Uvjeti koje trebaju ispuniti polaznici za uvjerenje o položenom tečaju:

  1. Ispuniti prijavnicu, potpisati date uvjete
  2. Uplatiti kotizaciju u iznosu 250* kn (dijete do 18 god. 200* kn)
    * uračunata godišnja članarina i majica tečaja
  3. Sudionik sidjeluje u većini segmenata tečaja, i to redoslijedom kako idu, a što je navedeno u informacijama o školi (teorija, praksa, trening)
  4. Sudionik se treba pridržavati satnice, kao i naputaka koje će dobiti glede dolaska na teren.
  5. Poštivati ostale polaznike, a naročito predavače čiji je rad potpuno volonterski.
  • Troškove dolaska na predavanja, vježbe i treninge, kao i troškove hrane sudionik plaća sam.
  • Mlađi maloljetnici moraju biti u pratnji odgovorne odrasle osobe prijavljene na tečaj.
  • Sudionik mora biti adekvatno obuven i obučen za boravak u prirodi (sportsko-planinarska oprema). Detaljne upute slijede u teoretskom dijelu škole.

NAPOMENE:

Prijava se smatra primljenom kad su ispunjene prijavnica, potpisani uvjeti u prijavnici i uplaćena kotizacija.

Sudionik nema pravo na povrat novca ukoliko je u školu krenuo a nije je dovršio, jer je zauzeo mjesto.

Maksimalni broj sudionika u školi je 40, minimalni broj sudionika za koji se održava škola je 6.

OK “Vihor” zadržava pravo promjene termina uslijed više sile, izrazito lošeg vremena ili premalog broja sudionika.

OK “Vihor” može održati školu pod istim uvjetima po dogovoru ili “narudžbi” za svaku grupu koja samostalno sakupi 12-20 sudionika.