Natjecanja Novosti
Karta

VIHOR pre-O CHALLENGE

PRVENSTVO HRVATSKE U PRECIZNOJ ORIJENTACIJI

18.03.2023

 

POZIV

Vihor PreO Bilten2

Organizator: Orijentacijski klub „Vihor“, Zagreb Organizer: Orienteering club „Vihor“, Zagreb
Datum / Date: 18. ožujak 2023. / March 18th 2023
Vrsta natjecanja:

Type of the event:

Precizna orijentacija – disciplina PreO, Prvenstvo Hrvatske u preciznoj orijentaciji

Trail Orienteering – PreO competition

Mjesto održavanja:

Place of Event:

Blato (Zagreb)

 

Parking i okupljanje:

Competition centre:

Okvirna lokacija parkinga / approximate parking location:

Jadranska avenija 4b, Zagreb;

GPS: 45.77110, 15.93281

 

 

Organizatori:

Course setters: 

Tomislav Varnica, Zdenko Horjan
Karta / Map: Zagreb – Blato; mjerilo 1:4000; E=2m Reambulacija ’19; doreambulacija veljača/ožujak ’23.
Teren:

Terrain:

Ravan, otvoren, park šuma

Flat, open land, park forest

Prvi start: 
First start:
11.00h
Kategorije:

Classes:

E, E junior
Prijave:

Entries:

Najkasnije do 13. ožujka 2023. preko Orienteering Online portala

Untill March 13th 2023

Startnina:

Entry fee:

10€

za natjecatelje registrirane pri HOS-u vrijede startnine propisane pravilnikom za natjecanja u 2023.

uplate na račun kluba / entry fee payment: IBAN HR6524840081101296342

Proglašenje:

Prize giving:

15:00h (moguće i ranije ako će uvjeti dozvoljavati), medalje za troje najboljih u svim kategorijama.

around 15:00h and earlier if possible, medals for three best in every class

Informacije i obavijesti:

Information:

vihor@vihor.hr; tomislav.varnica@gmail.com