazovom Kalni�kih greda

Za natjecanja na Kalniku je do sada prijavljeno ne�to manje od pedesetak natjecatelja iz Ma�arske, Rusije, Bugarske, Srbije, �e�ke, Litve i Hrvatske, a ve�i val prijava ipak o�ekujemo u tjednu prije trke kada se i zatvaraju prijave.
11.04.2012.(dg)


Mia Lovrec srebrna na Beograd openu
Protekli vikend (31.03. i 01.04.) u mjestu Babe pokraj Beograda odr�ano je me�unarodno orijentacijsko natjecanje "Beograd open". Natjecanje je bilo dvodnevno, a bodovalo se za svjetsku rang listu (WRE). Jedini predstavnici Hrvatske bili su �lanovi OK "Vihor" koji su tamo bili na mini juniorskim pripremama za predstoje�u sezonu. Dva dana natjecanja na tehni�ki izuzetno te�kim terenima iskori�teni su za podrobne analize i rad sa podmlatkom kluba.

Na natjecanju su nastupili: Iva Lovrec, Mia Lovrec, Dora Te�ak, Matija Ku�inac, Jan Gobec u mla�im kategorijama te Tomislav Varnica i Damir Gobec u mu�koj elitnoj kategoriji.
Najbolji rezultat oba dana napravila je Mia Lovrec u kategoriji �14 koja je u ukupnom poretku bila druga (prvi dan druga, drugi dan tre�a). Jan Gobec je u kategoriji M12 ukupno bio �etvrti (oba dana peto vrijeme u trci). Matija Ku�inac zauzeo je �esto mjesto u M14 (8. i 8.), a Iva Lovrec �esto mjesto (6. i 4.) u �16, dok je Dora Te�ak u istoj kategoriji bila deveta (9. i 10.).

U elitnoj kategoriji nakon dva dana slavio je Mutiu Ovidiu iz Rumunjske koji je drugi dan nadoknadio u lova�kom startu zaostatak od prvog dana za Simeonom Suciou tako�er natjecateljem iz Rumunjske. Tre�i je bio Carl Wiking iz �vedske koji je pobijedio na dugim stazama drugog dana, ali u ukupnom poretku nije uspio pre�i vode�e rumunjske trka�e. Na� dvojac je na kraju zauzeo ukupno 16. mjesto - Damir Gobec (14. i 18.), tj. 21. mjesto Tomislav Varnica (25. i 23.).

Organizacija natjecanja je bila vrlo dobra, doma�in uslu�an, susretljiv i nadasve gostoljubiv, a staze su bile izvrsne i tehni�ki vrlo zahtjevne. Vremenske prilike bile su vrlo promijenjive. I dok je prvi dan temperatura bila oko dvadeset stupnjeva te se tr�alo u kratkim rukavima, drugo jutro je padao snijeg te ki�a koji su sre�om prestali padati prije samog starta, no temperatura je pala ispod deset stupnjeva. Na kraju se ispostavilo da je za elitu to i bila vrlo dobra opcija jer je 11,2km sa 600 metara uspona bilo lak�e pro�i u ne�to hladnijim uvjetima.

Fotogalerija
Ukupni rezultati
Prolazna vremena i rezultati po danima
Pon.02.04.2012.(dg)
Trening - nedjelja 01.04.
Klupski trening i vje�ba za polaznike te�aja
Nedjelja, 01.4.2012., Dotr��ina
Mjesto okupljanja: park �uma Dotr��ina
Karta: Dotr��ina, 1:5000, ISSOM , E=5m (OK �Vihor�)
Start: 11.00 sati Du�ina staza:
A ~ 3.5 km
B ~ 2.0 km
staza vje�ba azimuta

Prijave: na email: vihor@vihor.hr, do petka 30.3. (20:00)
Startina: 5kn po karti
Dolazak na trening: okupljanje je u 11:00 na parkingu (livadi) na ju�noj strani spomen park �ume Dotr��ina od koje se odlazi na start i mjesto cilja (cca. 300m). Vidi kartu
�et.29.03.2012.(dg)
Po�inje sezona u Hrvatskoj
Dolaskom prolje�a stigli su i prvi pozivi za trke u Hrvatskoj i to za tri natjecanja koja se odr�avaju tri vikenda za redom. Ujedno se bli�e i termini prijava za ta natjecanja.

Sezonu u Hrvatskoj otvaramo prvenstvom Hrvatske u sprintu koji �e se odr�ati u blizini Zapre�i�a kod Novih dvora 22.03. Natjecanje organizira OK "Kapela", a koristiti �e se nova karta terena koji jo� nije kori�ten za natjecanja u orijentaciji. U sklopu utrke odr�ati �e se i dje�ja utrka. Poziv

Odmah vikend iza (28. i 29.04.) u Slavoniji kre�e i veliki kup Hrvatske, a sprint kup se nastavlja sa �ak dvije utrke. Poznata shema podrazumijeva prvo sprint u Na�icama te odmah poslijepodne i drugi sprint u Belom Manastiru. Drugog dana na rasporedu je kup utrka u blizini Belog Manastira. Organizator je OK "Sova". Poziv

Finale ova tri vikenda odr�ati �e se na Kalniku 05. i 06.05. kada se odr�avaju dva natjecanja za veliki kup Hrvatske, prvenstvo Hrvatske na duge staze, natjecanje za svjetsku rang listu (WRE), dje�ja utrka i micrOtrekk. Organizator je OK "Vihor". Poziv

Poveznice na stranice sa prijavama za sva ova natjecanja imate na lijevoj strani u najavama natjecanja.

Nakon ovih natjecanja slijedi kratka stanka u kojoj �e reprezentacija Hrvatske nastupiti na Europskom prvenstvu u preciznoj orijentaciji u �vedskoj.
Uto.27.03.2012.(dg)
Trening - nedjelja 25.03.
Rezultati treninga 25.03.
Rezultati treninga za polaznike te�aja orijentacije 25.03.

Dje�ja trening liga i klupski trening
Trening br.7 � nedjelja, 25.3.2012., Maksimir
Mjesto okupljanja: Park Maksimir, nadstre�nica
Karta: Maksimir, 1:7500, za starije krupnije mjerilo, E=5m (OK �Vihor�)
Start: 11.30 sati

Du�ina staza: A ~ 4.8 km (slijepa karta)
B ~ 2.8 km (score)
C ~ 1.8 km,
XL� za odrasle

Prijave: na email: sanja.zuzic@gmail.com, do petka 23.3. (20:00)
Startina: 5kn po karti
Dolazak na trening: Nadstre�nica se nalazi lijevo od glavnog ulaza u Park Maksimir, iza restorana Maksimir.
Ostale informacije: U slu�aju lo�eg vremena, karte �e biti za�ti�ene ko�uljicama.

U subotu se mijenja ra�unanje vremena, iz zimskog prelazimo na ljetno ra�unanje vremena. No� traje kra�e. Nemojte nam kasniti sat vremena.


Za sva pitanja, sugestije i primjedbe, slobodno koristite e-mail.
Sri.21.03.2012.(s�)
Trening - nedjelja 18.03.
Rezultati treninga 18.03. - Maksimir
Rezultati treninga 11.03. - Bundek (dje�ja liga+te�aj orijentacije)

Dje�ja trening liga
Trening br.6 � nedjelja, 18.3.2012., Maksimir
Mjesto okupljanja: Park Maksimir, nadstre�nica
Karta: Maksimir, 1:5000, za starije krupnije mjerilo, E=5m (OK �Vihor�)
Start:
trening �lanova kluba i ostalih orijentacista 11.30 sati
trening polaznika orijentacijskog te�aja 11:00 sati
Du�ina staza:
A ~ 4 km (napredna orijentacija - prozori),
B ~ 2.8 km,
C ~ 1.8 km,
XL � za odrasle
Prijave: na email: sanja.zuzic@gmail.com, do petka 16.3. (20:00)
Startina: 5kn po karti
Dolazak na trening: Nadstre�nica se nalazi lijevo od glavnog ulaza u Park Maksimir, iza restorana Maksimir.
Ostale informacije: U slucaju lo�eg vremena, karte ce biti za�ti�ene ko�uljicama.
�et.15.03.2012.(s�)
Nenad Lovrec i Jan Gobec srebrni u Lipici
Na dvodnevnom orijentacijskom natjecanju "Lipica Open" u Sloveniji na kojem je nastupilo gotovo 800 natjecatelja nastupili su i �lanovi na�eg kluba (15). Najsupje�niji su bili Nenad Lovrec koji je osvojio srebrnu medalju u kategoriji veterana M50 te Jan Gobec koji je osvojio srebrnu medalju u M10 ostvariv�i najbolje vrijeme dana u M i �10.

Ostali Vihora� nisu osvali medalje, ali je ostvareno nekoliko kvalitetnih rezultata. Ostvareni rezultati: �21B Matea Sr�en - 5., M40 Damir Gobec - 6., M21A Tomislav Varnica - 13., �16 Iva Lovrec - 13., M21B Francisco Delgado - 13., �14 Mia Lovrec - 14., M35 Ivana Gobec - 20. :), �35 Darinka Lovrec - 22., M14 Matija Ku�inac - 24., M16 Karlo Borisavljevi� - 24. i Luka Mihaljevi� - 26., �45 Teodora Ku�inac - disk, OPEN Valeria Spudi� - disk.

Prvog dana natjecanja u poslijepodnevnim satima odr�ano je i me�unaordno natjecanje u preciznoj orijentaciji. Natjecanje je zamislio Kre�o Kereste�, a na elitnoj stazi je bilo postavljeno 15 kontrolnih to�aka te dvije vremenske kontrolne to�ke. Najuspje�niji je bio Remo Madella iz Italije (16/17 - 9 sek.) , drugi Timi �i�ek iz Slovenije (16/17 - 13 sek.), a tre�i Damir Gobec (16/17 - 23 sek.). Prva trojica imala su 16 to�nih odgovora i jednu gre�ku, a razdvajaju ih vremenske kontrole.
Od Vihora�a su jo� nastupili Tomislav Varnica (7. - 14/17), Ivana Gobec (15. - 13/17) i Teodora Ku�inac (20. - 9/17).

U kategoriji N nastupili su Matija Ku�inac (8/10) i Jan Gobec (6/10), a njih dvojica su ujedno bili i prvi i drugi u toj kategoriji.


Rezultati "Lipica open"
Rezultati, rje�enja i staze pre-O Lipica
Fotogalerija
Pon.12.03.2012.(dg)
Vihorove vijesti 3
Pred po�etak sezone i trke "Lipica open" objavljujemo i tre�e Vihorove vijesti:


�et.08.03.2012.(dg)

5. trening dje�je lige i te�aj orijentacije
U nedjelju se treninzi dje�je lige sele na Bundek. Naravno osim staza za najmla�e biti �e postavljena i staza za odrasle pa tko ima volje neka se slobodno javi. Trening po�inje u 11:30 sati. Pola sata ranije po�eti �e i prva terenska vje�ba za polaznike te�aja orijentacije. Okupljanje za obja doga�anja je na istom mjestu (pogledajte poveznicu na dolazak na trening:)

Trening br. 5 � nedjelja, 11.3.2012., Bundek
Mjesto okupljanja: Bundek
Karta: Bundek, 1:5000, E = 5m (OK �Vihor�)
Start: 11.30 sati
Du�ina staza: A ~ 3,5km (napredna orijentacija � karta bez putova),
B ~ 2,5km (kori�tenje kompasa),
C ~ 1,5km
Prijave: na email: sanja.zuzic@gmail.com, do petka 9.3. (20:00 sati)
Startina: 5kn po karti
Dolazak na trening: okupljanje za trening bit �e kod sjenica na SI dijelu jezera Bundek. Parkirali�te je mogu�e uz cestu na ju�noj strani jezera. �e�u�i po asfaltiranoj �etnici oko jezera ne mo�ete nas proma�iti.
Ostale informacije:
Na stazi �e biti postavljene plastificirane dvodimenzionalne zastavice s perforatorima.
Na startu �e se mo�i posuditi kompas.
U slu�aju lo�eg vremena, karte �e biti za�ti�ene ko�uljicama.
Za sva pitanja, sugestije i primjedbe, slobodno koristite e-mail.
Sri.07.03.2012.(dg)

IOF event advisor clinic - te�aj za IOF savjetnike
Protekli vikend (02.-04.03.2012.) te�aju za savjetnike meduanrodnih IOF natjecanja u organizaciji medunarodne orijentacijske federacije (IOF) u Austriji u Grazu prisustvovali su na�i �lanovi Sanja �u�ic, Ivica Bertol, Bo�ko Opali� (MTBO te�aj) i Ivana Gobec i Damir Gobec (orijentacijsko tr�anje). Te�aj je jedan od uvjeta koji osoba treba imati kako bi stekao zvanje IOF savjetnika za orijentacijska natjecanja (IOF event advisor). Uz Vihora�e te�aju su prisustvovali kandidati iz Austrije i Slovenije.

Ispred IOF-a te�aj je vodila Unni Strand Karlsen iz Norve�ke koja je ujedno bila zadu�ena i za dio posve�en orijentacijskom tr�anju, dok je dio posve�en MTBO-u vodio Thomas Wieser uz pomo� Michaele Gigon, vi�estruke svjetske prvakinje u MTB orijentaciji.

U sklopu te�aja Ivan Gobec je odr�ala prezentacijsko predavanje o preciznoj orijentaciji. Sudionici te�aja postavili su i puno pitanja na tu temu jer u Austriji nisu imali prilike isprobati ovu orijentacijsku disciplinu.
Pon.05.03.2012.(dg)
SEEOWG sastanak u Banja Luci
Od 02.-04.03. u Banja Luci je odr�an sastanak udru�enja �lanica ju�ne i jugoisto�ne Europe (South east european working group - SEEOWG). Predstavnik Hrvatske je bio �lan Vihora Tomislav Varnica koji je ujedno sudjelovao i na lokalnom pokaznom natjecanju na Kozari. Tomislav je ostvario drugo vrijeme na natjecanju. U sklopu sastanka osim problematike na nivou SEEOWG-a odr�ana je i prezentacija precizne orijentacije za sve zainteresirane zemlje u regiji (Italija, Turska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Rumunjska, moldavija...). Prezentaciju je napravila Ivana Gobec, a predavao je Tomislav Varnica. Slijede�i proljetni radni sastanak odr�ati �e se u Moldaviji idu�e godine u ovo vrijeme, a prije toga svi �lanovi okupiti �e se i u Bursi (Turska) na prvenstvu ju�ne i jugoistocne Europe.
Pon.05.03.2012.(dg)
Progla�enje Kupova Hrvatske

U petak 01.03.2012. u prostorijama HOO-a odr�ano je progla�enje Kupova Hrvatske za 2011. godinu. Nagrade najboljima uru�ene su u kupu Hrvatske, sprint kupu Hrvatske, MTBO Kupu Hrvatske, kupu Hrvatske u preciznoj orijentaciji, �tafetnom kupu Hrvatske te ekipnom kupu Hrvatske.
Vihor je petu godinu zaredom slavio u ekipnom kupu ispred OK "Japeti�a" i OK "Kapele". Na�i �lanovi u pojedina�nim konkurencijama osvojili su vi�e od 40 plasmana unutar prve trojice. Svakako treba �estitati Miji i Ivi Lovrec koje su u svim Kupovima razli�itih grana sporta osvajale medalje, po�ev�i od orijentacijskog tr�anja pa sve do MTB orijentacije i precizne orijentacije. Specifi�nost na�eg �lanstva upravo je u tome da su multidisciplinarni i da sudjeluju jednako uspje�no i u orijentaciji na biciklima i na nogama.
Ovom prilikom �estitamo jo� jednom svim na�im �lanovima na uspjesima.
Sve rezultate mo�ete na�i na web stranicama.
Pon.05.03.2012.(dg)

Obavijesti iz kluba
Ovaj vikend ne�e biti organiziranog orijentacijskog treninga u Maksimiru s obzirom da su voditelji treninga na stru�nom usavr�avanju u Austriji te na sastanku SEEOW-grupe u BiH.
Zajedni�ki atletski treninzi zagreba�kih klubova normalno se nastavljaju pod vodstvom Alena Tomi�a treningom u subotu.
Dje�ji treninzi �e se normalno nastaviti idu�u srijedu u prostorijama kluba u 20:00 sati, a u �etvrtak po�inje i te�aj orijentacije u 19:30 sati u prostorijama kluba.
Facebook stranica kluba dobila je "facelift" pa ju mo�ete pogledati.

Rezultati �etvrtog treninga dje�je trening lige su ovdje.
�et.01.03.2012. (dg)
Progla�enje kupova Hrvatske
Dragi prijatelji,
�ast nam je pozvati sve �lanove klubova i natjecatelje koji su tijekom godine nastupili na natjecanjima, kao i njihove obitelji i prijatelje, na sredi�nje sve�ano doga�anje u prilici kojeg �e najbolji i najuspje�niji primiti medalje i pehare za svoja sportska postignu�a tijekom 2011. godine. Progla�enje Kupova i dodjela nagrada i priznanja Hrvatskog orijentacijskog saveza �e se odr�ati

u petak 2. o�ujka 2012. u 18.00 sati Dom Sportova, Trg Kre�imira �osi�a 11, dvorana 48.

Uz slu�beni program progla�enja bit �e prikazan niz fotografija snimljenih na na�im natjecanjima, a nakon slu�benog programa pozivamo vas na zajedni�ko dru�enje.

sportski pozdrav

Hrvatski orijentacijski savez
Karlo Gobec
predsjednik
Pet.24.02.2012.(kg)

Dje�ja trening liga - 4. trening
Trening br.4 � nedjelja, 26.2.2012., Maksimir
Mjesto okupljanja: Park Maksimir, cvijetnjak ju�no od Vidikovca
Karta: Maksimir, 1:5000, E=5m (OK �Vihor�)
Start: 11.30 sati
Du�ina staza: A ~ 3,5km (napredna orijentacija), B ~ 2,5km, C ~ 1,5km, XL (za odrasle)
Prijave: na email do petka 24.2. (20:00 sati) Startina: 5kn po karti
Dolazak na trening: Park Maksimir, cvijetnjak (pored polukru�nog zida ispod velikog stabla) izmedu 2. jezera i Vidikovca ili pogledajte na karti.

Ostale informacije:

Na stazi �e biti postavljene zastavice s perforatorima. U slu�aju lo�eg vremena, karte �e biti za�ti�ene ko�uljicama. Za sva pitanja, sugestije i primjedbe, slobodno koristite e-mail.

Rezultati tre�eg treninga dje�je lige
Uto.21.02.2012. (s�)

Me�unarodna konferencija "Kondicijska priprema sporta�a"
Deseta me�unarodna konferencija "Kondicijska priprema sporta�a" ove se godine po prvi puta odr�ala u organizaciji s najve�om svjetskom udrugom u podru�ju kondicijske pripreme "National Strength and Conditioning Association". Konferencija je odr�ana na Kinezilo�kom fakultetu u Zagrebu, a na njoj su prisustvovali i �lanovi Vihora. Seljenjem konferencije sa zagreba�kog velesajma u njeno prirodno okru�enje na kinezilo�ki fakultet napravljen je jedan pozitivni zaokret pro�le godine koji je ove godine i nastavljen u pozitivnom smjeru.

Od nama zanimljivih tema koje su kasnije prezentirane na stru�nim radionicama svakako izdvajamo rad Irine Juhas, Mrguda Pajka i Ivana �uka sa beogradskog fakulteta sporta i fizi�ke kulture koji su prezentirali svoj rad pod naslovom: "Kondicijska priprema u orijentacijskom tr�anju". Prezentaciju je slu�alo pedesetak sportskih djelatnika i studenata, a me�u njima i orijentacisti Lea Gobec, Ivana Gobec, Tomislav Varnica, Karlo Gobec i Damir Gobec koji su ujedno sudjelovali i u kasnijoj raspravi. Rad pro�itajte ovdje.
Uto.21.02.2012. (dg)
Dje�ja trening liga - 3. trening
Trening br.3 � nedjelja, 19.2.2012., Maksimir
Mjesto okupljanja: Park Maksimir, nadstre�nica
Karta: Maksimir, 1:5000, E=5m (OK �Vihor�)
Start: 11.30 sati
Du�ina staza: A ~ 3,5km (napredna orijentacija), B ~ 2,5km, C ~ 1,5km
Prijave: na email: sanja.zuzic@gmail.com, do petka 17.2. (20:00 sati)
Startina: 5kn po karti
Dolazak na trening: Nadstre�nica se nalazi lijevo od glavnog ulaza u Park Maksimir, iza restorana Maksimir.
Ostale informacije:
Na stazi �e biti postavljene zastavice s perforatorima. U slu�aju lo�eg vremena, karte �e biti za�ti�ene ko�uljicama. Za sva pitanja, sugestije i primjedbe, slobodno koristite e-mail.
Sri.15.02.2012.(s�)
S Vihora�ima u Tursku
Cijeli niz godina Vihora�ki ljetni odlasci na velika natjecanja u Europi bili su nekako fokusirani na zapad, pa smo tako posjetili �vicarsku, �vedsku, Norve�ku i Francusku. Od posjeta prema istoku izdvajamo �e�ku i Madarsku, a vec pro�le godine oti�li smo i malo isto�nije tj. ju�nije u Makedoniju.
Ove godine planiramo odlazak u Tursku. Cilj je nastupiti na prvenstvu jugoisto�ne Europe (SEEOC) koje je ujedno otvoreno i ostalim natjecateljima, a ne samo �lanovima reprezentacija.

Za sve doadtne informacije i prijedloge stojimo na raspolaganju. Vremena jo� ima, ali kako bi dogovorili �to povoljnije uvjete bilo bi dobro da se javite �to prije ako ste zainteresirani za avanturu na Orijentu. Ovo je jedinstvena prilika da tr�ite u Aziji, a da istovremeno vidite i osjetite da�ak istoka i fantasti�ne kulture te arhitekture.

Raspis mo�ete skinuti u pdf. formatu ovdje ili klikom na fotografiju.
Sri.15.02.2012.(dg)
A�kov kup prezentiran gradona�elniku Kri�evaca i �upanu
Ju�er je u prostorijama HSS-a odr�an sastanak o implementaciji programa planinaskog turizma u turisti�ke mogu�nosti Kri�evaca, Kalnika i okolice. U sklopu sastanka odr�ana je i kratka prezentacija "35. memorijala Stipice Mesi�a" koji �e se odr�ati na Kalniku u svibnju ove godine. Sa strane organizatora sastanku su prisustvovali �lanovi Vihora Petra Buli�, �eljko Gobec i Damir Gobec. U kratkim crtama natjecanje je prezentirano gradona�elniku Kri�evaca i predsjedniku HSS-a g. Branku Hrgu te g. Darku Korenu �upanu Koprivni�ko-kri�evacke �upanije.
Ovim putem se nadamo da ce natjecanje dobiti i novu dimenziju �ime bi se orijentacijski sport pro�irio i na Kri�evce, odnosno na cijelu �upaniju.
Pet.10.02.2012.(dg)


Vihorova dje�ja trening liga - 3. trening - ODGO�ENO!!!
Dragi orijentacisti,
s tugom u srcu Vam javljam da ovaj vikend treninga ne�e biti. Do te odluke do�li smo gledanjem vremenske prognoze i zdravorazumskim zaklju�ivanjem da �e djeci snijeg biti do struka i vi�e. A kako najavljuju i vjetar s niskim temperaturama, nemamo srca djecu ponovo izlagati takvom vremenu. Nadam se da �e vikend iza biti mirnije vrijeme (bez vjetra) pa �e biti pogodnije za orijentaciju (na krpljama).

Kao zamjenu za trening predla�em sanjkanje na brda�cu u blizini Va�eg mjesta boravka, veselu �etnju uz grudanje na Sljemenu. (u domovima slu�e odli�an grah za gladne i �aj za �edne i promrzle) ili klizanje na jednom od klizali�ta.
lijepi pozdrav
Sanja �u�i�


Dje�ja trening liga - rezultati drugog treninga
Trening br.3 � nedjelja, 12.2.2012., Maksimir
Mjesto okupljanja: Park Maksimir, nadstre�nica
Karta: Maksimir, 1:5000, E=5m (OK �Vihor�)
Start: 11.30
Du�ina staza: A ~ 3,5km (napredna orijentacija), B ~ 2,5km, C ~ 1,5km
Prijave: na email: sanja.zuzic@gmail.com, do petka 10.2. (20:00 sati)
Startina: 5kn po karti
Dolazak na trening: Nadstre�nica se nalazi lijevo od glavnog ulaza u Park Maksimir, iza restorana Maksimir.
Ostale informacije:
Na stazi ce biti postavljene zastavice s perforatorima.
U slu�aju izuzetno lo�eg vremena obavijestiti �emo sve osobe koje se prijave da li �e se trening odr�ati. Ako ima jo� nekih pitanja slobodno se javite na e-mail.
Sri. 08.02.2012. (dg)


Iznajmljuje se ili prodaje namje�tena ku�a
Na�i �lanovi iznajmljuju ili prodaje ku�u u Zagreb u Marku�evcu, katnicu povr�ine 110 m2. Svi zainteresirani za kupnju ili iznajmljivanje neka se slobodno jave na ni�e navedeni kontakt telefon.

cijena za najam: 1.737 kn =230 EUR

�upanija: Grad Zagreb
Grad: Podsljeme
Op�ina: Marku�evec
Tip ku�e: samostoje�a
Broj eta�a: katnica
Broj soba: 4
Ku�a s �etiri spava�e sobe, dnevni boravak, kuhinja, kupaona

Grijanje: Centralno grijanje na drva
Komunalije: gradski vodovod, gradska kanalizacija, natkriveno parkirno mjesto, ro�tilj
Tel: 095 8233615
Sri. 08.02.2012. (dg)

Sastanci u klubu - 16.02. u 19:30
Sastanci u prostorijama kluba po�eti �e se odr�avati ponovno od 16.02.2012. od 19:30 sati. Do onda za sve informacije slobodno se obratite putem e-maila ili telefona.
�et. 02.02.2012. (dg)

Kalnik i fotogalerije
Sije�anj na Kalniku je bio fantasti�an, a �uma prekrasna �ista sa nevjerojatnom vidljivo��u. Uvjeti za reambulaciju su bili daleko bolji nego u studenom kada je na terenu tjednima bila magla. Od novosti vezano za "A�kov kup" izdvajamo dvije mogu�nosti spavanja u dvoranama, u mjestu Kalnik sa pla�anjem i u Kri�evcima - besplatno.

Tako�er smo omogu�ili i autobusni prijevoz na natjecanje u nedjelju. Svi zaintersirani za prijevoz moraju se najaviti unaprijed radi rezervacije mjesta. Ukoliko se javi ve�i broj zainteresiranih autobus �emo organizirati i u subotu 05.05. Dakle sve ovisi o Vama.

OPEN ili otvorena kategorija biti �e prilago�ena obiteljima sa djecom te je na taj na�in i obiteljska kategorija. Trenuta�no dogovaramo i povoljnije uvjete prehrane, ali o tome kada do�e vrijeme.

Kalnik u jesenskom ruhu
Kalnik u inju
Sije�anj na Kalniku
Kalnik u jesenskom ruhu II
Sri. 01.02.2012. (dg)
Vihorove vijesti
OK "Vihor" je po�etkom godine pokrenuo svoj kratki newsletter putem kojeg obavije�tava svoje �lanove o vijestima iz kluba. Do sada su iza�la dva izdanja koja se mogu i listati putem web stranica.


Vihorova dje�ja trening liga - 2. trening

Rezultati 1.treninga
Ju�er je u Maksimiru odr�an prvi trening dje�je trening lige. Unato� hladnom vremenu okupilo se gotovo tridesetak djece koja su nastupila na treningu. Idu�i trening odr�ati �e se u subotu 04.02. u Maksimiru. Prijave �aljite putem e-maila.


Trening br.2 � subota, 4.2.2012., Maksimir
Mjesto okupljanja: Park Maksimir, nadstre�nica
Karta: Maksimir, 1:5000, E=5m (OK �Vihor�)
Start: 11.30
Du�ina staza: A ~ 3,5km (napredna orijentacija), B ~ 2,5km, C ~ 1,5km
Prijave: na email: sanja.zuzic@gmail.com, do petka 3.2. (17:00) Naknadne prijave na samom treningu �e biti mogu�e do broja rezervnih karata (~2)
Startina: 5kn
Dolazak na trening: Nadstre�nica se nalazi lijevo od glavnog ulaza u Park Maksimir, iza restorana Maksimir.
Ostale informacije:
Na stazi �e biti postavljene zastavice s perforatorima. Perforirat �e se na listi� pri�vr��en na kartu. Karte su formata A5, isprintane na printeru u boji.
Trening ce se odr�ati po bilo kakvom vremenu.
Ako ima jo� nekih pitanja slobodno se javite na e-mail.

Pon. 30.01.2012. (s�)
Dje�ja trening liga - 1. trening
Dragi ljubitelji orijentacije, ponovo kre�u treninzi za malene.

Prvi trening odr�ati �e se u nedjelju, 29.1.2012. s po�etkom u 11.30, u Maksimiru, kod nadstr�nice (iza restorana Maksimir kod glavnog ulaza). Kao i pro�le godine, cijena je simboli�nih 5 kn po karti. Lijepo vas molimo da prijavite svoje male orijentaciste do petka do 21 sat kako bi mogli na vrijeme pripremiti karte.

Predavanja za male orijentaciste koji �ele i dalje se odr�avaju �etvrtkom u O� IG Kova�i�a i slobodno se priklju�ite. Detaljnije informacije na isti e-mail.

Sa �eljom da vikend bude suh (i sun�an) radujemo se na�im ponovnim dru�enjima u prirodi.
Sri. 25.01.2012. (s�)

TE�AJ ORIJENTACIJE
Orijentacijski klub Vihor svoje te�ajeve redovito odr�ava od 1985. godine, dakle ve� vi�e od 25 godina. Ovogodi�nji te�aj po�eti �e 08.03.2012. u prostorijama kluba na adresi Ribnjak 2. Prijave i informacije o te�aju mo�ete dobiti putem
e-maila ili saznajte sve o te�aju na stranicama te�aja.

Na te�aju �e imati priliku svi zainteresirani saznati vi�e o orijentacijskom sportu, tehnikama orijentiranja na terenu, upotrebi kompasa, sudjelovanju na orijentacijskim i treking utrkama, prehrani, treninzima....

Na te�aj su dobrodo�li svi zainteresirani od 7-77 godina bez obzira na fizi�ku kondiciju.
Ned. 18.01.2012. (dg)
MALA �KOLA ORIJENTACIJE - 19.01.2012.
Mala �kola orijentacije za djecu od 5. do 8. razreda osnovne �kole po�eti �e 19. sije�nja 2012. (prvi �etvrtak u drugom polugodi�tu) i trajati �e do 29. o�ujka 2012. (tjedan prije proljetnih praznika). Sastojati �e se od predavanja i vje�bi na terenu. Ukupno 10 predavanja i minimalno 10 terenskih vje�bi.

Predavanja �e se odr�avati u prostorijama Osnovne �kole Ivana Gorana Kova�i�a, �etvrtkom od 19.15. do 20.15. sati. Terenske vje�be bit �e vikendom, u parkovima grada Zagreba (Park Maksimir, Spomen park Dotr�cina, Bundek,�).

Djete �e nau�iti �itati kartu, te samostalno, smisleno i sigurno se kretati po nepoznatom terenu uz pomo� karte i kompasa.

U svijetu je orijentacija obiteljski sport, stoga Vas pozivam da zajedno s djecom sudjelujete u terenskim vje�bama u prirodi. Ako Vam se svidi, pru�a Vam se mogucnost prikljucivanja Orijentacijskom klubu Vihor te nastavljanju bavljenjem ovim interesantnim sportom.

Za dodatna pitanja i informacije obratite se na e-mail.
Sri. 18.01.2012. (s�)

Digitalni arhiv orijentacijskih karata
Digitalni arhiv orijentacijskih karata �lanova Vihora omogu�uje vam pogled na karte i natjecanja na kojima su naši �lanovi nastupali. Za sada arhiva obuhva�a dvadesetak karata ali �e se vremenom popuniti.
Natjecatelji Vihora koji �ele otvoriti svoj arhiv mogu se javiti mailom.
Ned. 18.12.2011. (kg)
Fotografije sa dje�je trke svetog Nikole
Fotografije


Sub. 10.12.2011. (kg)
125 startova na dje�joj utrci Svetog Nikole
U nedjelju je po prekrasnom, sun�anom i toplom vremenu odr�ana tradicionalna dje�ja utrka Svetog Nikole. utrka je odr�ana u parku Maksimir, a nastupilo je �ak 125 malih trka�a. Uz djecu koja su bila i slu�beno prijavljena nastupilo je barem jo� toliko roditelja, baka, djedova, teta i razne pratnje koji su dijelom ili u potpunosti pratili svoje najmla�e.
naravno bilo je i onih koji su cijelu stazu samostalno pro�li, a najve�a se borba vodila u kategoriji M12 gdje su nastupali i rivali sa utrka za Kup Hrvatske.

U kategoriji �10 slavila je Laura Ogrizek ispred Dore poldruga�- Supine i Mirte Mar�i�. Kod dje�aka u kategoriji M10 na prva dva mjesta plasirala su se bra�a Fu�kalo, Mihael i Mateo, a tre�eplasirani je bio Dominik Ple�e..

Uvjerljivo najbr�e vrijeme dana u kategoriji �12 (i M12) napravila je Mia Lovrec koja je svoju konkurenciju ostavila vi�e od tri minute., a najbr�eg de�ka Ivana Leticu punu minutu. Drugoplasirana je bila Veronika kresonja, a tre�eplasirana Tara Sirovec. Kod dje�aka je slavio Ivan Letica ispred Karla Te�aka i Jana Gobeca.

Zanimljivo je da se od prijavljenih 112 natjecatelja na startu nije pojavilo njih 35, no njihovo mjesto su zazela djeca koja su se prijavila naknadno, njih �ak 48.

Dobra strana organizacije ove dje�je utrke je bila koordinacija sa treningom zimske lige tako da su roditelji mogli sudjelovati i na treningu za odrasle kada su otr�ali dje�ju utrku.

Naravno trku je pohodio i sam Sveti Nikola u pratnji Krampusa, a sami zaklju�ite koji od ovih na fotografiji je Krampus ;). Sveti Nikola je na cilju do�ekao svakog malog trka�a i uz medalju za sudjelovanje dodijelio je i male poklone koje je donio sa sobom u velikoj crvenoj vre�i.

Svi oni koji �ele dobiti kontrolne kartone sa trke mogu se slobodno javiti radi preuzimanja istih utem e-maila ili telefona, a pozivamo i one koji nisu podigli svoje medalje na progla�enju da se jave. Slijede�a dje�ja trka sigurno �e se odr�ati idu�e godine na Kalniku, a u me�uvremenu mo�ete pohoditi i te�aj orijentacije koji po�inje po�etkom o�ujka idu�e godine u prostorijama kluba.

Rezultati
Pon.05.12.2011. (dg)
Dje�ja utrka Svetog Nikole - ZADNJE OBAVIJESTI I POKLON ZA SVE
Prijave za dje�ju utrku su zavr�ene i zavr�na brojka za sada je 112 malih trka�a. O�ekujemo jo� manji broj naknadnih prijava na samom natjecanju, ali njima svima preporu�ujemo strpljenje jer prvo startaju oni koji su se prijavili do navedenog roka prijava. Prvi start po�inje u 10:30 sati, a svi prijavljeni startaju prema startnoj listi koja je ra�ena prema redoslijedu prijava za natjecanje. Djeca startaju prema startnoj listi svake minute do 12:00 sati (90. minuta). Brojka pored kategorije ozna�ava startnu minutu kada dijete starta od prvog starta u 10:30 sati (npr. 77 minuta=11:47). Progla�enje za kategorije M�10 i M�12 je predvi�eno u 12:40 sati. Kategoriju M�7 ne progla�avamo jer su oni svi mali pobjednici ;).

Ove godine organizator je predvidio mali poklon za sve sudionike (pa i one koji ne�e do�i na trku, a �itaju na�e stranice). O �emu je rije� pogledajte na dnu startne liste.
Pet.02.12.2011.(dg)
Dje�ja utrka Svetog Nikole - 04.12.2011.
Dje�ja utrka Svetog Nikole ove godine se vra�a u park Makismir. Tradicionalni dolazak Svetog Nikole na orijentacijsku utrku dogoditi �e se na livadi izme�u Vidikovca i �vicarske ku�e. Prvi start je u 10:30 sati, a prijave su preko na�eg e-maila.

Za sve detalje pogledajte web stranicu trke.


Pet.25.11.2011.(dg)
Kako postati bolji orijentacista
Na upit: "�to pobjednika �ini pobjednikom ?" Nikki Lauda, voza� F1 odgovorio je: "Sposobnost da se pobjedi voze�i �to sporije";.

Ako se odgovor primjeni na orijentaciju on ima nekoliko tuma�enja. Tri najva�nija su: (1) Sposobnost da se simboli na karti brzo pridru�uju objektima i isti prepoznaju na terenu; (2) To�na procjena koliko je informacija sa karte potrebno za efikasnu navigaciju; i (3) Sposobnost �itanja karte za vrijeme tr�anja.

Cijeli �lanak (4 stranice :-)

Sri. 23.11.2011. (kg)
Kupovi Hrvatske
Lino Legac obradio je kona�ne rezultati Kupova Hrvatske. Mo�ete ih pregledavati i analizirati na web-u.
Pon. 21.11.2011. (kg)
Zimska liga - Trening br.1 - 24.11.2011, Dolje
Karta: Dolje 1, 1:10000, E=5m, (OK "Vihor")

Prvi start: 18:30 Vrsta treninga: no�na orijentacija, klasi�na staza sa score prozorom

Staze: A (6km), B(oko 4km) staza sa temom treninga, C klasi�na - cca 2km (za po�etnike i po narud�bi)
Udaljenost do starta: <100m
Prijave: na email: linoskaleidoscope@gmail.com, do srijede 23.11. (24:00) Naknadne prijave na samom treningu �e biti mogu�e do broja rezervnih karata (~5) Startina: 5kn Dolazak na trening: Proizvoljno do okreti�ta u Dubravi, pa na sjever uz Vojnu bolnicu do okupljana. Ili, od Marku�evca ulicom �tefanovec, uz kartu, do parkinga. Ostale informacije: U �umi �e biti postavljene zastavice s perforatorima. Zastavice su dimenzije 15x15cm!! Perforirat �e se na kartu. (u od�tampane ku�ice za perforiranje). C staza je predvi�ena za po�etnike i nema perforiranja. Karte �e biti u obi�nim (registrator) folijama. �aj i keksi u cilju.
Rezultati / analize: �im Lino postavi dio za treninge, bit �e na: web stranici: http://www.oeventmanager.com/
Pon. 21.11.2011.(kg)
Kalendar O-natjecanja za 2012. godinu
U tijeku je slaganje kalendara O-natjecanja za 2012. godinu. U prilogu je prijedlog natjecanja u Hrvatskoj, te pro�irena verzija gdje su navedena i va�nija me�unarodna natjecanja.
O-kalendar za Hrvatsku za 2012. godinu.
Me�unarodni O-kalendar za 2012. godinu.
Ned. 20.11.2011.(kg)
"Spartacus kupa"
5. i 6. studenog u okolici grada Szekesfehervara odr�an je "59. Spartacus kup" u orijentacijskom tr�anju. Na natjecanju je sudjelovalo oko 500 natjecatelja iz desetak europskih zemalja. Boje kluba branila je obitelj Gobec (Lea, Ivana, Jan, Timo, Karlo i Damir). Obje utrke odr�ane su po lijepom sun�anom i pomalo vjetrovitom vremenu. Iz Hrvatske su na natjecanju jo� sudjelovali natjecatelji iz orijentacijskih klubova "Kapela", "Japeti�" i "Ris".

OK "Vihor" je nakon natjecanja bogatiji za dvije medalje u veteranskim kategorijama. u Kategoriji �35 Ivana Gobec je osvojila ukupno drugo mjesto probiv�i se sa �etvrtog mjesta nakon prvog dana natjecanja, dok je Damir Gobec osvojio ukupno bron�anu medalju nakon �to je prvi dan bio drugi.

Tijekom natjecanja odr�ana je i promocija "35. memorijala Stipice Mesi�a" koji se idu�e godine odr�ava na Kalniku. Promocija je napravljena putem slu�benog razglasa uz razgovor na Ma�arskom i Hrvatskom, a vodio ju je slu�beni spiker natjecanja.

Rezultati:

M10 (14)   1.dan   2.dan   ukupno
1. G�rdonyi Soma Hegyvid�k SE-MOM 25:38 1 32:39 3 58:17
9. Gobec Jan OK Vihor 44:02 8 62:01 11 106:03
               
M12 (34)            
1. Horv�th Csongor Mazsola T�jfut� �s Te 24:49 1 20:54 3 45:43
22 Gobec Timo Vilim OK Vihor 51:40 20 42:38 26 94:18
               
�14 (14)            
1. Nagy Vikt�ria Tab�ni Spartacus 54:44 2 40:45 1 95:29
9. Gobec Lea Katarina OK Vihor 98:29 9 62:36 11 161:05
               
M35 (27)            
1. Marosffy D�niel Orvosegyetem SC 41:02 1 41:13 1 82:15
3. Gobec Damir OK Vihor 46:53 2 49:51 5 96:44
               
M 45 (16)            
1. Prill L�szl� Gy�ngy�si T�jfut� Klu 53:18 3 53:35 1 106:53
12. Gobec Karlo OK Vihor 90:18 14 98:45 12 189:03
               
�35 (6)            
1. Nagy Ildik� Orvosegyetem SC 71:53 2 72:01 1 143:54
2. Gobec Ivana OK Vihor 76:15 4 73:05 2 149:20
               
Sri.07.11.2011.(dg)
Nastavak pri�e iz Istanbula
Vanja i Tea su protekli vikend zavr�ili svoja natjecanja u Istanbulu. Zadnje dvije trke odr�ane su u samom gradu i na Bazaru pa Vam eto prenosimo utiske sa tih utrka:

Istanbul day 3, second half
Ovo bi komotno moglo i� i pod Day 4 jer sam ja startao negdje poslije pono�i :))
Dakle, kada Grand Bazaar ode spavat (negdje oko 8), sve se isprazni i tete (ili stri�eki) to malo po�iste, vrata se ponovno otvaraju za jednu sasvim druk�iju skupinu ljudi.

Pri�ao sam malo s organizatorima, nesto su ih zaj..... ove godine, kasno im otvorili, tako da su imali cca. pola sata - sat da postave cijeli setup za trku, vrijeme starta se malo pomaknulo, al nitko se nije �alio. Ambijent u kojem smo tr�ali je ne�to totalno ludo i pitanje je da li se mo�e igdje drugdje do�ivjet. Mjerilo karte 1:1600 �to �e re� da jaaako brzo pretr�i� taj centimetar na karti, fula� taj pola metra �irok prolaz, napravi� 20 sec. gre�ke i �ta sve ve� ne.

Mislim da je to meni bio prvi super-sprint koji sam tr�ao. Ne�to sam sitno grije�io, al nema veze, feeling predobar. Svuda prolaze neke lampice, mimolaze se, penju, spu�taju po stepenicama, tra�e kontrole na razli�itim razinama, ma te�ko je sve to opisat. Ne�to kao Venecija na speedu, ali ipak skroz druk�ije.

Treba i� do�ivjet...


Istanbul day 4
Zadnja trka je bila sprint u starom dijelu grada (Sultanahmet). Prvi put se tr�alo na karti. Obilazili smo Aja Sofiju, Plavu d�amiju, ulazili u park pored Topkapi pala�a (to zna�i i pretr�avali preko livada i cvjetnjaka :)). Predivan ambijent i kona�no opet jedna moja dobra trka. Samo 2x po 30 sec. gre�ke. Taj dan bio sam 4. u kategoriji.

Kako je ovo bilo ful kratko, nije bilo nikakave �anse za pomak u ukupnom redoslijedu (imao sam 20min prednosti i 20min zaostatka izme�u ostalih) tako da sam ostao ukupno 7.

Sve u svemu, ono sto sam i�ao dobro, mislim da sam stvarno dobro i�ao. Ono sto sam zaj..., to sam gadno zaj..., i to me ko�talo :)) Mo�da da sam do�ao na koju trku vi�e, mo�da ne bi radio takve po�etni�ke gre�ke, al opet, nije to ni bitno. Nama je bilo super, tr�ali smo na novim cool lokacijama, upoznali smo nove ljude, dobro smo se zabavili...
Rezultati

Sri.07.11.2011.(vs+dg)
Vihora�i najbolji na Me�imurje openu
Zavr�nica sezone koja je odr�ana u Me�imurju 29. i 30. listopada okupila je stotinjak natjecatelja iz svih hrvatskih klubova. Prvi dan natjecanja odr�ane su srednje staze koje su se bodovale za veliki kup Hrvatske, a drugog dana natjecanja odr�ane su dvije utrke za sprint kup Hrvatske. Sva tri natjecanja zajedno bodovala su se za klupski poredak na "Me�imurje openu".
OK "Vihor" je nastupio sa dvadesetak natjecatelja u gotovo svim dobnim skupinama i uvjerljivo je slavio u ekipnom plasmanu �ime je potvrdio i ukupnu ekipnu pobjedu u kupu Hrvatske petu godinu zaredom.
Na srednjim stazama medalje su osvajali: Jan Gobec (2. u M12), Luka Mihaljevi� (2.u M16), Karlo Borisavljevi� (3. u M16), Ivica Bertol (2. u M21B), Francisco Delgado (2. u M35), Nenad Lovrec (1. u M45), Mia Lovrec (1. u �12), Lea KAtarina Gobec (1. u �14), Iva Lovrec (1. u �16), Dora Te�ak (2. u �16), Ivana Gobec (2. u �21A), Neda Gobec (2. u �35) i Maja Cvitkovi� (1. u �45).

Iako su se sprint natjecanja bodovala i progla�avala zasebno prenijeti �emo rezultate zbrojenih plasmana obje trke pa su tako za klub najbolje plasmane ostvarili: Timo Gobec (ukupno 1. u M12 sa jednim 1. i jednim 3. mjestom), Jan Gobec (ukupno 3. u M12 sa jednim 3. mjestom), Luka Mihaljevi� (ukupno 2. u M16 sa dva druga mjesta), Karlo Borisavljevi� (ukupno 3. u M16 sa jednim 3. mjestom), Nenad Lovrec (ukupno 1. u M35 sa jednim 2. i jednim 1. mjestom), Karlo Gobec (ukupno 3. u M35 sa dva 3. mjesta), Valeria Spudi� (ukupno 3. u OPEN sa jednim 3. i jednim 1. mjestom), Mia Lovrec (ukupno 1. u �12 sa dva 1. mjesta), Iva Lovrec (ukupno 1. u �16 sa dva 1. mjesta), Lea Katarina Gobec (ukupno 2. u �16 sa jednim 2. i jednim 3. mjestom), Dora Te�ak (ukupno 3. u �16 sa jednim 3. i jednim 2. mjestom), Ivana Gobec (ukupno 2. u �21 sa dva 2. mjesta), Neda Gobec (ukupno 3. u �21 sa jednim 3. mjestom), Darinka Lovrec (ukupno 3. u �35 sa jednim 2. i jednim 3. mjestom) te Damir Gobec sa jednim 3. mjestom u M21.

Sri.07.11.2011.(dg)
Vanja i Tea u Aziji
Natjecanja na pet dana Istanbula se nastavljaju. Vanji se kona�no pridru�ila i Tea tako da su ju�er zajedno krenuli put Azije gdje je odr�an drugi dan natjecanja. Natjecanje je odr�ano na otoku Heybeliada na kojem nema prometa motornih vozila, ali ima puno konjskih zaprega. Evo i njihovih dojmova:

Ne volim Aziju. Tj, ne volim trke u Aziji, dr�at �u se Europe... :)
Danas smo tr�ali srednje staze na nekom otoku uz Aziju, �uma primorska, tamo gdje je zeleno ponekad se mo�e pro�, al ponekad i ne. Bilo bi super kad bi bilo jedno od tog dvoje, al ovako je bilo te�ko za planirat...

Ja sam generalno i�ao ok, osim na jedno 4 kontrole gdje sam imao 5min gre�ke na svakoj :(
Neznam jos rezultate za danas, al nisam ba� presretan :)).
Tea se isto ne�to gubila.

Bilo bi mo�da lak�e da nam ovo nisu jedne od prvih trka ove godine :))Al �ta je, tu je, lijepo nam je. Danas smo pro�etali kroz Grand Bazar gdje sutra nave�er imamo trku, to �e bit totalno cool!!!
Pozz iz Istanbula,
Tea i Vanja

Rezultati:
M21A 7,1 km 24 KT

1. Ivan Yakhin Ekaterinburg 1:10:32
2. Oleg Ignatyev Rostov-on-Don 1:11:27
3. Hami Karag�l Istanbul Hava G�c� 1:15:23
11. Vanja Suhina OK Vihor 1:35:47

W21B 4,0 km 14 KT

1. Radmila Sapundjieva Variant 45:48
2. Anna Ignatyeva Rostov-on-Don 49:50
3. Yuliya Chernik Belarus 52:55
14. Tea �urek OK Vihor 1:23:19

Na�alost daljnje izvje�taje sa trke iz Turske objaviti �emo po�etkom idu�eg tjedna, jer danas drugi dio Vihora�a ide na ne�to bli�e natjecanje u Ma�arsku u Szekesfehervar.

�et.03.11.2011.(vs+dg)
Vanja Suhina tre�i nakon prvog dana utrke u Istanbulu
Sa istoka Europe iz dalekog Istanbula i Turske javio nam se na� Vanja Suhina koji nastupa na petodnevnom natjecanju "Istanbul 5 days". Danas bi mu se trebala priklju�iti i Tea �urek koja je prema Istambulu krenula odmah po povratku sa Malte.
Vanja se ju�er javio kratkim izvje�tajem nakon istr�ane prve utrke:

Tr�ali smo duge staze u �umi. �uma je bila mokra, teren onako, pravo orijentacijski, puno potoka, jaraka, izohipsi, puteljaka...
Jako puno zelenih povr�ina koje su stvarno zelene, i to s nekim odvratnim trnovitim lijanama. Ve�ina ljudi ima o�iljke. Hehe

Ja sam radio neke glupe gre�ke, trebalo mi je malo da u�em u kartu, ali sna�ao sam se. Na kraju sam 3. od 18. kolko nas je startalo, �to ne govori da sam ja dobar, nego da su drugi lo�i :) Za prvim sam kasnio 25min, za drugim 10. Vidjet �emo...

Sutra idemo na otok, po ki�i :(

M21A 8,5 km 20 KT

1. Oleg Ignatyev Rostov-on-Don 1:23:25
2. Cevdet Coskun Ankara Orienteering Spor Kul�b 1:38:27
3. Vanja Suhina OK Vihor 1:48:27
4. Vladan Vujaklija PD Pobeda 1:52:48
5. Erdin� Tasel ODT� 1:58:09
...
Danas o�ekujemo nastavak, pa eto sutra prenosimo najnovije vijesti iz Turske.
�et.03.11.2011.(vs+dg)

Kup Hrvatske u preciznoj orijentaciji
Neslu�bene rezultate Kupa Hrvatske u preciznoj orijentaciji pogledajte ovdje. Za Kup Hrvatske bodovala su se tri najbolja ostvarena rezultata u sezoni od pet maksimalno mogu�ih. Odr�ano je pet natjecanja, dva u Zagrebu, jedno u Vara�dinu, jedno u Jastrebarskom i jedno u Galgovu.

Ovogodi�nji pobjednik Kupa u najja�oj seniorskoj kategoriji (E) je Ivo Ti�ljar iz OK "Oriona" ispred �lanova OK "Vihor" Ivane gobec i Damira Gobeca. Jedini junior u elitnoj kategoriji bio je Antun Ti�ljar. U kategoriji A slavila je Iva Lovrec ispred Mie Lovrec i Jana Gobeca.

Zajedni�ka slovensko-talijansko-hrvatska liga u preciznoj orijentaciji tako�er je zavr�ila. CRO-ITA-SLO TrailO kup 2011 sastojao se od 15 natjecanja. U Hrvatskoj je odr�ano 5, u Italiji 6 i u Sloveniji 4 natjecanja.
Kako bi natjecanja bila korektna prema svim uklju�enim dr�avama, samo najbolja 4 rezultata postignuta na natjecanjima u jednoj zemlji su priznata za Kup. Ako, na primjer, natjecatelj sudjeluje na svih 6 natjecanja u Italiji (ili svih 5 u Hrvatskoj) samo 4 najbolja rezultata su se uzimala u obzir za kona�ni poredak. Prema ovom pravilu, natjecatelji mogu imati najvi�e 12 rezultata od kojih se najboljih 7 ra�una za kona�ni poredak.

U ovoj konkurenciji slavio je biv�i prvak Svijeta iz Slovenije Kre�o Kereste�. Drugoplasirani je Ivo Ti�ljar (bron�ani sa zadnja dva Svjetska prvenstva), a tre�i je Renato Bettin iz Italije. najbolji Vihora�i su Dalibor i Jasminka Perkovi� na osmom, odnosno devetom mjestu od 112. natjecatelja. U A kategoriji slavila je na�a Iva Lovrec ispred Mie Lovrec i Ane Ti�ljar.
Rezultati kupa Hrvatske
Rezultati CRO-ITA-SLO trailO kupa

�et.27.10.2011. (dg)
Vihora�ima sve tri medalje na prvenstvu Hrvatske u preciznoj orijentaciji
22. i 23. listopada na terenima u Jastrebarskom i u blizini Galgova odr�an je "Kup Feuda" u preciznoj orijentaciji. Na dvodnevnom natjecanju sudjelovali su natjecatelji iz Slovenije, Italije, Rusije, Srbije i Hrvatske. Boje kluba branilo je petnaestak �lanova.
Rezultati oba dana su se zbrajali za ukupni plasman tako da je za medalju bilo potrebno koncentrirati se oba dana na ukupno vi�e od 30 zadataka. Najbolji nakon oba dana u najja�oj kategoriji E bio je na� Zdenko Horjan koji je slavio ispred biv�eg svjetskog prvaka Kre�e Kereste�a iz Slovenije. Na tre�e mjesto u ukupnoj konkurenciji smjestila se Ivana Gobec.

U A kategoriji slavila je Iva lovrec ispred Mije Lovrec i Jana Gobeca (svi �lanovi Vihora).

Drugi dan natjecanja ujedno se ra�unao i za 3. prvenstvo Hrvatske u preciznoj orijentaciji. Na prva dva prvenstva Vihora�i su osvojili pet medalja, a izmaklo im je samo zlato na prvom prvenstvu kada je Ivo ti�ljar iz OK "Oriona" postao prvak. Ove godine zlato je iz tre�eg poku�aja osvojio Zdenko Horjan �ime se upisao na listu osvaja�a ove titule uz Ivu Ti�ljara i Ivanu Gobec. Drugo mjesto osvojio je Damir Gobec, a broncu pro�logodi�nja prvakinja Ivana Gobec.
Rezultati, zadaci i rje�enja - uskoro na web stranicama organizatora

Uto.25.10.2011.(dg)

POKALA�INKA
Sun�an vikend sa temperaturama od 0 do 10�C Vihorova MTBO ekipa provela je na podru�ju Komende sjeverno od Ljubljane. Odr�ano je natjecanje pod nazivom Pokala�inke (Pokal pala�inke) na kojem nas je do�ekao zanimljiv teren sa mno�tvom paprati i trnovitog raslinja koje nam je zadavalo velike probleme u vidljivosti puteva i u vo�nji. Zbog malih razlika u bodovima na samom kraju CRO-SLO MTBO LIGE 2011 u natjecateljima se je probudila i �elja za matematikom i kombinatorikom :) te je na kraju do�lo i do velikih preokreta u poretku.

Za Vihor, medalje su osvojili
ZLATO: Iva Lovrec (�14), Mia Lovrec (�15-18), Paula Vrdoljak (�E), Ivica Bertol (M21B)
SREBRO: ovaj puta ni�ta :)
BRONCA: Karlo Borisavljevi� (M14), Luka Mihaljevi� (M15-18) i Sanja �u�i� (�E)

Od Vihora�a, sudjelovali su jo� i Nenad Mihaljevic (M45), Nenad Lovrec (ME) i Igor Doroti� (ME).

Kao �to sam naziv natjecanja govori, svaki natjecatelj dobio je pala�inku. Ovo je ujedno i zadnje MTBO natjecanje ove godine te rezultate CRO - SLO MTBO LIGE mo�ete pogledati na web stranicama lige.

Koliko su Vihora�i bili uspje�ni u zajedni�koj ligi govori i podatak da su osvojili �ak 15 medalja u ukupnom plasmanu i to 6 zlata (Karlo Borisavljevi� M14, Ivica Bertol M21 short, Lea Katarina Gobec �14, Iva Lovrec �15-18, Paula Vrdoljak (�E) i Nives Dobri� (�21short). Srebrne medalje osvojili su Luka Mihaljevi� M15-18, Francisco Delgado M21 short, Mia Lovrec �14 i Sanja �u�i� �E. Bron�ane medalje u ligi osvojili su Timo Vilim Gobec M14, Nenad Mihaljevi� M45, Iva Lovrec �14 i Dora Te�ak �15-18.
Sri.19.10.2011. (ib+dg)
ZagreB open - rezultati
U nedjelju 16. listopada na Medvednici sa okupljanjem na planinarskom domu Runolist odr�ano je jedanaesto izdanje "Otvorenog prvenstva Zagreba � Zagreb open" te prvo izdanje Vihorovog brenda "micrOtrekka". Natjecanje je odr�ano po lijepom sun�anom i pomalo prohladnom danu. Ukupno je nastupilo 87 natjecatelja koji su napravili 96 startova. Veseli �injenica da je na ovom natjecanju u prvi kontakt sa orijentacijom do�ao veliki broj novih natjecatelja �ime je osnovna ideja ovogodi�njeg "Zagreb opena" ispunjena. Za natjecanje je kori�tena �kolska karta Medvednica-Runolist, mjerila 1:7500 izra�ena u prolje�e 2011.
Po prvi puta je na jednom orijentacijskom natjecanju u istom danu organiziran orijentacijski triathlon sa disciplinama orijentacijskog tr�anja, orijentacijom brdskim biciklima i preciznom orijentacijom. Takoder je po prvi puta u sklopu orijentacijskog natjecanja organizirana i disciplina micrOtrekk. Ukupno su na terenu postavljene 54 kontrolne to�ke koje su se koristile za natjecanje.

Neslu�beni rezultati - rezultate precizne orijentacije ubaciti �emo sutra.
Pon.17.10.2011.(dg)
Zagreb open - startne liste
Ju�er u pono� smo zatvorili prijave za "Zagreb open" i prema predprijavama startati �e 80 natjecatelja. Ostavljen je odre�en broj slobodnih mjesta za one koji se �ele prijaviti na licu mjesta, a u pripremi �e biti i printer u boji tako da nitko ne�e ostati bez svoje karte ako se pojavi na sam dan natjecanja.
Provjerite startne liste da vidite jeste li prijavljeni u pravu kategoriju.
�et.13.10.2011.(dg)
Blizu 80 prijava za Zagreb open i preko 60 za Veneciju
Prijave za "Zagreb open" su i dalje otvorene. Do sada je prijavljeno blizu 80 natjecatelja u petnaest kategorija. Najbrojnija je kao i uvijek dje�ja kategorija do 7 godina sa skoro 30 prijava. No ima i desetak prijava u "freak" kategoriji koji �e pokupiti sve kontrole koje se postave taj dan u �umi. Na�alost izostao je ve�i broj prijava za "normalne" kategorije pa ako Vam se otvorila mogu�nost za dolazak slobodno se prijavite.

Autobus za Veneciju za 13.11. je skoro pun. Ostalo je jo� desetak mjesta. Tko se �eli jo� prijaviti slobodno nas mo�e kontaktirati putem e-maila.
Sri.12.10.2011. (dg)
Kupovi Hrvatske
Rezultati Kupova Hrvatske su obra�eni i zahvaljuju�i Lini Legcu mo�ete ih pregledavati i analizirati na web-u. Svi koji eventualno uo�e neku gre�ku mogu mu se slobodno obratiti putem elektronske po�te.
Sri.12.10.2011. (dg)
"Freak" kategorija na Zagreb openu
Posebna kategorija koja �e se odr�ati na 11. izdanju Zagreb opena zove se "Freak". Zadatak natjecatelja je obi�i sve kontrolne to�ke u redoslijedu koji mu najvi�e odgovara (SCORE). Kontrole za ovu kategoriju postaviti �e �ak 4 postavlja�a, a na raspolaganju svim natjecateljima je preko 30 kontrolnih to�aka.
Djelomi�nu predod�bu mo�ete dobiti iz fotografije uz ovaj �lanak.

MicrOtrekk je pak kategorija koja je namijenjena svima koji su htijeli probati trekking utrku, ali nisu imali prilike jer su se bojali preduga�ke ili prezahtjevne staze. Naravno dobrodo�li su i svi iskusni trekkeri koji �ele isprobati ne�to kra�u varijantu trekkinga uz vje�banje svojih orijentacijskih sposobnosti. Dobrodo�le su i obitelji koje �ele zajedno pro�i ovu stazu u jednoj ugodnoj �etnji vr�nim grebenom Medvednice.

Na svoje �e do�i i orijentacisti koji na raspolaganju imaju pravu orijentacijsku stazu srednje du�ine sa seniorskom, dje�jom i veteranskom kategorijama podijeljene po spolu.

Naravno kao i uvijek uz Vihorove trke ide i dje�ja trka.
06.10.2011.(kg)
Venecija 13.11.2011
Poziv
Tradicionalno natjecanje u Veneciji kojim zavr�avamo orijentacijsku sezonu ove godine odr�ava se 13. studenog sa startom u 09:00 sati na rivi. Prijave za natjecanje ve� traju i do sada je prijavljeno preko 500 natjecatelja iz vi�e od 100 klubova. Startnina za M�10-14 kategorije je 5 eura, a za kategorije M�16 i starije 10 eura. Startnina se pla�a u Veneciji kod organizatora.

Iz Zagreba �e kao i svake godine do sada biti organiziran autobus sa polaskom oko pono�i i povratkom istog dana u ve�ernjim satima. Cijena autobusa je 180kn, a prijave za autobus mo�ete slati na e-mail. Prijave �e se primati po principu uplate i rezervacije. U cijenu autobusa ura�unata je naknada za ulazak u Veneciju.

Pro�lih godina bila je vrlo velika navala za autobus pa Vas molimo da se na vrijeme javite kako bi rezervirali svoje mjesto. Za sada garantiramo polazak jednog autobusa, a ukoliko bude potrebe organizirati �emo katni autobus ili jo� jedan autobus. Kako bi popunili autobus dobrodo�li su i prijatelji ili roditelji koji �e Vas bodriti na natjecanju.
Sri.28.09.2011.(dg)

Novosti:
2011.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12www.vihor.hr


o-tr�anje | kalendar&rezultati | CRO-karte | natjecatelji | vihor
arhiva | trening | linkovi | gorski vodi�i | galerija |webmaster

www.vihor.hr
doma
Orijentacijski klub Vihor • 10 000 Zagreb • Ribnjak 2
Pi�ite na: vihor@vihor.hr • damir.gobec@zg.htnet.hr
Pokude, pohvale, sugestije i upite tehni�ke prirode �aljite na karlo.gobec@zg.t-com.hr
© Karlo Gobec - All Rights Reserved