Bonusi


Bonusi uz tečaj


Bonus 1

Svaki sudionik tečaja koji je platio godišnju članarinu može sudjelovati u treninzima i radu kluba u narednoj godini.

Bonus 2

Svaki sudionik tečaja ima pravo na besplatnu startninu na  natjecanju u organizaciji OK “Vihora”

Bonus 3

Svaki sudionik može zatražiti registraciju pri Hrvatskom orijentacijskom savezu, što mu donosi povlaštenu startninu (sve prema važećim pravilnicima HOS-a).

Bonus 4

Svaki sudionik tečaja dobiva u sklopu kotizacije prigodnu majicu tečaja (funkcionalni materijal)!