Tečaj orijentacije 2021.


Početak tečaja će biti u četvrtak 18.03. u parku Ribnjak (jugoistočni ulaz sa Langovog trga), u 18:00 h. Prvo predavanje održati će se 19.03.2021. u 19:00 sati na Učiteljskom fakultetu na adresi Savska cesta 77 u velikoj predavaonici sportske dvorane. Ista dvorana koristiti će se tijekom tečaja za predavanja koja će se održavati četvrtkom od 19:00 sati.

Termini teoretskih predavanja bi bili slijedeći:

– petak 19.03. – 19:00-21:00
– četvrtak 25.03. – 19:00-21:00
– četvrtak 01.04. – 19:00-21:00
– četvrtak 15.04. – 19:00-21:00
– četvrtak 22.04. – 19:00-21:00
– četvrtak 29.04. – 19:00-21:00
– četvrtak 06.05. – 19:00-21:00
– četvrtak 13.05. – 19:00-21:00

U slučaju promjena svi prijavljeni na tečaj biti će pravovremeno obaviješteni.

Praktični dio tečaja održavati će se vikendom (uglavnom nedjelja) u jutarnjim satima od cca. 10:00 – 12:00 sati uz mogući izuzetak za vikende kada predviđamo natjecanja i kombinirano teoretsko-praktična predavanja kada je moguće cjelodnevno druženje.

Predviđeno trajanje tečaja je do sredine svibnja ukoliko nas ne prekinu epidemiološki uvjeti te će se u tom slučaju tečaj nastaviti čim uvjeti budu mogući.


Osnovna namjena tečaja je osposobljavanje sudionika za sudjelovanje u daljnjim orijentacijskim treninzima i natjecanjima.

Kroz teoretska predavanja prolazi se kroz niz tema:

  • karta i mjerilo karte
  • upotreba kompasa
  • tehnika i taktika orijentiranja
  • osnove orijentacijskog sporta
  • oprema
  • boravak u prirodi
  • sudjelovanje u natjecanjima
  • međunarodni standardi
  • fair play.

Kroz niz vježbi i trening očekuje se usvajanje osnovnih orijentacijskih vještina i napredak.